20100627Zo Excursie Zoerselbos

In het schone Belgische trappistenland, vlakbij Westmalle liggen enkele fraaie oude natuurgebieden op maar 60 km van Made.

We krijgen een rondleiding van een natuurgids vanuit het karakteristieke Vlaamse bezoekerscentrum met de traditionele Kempische boerentuin.

Lees ook in de Roerdomp het artikeltje ‘Excursievoorpret’ over de historie van het Zoerselbos dat dateert uit de middeleeuwen.

Voor meer informatie, zie www.zoerselbos.be

Alleen bij goed weer gaat het café aan d’n overkant ‘het Boshuisje’ open, dus duimen voor goed weer.

Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 14.00 uur.
Let op: buitenlandexcursie, dus paspoort meenemen!

20100606Zo Zwarte stern excursie Ameide

Ter ‘lerinck ende vermaeck’ gaan we kijken hoe de zwarte stern het doet in de Zouweboezem in Ameide (Z-H).

Zo kunnen we zien wat het MNV project Putspreeuw kan opleveren in de Drimmelense polders.
Daarna lopen we een flinke ronde door dit bijzondere natuurgebied de Zouweboezem: 2e purperreigerkolonie van NL na de Nieuwkoopse Plassen!, roerdomp, porseleinhoen, kwartelkoning, blauwborst, snor.
Daarna lopen we langs de rivier de Lek met mooie panorama’s over het water en weer door de polder terug. Zie www.zouweboezem.nl
Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 14.00 uur.

20100508Za Dagexcursie La Calamine – België

Dagexcursie naar Belgisch Limburg met zijn wonderschone flora in de hellingbossen.

Zaterdag 8 mei is er mogelijkheid om aan te haken bij de Madese NatuurVrienden die een excursie organiseren naar het unieke natuurgebied in Belgisch Limburg rondom La Calamine (Kelmis); vrij vertaald ‘de Zinkmijn”.

De oorsprong van het voorkomen van het zinkviooltje in ons eigen Geuldal (L) ligt onder andere in dit unieke gebied. De eeuwenlange winning van zink uit de mijn heeft haar invloed gehad op de plaatselijke flora die onder invloed van dit zware metaal geëvolueerd is naar unieke flora die in de heuvels van La Calamine voorkomt.

Geen Boerenkers, maar Zinkboerenkers, geen Lepelblad maar Zinklepelblad en als laatste de meest unieke soort; de Viola Calamina, het fragiele gele Zinkviooltje. Maar los van deze unieke soorten schitteren de hellingen met de geurende Daslook, langs de paden de Zwarte Rapunzels, de Eenbes en natuurlijk verschillende orchideeën.

Er is geen mens die niet ‘gepakt’ wordt door deze schoonheden op de hellingen langs de snel stromende Geul. La Calamine blijft gelukkig uniek en het bezoeken waard en natuurlijk bezoeken wij de groeiplek van dat unieke viooltje, het Viola calamina, ofwel het zinkviooltje.

La Calamine, ofwel Kelmis op zijn Vlaams, is een oud mijndorpje in de Belgische provincie Luik dat ongeveer zo groot is als Made.

Bij de voormalige zinkmijnen zijn de oude afvalhopen nu de groeiplaatsen van een bijzondere flora en door het water van de Geul dat verontreinigd met zware metalen naar Nederlands Limburg stroomt hebben we daar nu ook zinkflora.

La Calamine ligt pal zuidelijk onder Vaals over de grens en is gelegen in een waar plantenwalhalla voor natuurliefhebbers in een landschappelijk ook zeer fraaie omgeving.

Ook de Duitse stad Aken ligt daar op een steenworp afstand.

Voor de locatie van La Calamine/Kelmis op Google Maps, klik hier.

Geschikt stevig schoeisel, een lunchpakket en een camera zijn de eerste benodigdheden voor deze excursie.

Na de afsluiting van de wandeling, op een hopelijk zonnig terras in Kelmis, is het natuurlijk even Belgisch/Duits shoppen in de Aldi en de Lidl.

Vertrek om 07.30 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: zeker na 17.00 uur!

Let op: buitenlandexcursie, dus paspoort meenemen!

Tip: u kunt er ook voor kiezen na de excursie te blijven hangen op een van de campings in deze wonderschone omgeving.

