20160505do Jubileumexcursie La Calamine

Beste leden/donateurs,

De top van de bloeiperiode in het Hallerbos hebben we laten passeren in verband met het koude/slechte weer. Zo’n end rijden met slechte weersvoorspellingen vonden we niet raadzaam.

Het weer wordt gaat er echter langzaamaan beter uitzien. Daar om willen we komende donderdag 5 mei alsnog een excursie inplannen. Vertrek 8.00 vanuit het parkgebouw richting het mooie La Calamine, over de grens bij het 3 landenpunt; Vaals, Bels in. Toch een eindje rijden vandaar het vroege tijdstip. Wie achter ons aan wil rijden is welkom!. Zorg voor verteer en goed schoeisel.

We maken er een mooie dag van.

Met NatuurVriendelijke groet, het MNV-bestuur

 

Jubileumexcursie Hallerbos

De kleurencombinatie van de eerste frisse beukenblaadjes, kale boomstammen en de paarse zweem van dichte tapijten boshyacinten is
haast onwezenlijk. Klopt het wel wat ik zie?

Op een doordeweekse dag ergens eind april of begin mei zullen we afreizen in de richting van Halle, naast Brussel. In de weekenden is het Hallerbos te druk met mensen die ook van het bos willen genieten.
MNV’ers genieten samen da’s veel gezelliger.

Geef u vooraf op voor een mailing of telefonische boodschap wanneer
we voor de excursie afreizen naar Halle. Voor het ultieme moment houden wij (met u) de website www.hallerbos.be in het oog om het
juiste moment te kiezen voor de afreis. Allen met volle auto’s.

Een spannend en mooi moment, maar zeker de moeite waard.
Hou de mailbox in de gaten!!
Heeft u geen mail geef u dan op door een telefoontje naar Arjen en Ankie Stoop, tel. 0162-517965 of via dit MNV-contactformulier.

20160501Zo Stadsplantenexcursie Breda

Als vervolg op de leuke lezing over de Stadsplanten van Breda van Erik van der Hoeven op 8 april j.l. over de Stadsplanten van Breda neemt Aad van Diemen ons mee op zondag 1 mei op een stadsplantenexcursie door Breda.

Verzamelen om 9.00 uur op het Schoolakkerplein in Breda. Vertrek om 8.30 uur vanaf parkgebouw de Liniehof.

De excursie duurt tot ongeveer 11.30 uur. Als frituur d’n Christ z’n vet ‘werm het’ dan een frietje op kosten van de vereniging voor de deelnemers na afloop.

20160419Di Jubileum Jaarvergadering MNV

Het bestuur van de Madese NatuurVrienden nodigt haar leden uit tot het
bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering die dit jaar gehouden zal worden op dinsdagavond 19 april 20.00 uur parkgebouw de Liniehof.

Aftredend en herkiesbaar zijn : penningmeester Wim Bijleveld en hoofdredacteur Kees van der Krift.
Leden die zich kandidaat stellen voor van de beschikbaar komende functies kunnen zich tot 3 dagen voor aanvang van de vergadering bij het dagelijks bestuur melden.

Wijziging huishoudelijk regelement hoofdstuk 7 artikel 34 Contactblad .
Het bestuur wil ter sprake brengen het verenigingsblad de Roerdomp te vervangen door een nieuwsbrief. Nadere uitleg volgt op de vergadering.

Agenda
1 Opening – voorzitter
2 Jaarverslag – secretaresse
3 Financieel jaarverslag – Penningmeester
4 Verslag kascontrole
5 Verkiezing nieuwe kascontrole commissie; aftredend Jaap Hoogerbrugge
6 Verkiezing bestuursleden; aftredend penningmeester W. Bijleveld en
hoofdredacteur K .vd Krift
7 Pauze
8 Bestuursvisie 2016/2017
9 Stemmingen indien zaken ingebracht zijn
10 Rondvraag (en notulen)
11 Feestelijke afsluiting i.v.m. ons 40 jarig bestaan

20160412Di AIRbezen Project Drimmelen – Kick-off lezing

Het AIRbezen Project is een onderzoek van de Universiteit van Antwerpen (B) en de AVANS Hogeschool in Breda naar de luchtkwaliteit.
Onze natuurclub werkt mee om dit onderzoek ook in de Gemeente Drimmelen uit te voeren.

Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in onze gemeente? Is de kwaliteit
echt zo veel beter als bijvoorbeeld in de stad Antwerpen waar het allereerste project AIRbezen plaats vond o.l.v prof. Roeland Samson verbonden aan de universiteit Antwerpen?
Samen met U en studenten van Hogeschool Avans gaat bovengenoemde professor dit uitzoeken. Als inwoner van de Gemeente Drimmelen kunt U meedoen met dit AIR-lucht project.

