20150614Zo Wandeling Ettense Beemden

We gaan eens wandelen in de Ettense Beemden, beter bekend als de Berk en Strijpen. Een afwisselende wandeling door hooilanden,
broekbossen, kleine stukken rietmoeras en natte schraallanden.
Genieten van de zang van struweelvogels en met de neus naar de
grond om mooie plantjes te spotten. Afsluiten met een natje in d’n
Elsakker.

9.00 uur vertrek bij Parkgebouw de Liniehof in Made. Net na de middag terug thuis.

De Berk en Strijpen zijn de beemden en broekbossen van de Leur; een landschappelijke natuurparel.

Als we het hebben over de ‘Naad van Brabant’, is men in de regel geneigd om de bijzondere gebieden in de Langstraat, de Moerputten bij Den Bosch en dichterbij de Terheijdense Binnenpolder te noemen, maar er zijn meerdere natuurgebieden op de grens van zand naar klei die zeker een bezoek waard zijn.

Ten noorden van Etten-Leur en Prinsenbeek liggen zogenaamde beemden. Overblijfselen van een eeuwenoud agrarisch cultuurlandschap van hooilanden in combinatie met broekbosjes  op die eerder genoemde ‘naad’.

Wat de gebieden die op de ‘naad’ liggen zo bijzonder maken is dat precies hier, op de overgang van de hogere zandgronden naar de laaggelegen klei, oeroud pleistoceen mineraalrijk kwelwater naar de oppervlakte wordt gestuwd.

Door de bijzondere samenstelling en constante toevoer van het kwelwater zijn onder invloed van dit water gebieden met hoge natuurpotenties ontstaan. De natuurwaarden worden door organisaties als Staatsbosbeheer beheerd en daar waar mogelijk versterkt.

U kunt deelnemen aan een natuurwandeling door natuurgebied de Berk en Strijpen ten noorden van de Leur. Een wandeling door hooilandjes en  langs broekbosjes waar we kunnen genieten van struweelvogels en bijzondere vegetaties. Onbekende natuur, natuur dichtbij.

Zondag 14 juni om 9.00 uur vertrek met auto’s vanaf Parkgebouw De Liniehof aan de Kievitstraat in Made naar het startpunt van de wandeling aan de Deurnestraat in Etten-Leur.