20131005Za: Vogeltrektellen Euro Birdwatch 2013

Op zaterdag 5 oktober is het weer zover. Birdlife International organiseert voor de 20e keer de Euro Birdwatch.

Zoals de naam aangeeft is het een Europese aangelegenheid waar de meeste andere Europese zusterorganisaties aan meedoen. En zoals gebruikelijk is de organisatie in ons land weer in handen van Vogelbescherming Nederland. De Europese coördinatie van het evenement gebeurt door SOS en SVS, onze Birdlife-partners in respectievelijk Slowakije en Zwitserland.

Doel van de EuroBirdwatch is vooral aandacht te genereren voor vogels in het algemeen en het fenomeen ‘vogeltrek’ in het bijzonder.

De Euro Birdwatch is in feite een megatrekvogeltelling waarbij verspreid over het land (vooral) trekvogels worden geteld op telposten die soms speciaal voor de Birdwatch worden opgericht. Maar ook de telposten aangesloten bij de website www.trektellen.nl doen mee.

De Madese Natuurvrienden zullen ook dit jaar hierbij betrokken zijn. Onder leiding van Rene van Gils is een excursie gepland naar natuurgebied de Zonzeel. De vogels die daar gezien worden zullen opgetekend worden en doorgegeven aan Vogelbescherming in Zeist.

Om 8.30 staat in ons parkgebouw de koffie klaar waarna we richting Zonzeel zullen vertrekken.

Plan deze dag vast in uw agenda om deel te nemen aan deze boeiende en leerzame vogelkijkdag!!