20170506za Landelijke Vogelteldag Golfbanen – Golfbaan Hank

Wie heeft er tijd/zin om a.s. zondag vogels te tellen op de golfbaan in Hank onder leiding van Antoon de Bont?

Onlangs hebben we er spreeuwenkasten gehangen. Er lijkt al resultaat te zijn…kast 14 is bewoond!!

6 mei is een landelijke teldag op golfbanen waar alle vogels geteld worden. Hank wil graag mee doen en zoekt mensen..

Wie heeft er zin/tijd??

Vertrek om 6.00 uur vanaf adres Zwaluwstraat 9 te Made of verzamelen om 6.30 uur op de parkeerplaats van de golfbaan.

Graag even laten weten of je wel of niet komt… bij Antoon of Ankie.

20170420do Dagexcursie Hallerbos (B)

Deze ‘afroep’ excursie heeft vorig jaar niet kunnen werken binnen de
MNV vanwege het weer en daarom prikken we gewoon een nieuwe datum om de eindeloze tapijten met hyacinten te gaan ruiken en bekijken in het Hallerbos in Belgie.

Een doordeweekse excursie, omdat op zondag de verkeersgeleiders busladingen vol mensen begeleiden naar dit lentefenomeen in het Hallerbos bij Halle net ten zuiden van Brussel.

Mocht het weer op donderdag slecht zijn dan willen we uitwij-
ken naar zaterdag 22 april.

Dit is een excursie voor vroege vogels, want we vertrekken al om 08.00 uur bij Parkgebouw De Liniehof.

Voor meer informatie: www.hallerbos.be
Bekijk ook deze Wandelkaart Hyacintenwandeling Hallerbos

20170409zo MNV Wandeling op de Brabantse Wal – Excursie Mattemburg en Kraaienberg

MNV wandeling op de Brabantse Wal
Zoet en zout, van AAA op je bord tot een inspirerend landschap

Op de scheiding van zoet naar zout en de scheiding van zand naar klei ligt een bijna on-Nederlands landschap. Op de grens van Noord-Brabant naar Zeeland ligt een stuk oer-landschap gevormd door de Schelde en de zee; de Brabantse Wal.
Met de hoogste ‘toppen’ aan de Bergsche kant tot Ossendrecht tot op het grondgebied van Steenbergen is er sprake van een ‘wal’.
De strategische ligging, de schoonheid van de Brabantse Wal, de gezonde lucht vanaf de zee heeft veel gegoede burgers er vroeger toe gezet om landgoederen te stichten op de Brabantse Wal.
Landgoed Mattenburgh in beheer bij het Brabants Landschap is zo’n landgoed. Hoog op de Brabantse wal strekte dit landgoed zich uit tot aan de voet van het Markiezaat. Voor degene die hier nog nooit een wandeling heeft gemaakt een wonderbaarlijk landschap. Vanuit een oud bos naar de rand van de wal met een mooi open uitzicht op het Markiezaat en de Oosterschelde. Van bosvogels naar kweldervogels met in de lente terugkerende lepelaars en wellicht een foeragerende zeearend.
Een mooie rondwandeling die eindigt met een drankje bij de orangerie van Mattenburg waar ook de ommuurde kruiden/moestuin in kan worden bekeken.

Zondag 9 april 9.30h vertrek vanaf parkgebouw de Liniehof, Kievitstraat Made.
Meer informatie; 06 50892428 of stoop@ankieenarjen.demon.nl

20170326zo MNV Voorjaarswandeling – Excursie Struikwaard

MNV voorjaarswandeling Struikwaard
In de Ban van de Patrijs

 Ingesloten tussen de Afgedamde Maas en de dijk van het pittoreske dorp Rijswijk ligt een interessant buitendijks gebied en een deel kleinschalig polderlandschap.
Het buitendijkse gebied staat onder invloed van de rivierdynamiek. Vrijwilligers van natuurvereniging Altenatuur moeten dan ook elk najaar de broedwand voor oeverzwaluwen ‘afdoppen’ omdat het rivierwater anders het grondlichaam uitholt. De vaak natte wandelpaden voert tussen wilgenstruwelen en begraasde graslanden naar de dijk. Een hobbel in het pad getuigd van een bewoner uit de delta. Het pad voert over een burcht van een Bever die het wilgenstruweel in toom probeert te houden.
Langs het cultuurdeel van de wandeltocht hopen we een kluchtje patrijzen te zien. Brabants Landschap heeft in samenwerking met een biologische boer akkers ingezaaid in een kleinschalig gemaakt landschap. Dit doet men voor de Patrijs die er naar blijkt, goed van profiteert.