Het onderzoek wordt gedaan met aardbeienplantjes; airbezen!
U kunt een aardbeienplant adopteren. Op 8 april worden de planten in het natuurpark opgepot waarna ze verspreid worden (Er zijn 300 planten beschikbaar.)
Studenten zorgen in verband met het onderzoek voor een goede verdeling over de kernen.
U zet het plantje bij U thuis buiten en verzorgt het goed.
Na verloop van tijd worden er 1 of meer blaadjes van de aardbeienplanten die verspreid zijn over de Gemeente Drimmelen verzamelt die vervolgens in Antwerpen worden getest.

Op 12 april zal prof. Samson het project nader uitleggen bij de officiële kick-off van het project.

Er is een Facebook webpagina opgericht om het project te kunnen volgen: https://www.facebook.com/airbezendrimmelen/?fref=ts

Meer lezen over het AIRbezenproject van prof. Samson:
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/endemic/onderzoek/projecten/airbezen-2014/

Heeft u interesse om mee te doen met dit onderzoek geef u vast op via dit MNV-contactformulier!

Op vrijdag 8 april zijn hiervoor al 300 aardbeienplanten opgepot en die planten zijn op zaterdag 9 april al uitgedeeld aan deelnemers van het onderzoek.

20160410Zo Plas-Dras excursie Weidevogelgebieden in Geffen

Is het plas – dras zetten van volledige percelen grasland de remedie om de achteruitgang van de weidevogels te stoppen?

In de Beerze Overlaat, in potentie 1 van de goede weidevogelgebieden van Brabant, is voordat het nieuwe stelsel voor Agrarische natuurbeheer (ANLB) in zou gaan een aantal percelen met bereidheid van de agrariërs omgezet naar ‘plas-dras’.

In het voorjaar tot de vroege zomer worden met behulp van wat grondverzet en ‘zonnepompen’ hele percelen onder water gezet met een diepte van 5 tot 25 cm.
Wat gebeurde er? Hele mooie waarnemingen. Steltlopers die massaal de plas dras percelen gingen bezoeken als voedselbron en veilige honk.

Ook in het land van Heusden en Altena worden de komende jaren vele percelen omgezet naar ‘plas-dras’.

Een excursie waard! Deze excursie langs diverse nieuwe plas-dras gebieden word geleid door een van de vrijwillige weidevogelsbeschermers, Gerard van der Wouw, die het hele proces tot op heden op de voet weet te volgen.

Toen was het heel gewoon………..

Voorjaar.
Weidevogels die terugkeren uit het zuiden en een plekje claimen op bouw- en grasland.
Even proberen de nodige calorieën en proteïne tot zich te nemen om goed in broedconditie te komen en hop aan de slag met dat nest en jongen vliegvlug krijgen.
Ook hier lijkt dat het dat er haast geboden is.

Vroeger?
De weidevogels kwamen terug van ver.

Nederland van boven?
Vruchtbare weilanden met hier en daar in de Delta ondergelopen polders/beekdalen die wachten op het droogvallen. Rustig en veilig opvetten voor het komende broedseizoen, helemaal perfect.

Heden ten dagen is de ontwatering in de regel perfect geregeld.
De landbouwpercelen kunnen door de ontwatering al heel vroeg bewerkt worden.
Het intensieve gebruik is niet best voor de weidevogels.

Remedie?
Percelen onder water zetten voor de weidevogels, plas-dras percelen.Gebeurt al sinds een paar jaar in de Beerse Overlaat.

En met succes!
Een excursie waard omdat ook net over de brug van Keizersveer de eerste initiatieven zijn gerealiseerd.

Weidevogels e.a. steltlopers maken gebruik van het plas dras.
Je moet het wel weten te vinden in dit grote open gebied.

Vertrek om 09.00 uur bij Parkgebouw De Liniehof; 10.00 uur afspraak met Gerard in Geffen (bij Oss, N-Br) die ons langs de verschillende percelen zal leiden.

20160409Za AIRbezen Project Drimmelen – Uitdelen Aardbeienplanten

Het AIRbezen Project is een onderzoek van de Universiteit van Antwerpen (B) en de AVANS Hogeschool in Breda naar de luchtkwaliteit.
Onze natuurclub werkt mee om dit onderzoek ook in de Gemeente Drimmelen uit te voeren.
Dit onderzoek naar fijnstof in de lucht is door de Drimmelense politieke partij Lijst Harry Bakker naar Drimmelen gehaald. Voor meer informatie, lees het persbericht hieronder over het uitdelen van de aardbeienplantjes.

Hiervoor worden op zaterdag 9 april om 10.00 uur maar liefst 300 van de 360 opgepotte aardbeienplanten uitgedeeld in Natuurpark De Liniehof aan belangstellenden die een plant willen adopteren en thuis verzorgen, zodat later in het seizoen bij de adoptieouders thuis enkele blaadjes kunnen worden geoogst voor onderzoek.
De overige plantjes gaan mee naar Antwerpen voor een nulmeting.