20100418Zo Excursie Beekdal van de Beerze

Deze ochtendwandeling brengt ons naar Landgoed De Baest, ten zuid-westen van Oirschot, waar de riviertjes van de Grote en Kleine Beerze samenkomen.

De wandeling begint bij de beroemde Heilige Eik kapel van Oirschot aan de Proosbroekweg o.l.v. een deskundige van Brabants Landschap.

Vandaar over het Groenewoud (weg) naar de Groenewoudsedijk en dan over de brug over het kanaal naar het landgoed om daar op zoek te gaan naar die kleine beek van de Beerze, die ze hier ook wel het Smalwater noemen.

Voor meer informatie:

Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 15.00 uur.

20100319Vr MNV Jaarvergadering 2010

Gezellige avond met het overzicht van wat we met zijn allen in 2009 hebben gedaan en wat we in 2010 met elkaar weer hopen te bereiken.

Het enige inhoudelijk punt van stemming betreft de aanvullingen voor Artikel 59 ‘Jaarkalender’ van het Huishoudelijk Reglement.

In de pauze wordt de prachtige fotocollectie getoond met 100 topkwaliteit vogelfoto’s die MNV-lid Harry Eland gratis aan de MNV ter beschikking heeft gesteld om deze vrij te gebruiken voor de Roerdomp, de website en overige MNV-publicaties.

Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw De Liniehof.

20100312Vr Lezing Integraal landelijk waterbeheer

Na twee jaar praten met werkelijk iedereen in ‘Nederland Waterland’ hebben onze MNV-leden Wil Borm en Cor Huijgens een geweldig overzicht en inzicht gekregen in deze complexe materie, die zij deze avond graag met ons komen delen als Adviesgroep Borm & Huijgens.

Het gaat over het ontstaan van Nederland, de gevolgen van het menselijk ingrijpen in het landschap, de ontstane problemen op het gebied van waterbeheer en mogelijke oplossingsrichtingen voor een klimaatbestendig Nederland.

Het belooft een zeer interessante lezing met visie te worden!

Lees voor meer achtergrondinformatie:

Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw De Liniehof.

20100307Zo Weidevogelexcursie Turnhout

Deze buitenlandexcursie (paspoort meenemen!) gaat naar het Zwartven (Zwart Water) en het heringerichte heideven de Grote Klotteraard met een prachtig nieuwe uitkijktoren (let op de steile trappen!) bij het Bels Lijntje.

De weilanden rondom de Turnhoutse vennen zijn bijzonder rijk aan weidevogels, zowel in aantallen als in soorten! Grutto’s…, heel veel grutto’s en op de heide broedt bijvoorbeeld de Wulp, die ook weer fourageert op de weilanden. Het gebied is een Natura 2000 gebied, waarvan de natuurwaarde door Natuurpunt in het kader van het Europese Life programma in drie stappen sterk wordt verbeterd. Fase 1 is klaar, fase 2 loopt en fase 3 is in studie.

Het Zwart Water is ongetwijfeld het bekendste heideven, maar er wordt ook hard gewerkt aan de omgeving van de heidevennen van de Kleine Klotteraard, de Grote Klotteraard, het Peerdsven en het Haverven. Het gaat nu om 480 ha herinrichting rondom de vennen en het daarna in een vervolgproject weer openmaken van dichtgeslibde vennen, zodat het aaneengesloten snoer van heidevennen in het landschap weer zichtbaar zal zijn.

Tussen het populaire fietspad van het Bels Lijntje (het in 1990 aangelegde fietspad over het oude 33 km lange rechte spoorlijntje van Tilburg via Baarle-Nassau/Hertog naar Turnhout) en het heideven de Kleine Klotteraard is er in april 2009 een flinke uitkijktoren van dik 12 meter hoog neergezet voor een mooi uitzicht over de vennen.

De rivier de Mark ontspringt hier slechts een paar honderd meter ten westen van het Zwart Water en wel in de weilandjes tussen de Bremstraat, Marckstraat en Geheulse Dijk op de Zandvenheide (het zuidelijk deel van het heidegebied zelf) en noord-oostelijk van het gehucht Koekhoven (gemeente Merksplas).

  • Voor een impressie met bibberkoude foto’s van de winterse voorbereidingsexpeditie van deze excursie, klik hier.
  • Voor een impressie met prachtige zomerfoto’s van het Turnhoutse vennengebied, klik hier.
  • Voor de locatie op Google Maps, klik hier.
  • Klik hier voor het You-Tube filmpje van een torenbeklimming (1min,15sec).