Zondag 26 maart, vertrek 9.00h met eigen vervoer vanaf parkgebouw de Liniehof, Kievitstraat Made.

20170324vr MNV Jaarvergadering 2017

Het bestuur van de Madese NatuurVrienden nodigt haar leden uit tot
het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering die dit jaar
gehouden zal worden op vrijdagavond 24 maart 20.00 uur parkgebouw de Liniehof

Afredend en herkiesbaar is : Secretaresse Ankie Stoop-Siemons
Milieuadviseur Ilse Nelisse-Roovers is niet herkiesbaar.

Leden die zich kandidaat stellen voor van de beschikbaar komende
func es kunnen zich tot 3 dagen voor aanvang van de vergadering bij
het dagelijks bestuur melden. (zie Ar kel 23 Voordracht bestuursleden )

NB De func1e milieu adviseur hoeft niet noodzakelijk een bestuursfunctie te zijn. We vragen wel iemand met uitdrukkelijke expertise op dit gebied. Wat inhoud dat er 1 bestuurszetel vacant is die wij graag ingevuld zouden zien.

We hopen de vergadering af te sluiten met de mooie film van
Mark Kapteijns; ‘Het Pompveld Een oase van rust en stilte’.

20170317vr Lezingavond door Ton Bakker: Geheimzinnige heidebewoners!

Ton Bakker, natuurdeskundige en –fotograaf te gast voor MNV-lezing
Slangen en zwaluwen der nacht; mystieke heidebewoners in beeld

Ton Bakker, natuurfotograaf uit Halsteren, kan je tegenkomen in elk natuurgebied in Europa.
Genieten en kennis vergaren is een pre, maar de kans op een perfecte natuurkiek laat hij niet liggen dus de camera en immens grote lenzen zijn altijd paraat.
Zijn kennis en mooie foto’s zijn een goede reden voor een uitnodiging door de MNV om naar Made te komen. Natuur van ver is mooi, maar natuur van dichtbij is zeker zo mooi en waardevol, stelt hij. Ton Bakker, verteld over natuur dichtbij, bewoners van de hei.
Veel dichterbij huis dan we denken zou je ze tegen kunnen komen. Slangen en nachtzwaluwen.
Op weg naar een bos café ten zuiden van Zundert een slang op het fietspad tegenkomen? Ja het kan.
De slang geniet van het warme fietspad en ons mens/passant moet zo nodig het beest porren te bewegen. Als ie beweegt deinzen we meters achteruit. 60 cm slang? Bangeriken. Vervolgens;
De kroegbaas vind het na uren in het gelag genoeg en stuurt je bij volle maan over de heide terug naar je stee. Stampend op de pedalen hoor je rare bromgeluiden en klapperende vleugels; zit de duvel zit je achterna? Je roes uitslapen op de hei zit er niet in. Wegwezen, de hei bij nacht is niet pluis.
Wie de historische kaarten van Brabant erop naslaat, ziet enorme heidevelden. Heidevelden voor de enorme schaapskuddes van het arme Brabantse volk. Vincent heeft er ooit brieven over geschreven. Uitgestrekt,  mysterieus en bijna niemandsland. Behalve voor de bewoners die van dit cultuurlandschap (natuur gemaakt mensen) profiteren.
Er resteert nog weinig van dit ooit mooi bezongen (maar armoedig) heidelandschap. De mysterieuze bewoners hebben het door de teloorgang ook heel moeilijk gekregen om te overleven. Maar we hebben ze nog steeds, gelukkig.
Ton Bakker neemt ons mee; de hei op, op zoek naar de mystieke bewoners.

Vrijdagavond 17 maart; 20.00h, parkgebouw Liniehof, Kievitstraat 3 te Made.
Iedereen is welkom; niet leden betalen een entree van € 2,50 incl., koffie/thee.