Kleine tussenstop

Op de heenweg kijken we bij het nieuwe kijkscherm van de Bleeke Heide, het in 2009 heringerichte weidevogelreservaat bij Strijbeek.

Staatsbosbeheer heeft in dit stiltegebied de natte natuur nieuwe kansen gegeven. Het is nu een vochtig weidelandschap met veel kleinschalige landschapselementen, zoals poeltjes en braamstruwelen.

Op de Bleeke Heide ontspringt de Strijbeekse beek, die uitmondt in de Mark in het Belgische Meersel-Dreef, waar precies op die mondingsplek het ‘Lourdes van de Noorderkempen’ is gebouwd ofwel het prachtige Kapucijnenklooster met de daarbij behorende gigantische tuin, het Mariapark of ‘Genadedal’, met daarin vele beelden van Jezus en andere heiligen.

  • Klik hier voor meer informatie over de Bleeke Heide op de webpagina van de West-Brabantse Vogelwerkgroep.
  • Klik hier voor de webpagina over het vogelkijkscherm en vogelwaarnemingen van de Bleeke Heide aan de Oude Bredasebaan op www.vogelkijkhut.nl
  • Klik hier voor meer informatie over het Kapucijner bedevaartsoort in het Volkskrantartikel ‘De cementrustiek van Meersel-Dreef’.

Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 15.00 uur.

LET OP: Buitenlandexcursie, dus paspoorten mee!

20100305Vr Feestelijke Opening Zwaluwentil

Een heugelijk moment: de feestelijke onthulling van deze fraaie nieuwe broedgelegenheid voor huiszwaluwen in het hart van Drimmelen.
>>> Bekijk ook de MNV-fotoseries over de huiszwaluwentil

HZT_05_Opening1_04_Fort_Kleiplaats_img_2771De opening van de huiszwaluwentil is een erg leuk moment, vooral ook voor de vele scholieren en docenten van het Hanze College in Oosterhout die dit samen met MNV-vrijwilligers als werkverband in 2009 hebben gerealiseerd met hulp van de gemeente Drimmelen, het Zwaluwen adviesbureau en diverse sponsoren als Vogelbescherming, Brabants Landschap en de gebiedscommissie De Wijde Biesbosch en vanuit het bedrijfsleven.

Aan dit project ging wel een jaar van voorbereiding vooraf voor het MNV-bestuur en de docenten van het Hanze College voor enerzijds het zoeken naar en maken van een goede en noodweerbestendige constructie en anderzijds voor het zoeken naar sponsoren om het project te realiseren.

Het enthousiasme van de inwoners van Drimmelen om ‘hun huiszwaluwen’ aan een extra onderkomen te helpen is hierbij steeds de motiverende motor achter dit tweejarige project geweest!

De opening is op vrijdagmiddag aan ’t Fort in Drimmelen.

Klik hier voor de locatie van ’t Fort op Google Maps in het verlengde van de Amalia van Solmsstraat.

De locatie van de huiszwaluwentil is aan het eind van ’t Fort bij de rotonde.

Klik hier voor de exacte locatie van de huiszwaluwentil.

Parkeren: de auto graag in de Amalia van Solmsstraat laten staan, want aan ’t Fort is weinig parkeerplaats.

Programma:

15.15 – 15.30 uur: Ontvangst op locatie met koffie/thee en zwaluwgebak

15.30 – 15.40 uur: Welkom door de voorzitter MNV, A. Stoop

15.40 – 15.50 uur: Woordje door wethouder J. de Jong

15.50 – 16.00 uur: Opening van de huiszwaluwentil door wethouder J. de Jong

16.00 – 16.10 uur: Slotwoord door Loek Machielse van de MNV
Start zwaluwenproject en uitreiken eerste zwaluwnestkommetjes aan bewonersgroep Drimmelen.

16.10 – 16.15 uur: Uitnodiging voorzitter MNV tot gezellig samenzijn bij Café Diepstraten, Biesboschweg 6, Drimmelen, aan de Oude Jachthaven.

Klik hier voor de locatie van Café Diepstraten op Google Maps. Parkeren aan de Havenkade; de ingang van het Café is de trap op aan de Havenkade.