U kunt meedoen met dit onderzoek, dus geef u op als deelnemer voor het adopteren van een aardbeienplant via dit MNV-contactformulier!

Meer informatie over dit interessante onderzoek wordt door de Antwerpse professor Roeland Samson gepresenteerd in zijn lezing AIRbezen Project Drimmelen op dinsdagavond 12 april in Parkgebouw De Liniehof.


Persbericht Lijst Harry Bakker

Luchtkwaliteit meten via (gratis) aardbeienplantje: Doe mee!

De laatste tijd is er meer belangstelling voor onze gezondheid en vorige week stond er in de krant ook een artikel over de verontreiniging in Brabant (Atlas Leefomgeving). Als lokale politieke partij heeft de Lijst Harry Bakker actie ondernomen! In de gemeente Drimmelen wordt de komende maanden een interessant project gehouden. De Universiteit van Antwerpen gaat de relatieve luchtkwaliteit meten door, verspreid over de hele gemeente, de opname van fijnstof ed in aardbeien-bladeren te meten via een nulmeting en een meting medio juni. Samen met studenten van de Avans en de Madese Natuurvrienden gaan de mensen van de Lijst HB aan de slag. Op vrijdag 8 april gaan we iets meer dan 300 plantjes Elsantha in een pot met grond zetten. Die delen we dan zaterdagochtend 9 april vanaf 10 uur uit op de locatie Kievitstraat 3 Made (clubhuis MNV). Op die locatie is er dinsdagavond 12 april vanaf 19.30 uur ook een openbare kick-off door prof. Roeland Samson en een medewerkster van de Universiteit van Antwerpen, die de wetenschappelijke metingen en rapportage doen. De studenten van de Avans verzorgen de presentatie. Op de achtergrond houden we contact met de RIVM, de GGD en de provincie Noord-Brabant. Mogelijk komt er later nog een congres en/of presentatie van de resultaten en de vervolgstappen.

Graag nodige wij de inwoners van Drimmelen uit om mee te doen! Via de FB-pagina AIRbezen Drimmelen zijn al enkele tientallen opgaven binnen (aanmelden met postcode en huisnummer kan ook via airbezendrimmelen@ziggo.nl) en er kunnen maximaal zo’n 300 mensen meedoen. Liefst verspreid over de hele gemeente ivm een zo goed mogelijke spreiding en meetresultaat. De 1e aanmelding kwam uit de Biesbosch! Het enige wat je hoeft te doen is dus zaterdagochtend het gratis aardbeienplantje te komen ophalen. Op=op. Via je postcode en huisnummer krijg je een nummer (plakken we op het potje) en een protocol. Verzorgen is niet lastig (1x pw water geven) en alleen het plukken van de blaadjes in juni vraagt nog wat expertise, maar dat staat in het protocol en de mediakanalen. Medio juni heeft u dan lekkere aardbeien! Dus meldt u aan, kom zaterdag uw plantje ophalen en kom dinsdagavond naar de startbijeenkomst voor meer informatie over dit bijzondere project.

Lijst Harry Bakker

Meer informatie:

https://www.facebook.com/airbezendrimmelen/?fref=ts

airbezendrimmelen@ziggo.nl

www.lijstharrybakker.nl

Harry Bakker, tel. 06-47472569

 

20160408Vr Lezing Stadsplanten van Breda

Erik van der Hoeven, lid van de Werkgroep Stadsplanten Breda ging samen met zijn werkgroep leden van IVN Mark en Dongen en de
KNNV op ontdekkingsreis door de stedelijke omgeving van Breda.
Met een gezonde dosis enthousiasme en het broodnodige doorzettings-
vermogen gingen zij op jacht naar plantjes. Bermen, stoeptegels, oude muren, brandgangen en putdeksels waren het onderzoeksterrein.
Op de meest onverwachte plekken in Breda vonden zij planten. Het resultaat 790 soorten. Van 150 algemene en 50 bijzondere stadsplanten in Breda bracht de werkgroep een mooi boekje uit.
Erik van der Hoeve verteld over deze ontdekkingstocht van zijn werkgroep op Vrijdag 8 april. Aanvang 20.00 uur in parkgebouw de Liniehof.

Stad en dorp als natuurgebied? Als wij de adviezen van de grind- en tegelhoveniers naast ons neerleggen is het een feit dat stad en dorp een steeds belangrijker refugium wordt voor wilde planten. Het platteland wordt steeds armer aan soorten planten . Voor veel en daarnaast verschillende planten ben je aangewezen op de natuurgebieden.

De meeste nieuwe ‘wilde’ planten vestigen zich echter in de stad. Naast de ‘gewone’ nederlandse planten die zich vestigen in de stad vestigen zich soorten die als het ware aangepast zijn aan het stadse leven. Neem bijvoorbeeld de steenbreekvaren die zich vestigt in kademuren van grachten en oude muren van gebouwen.
In de berm van een weg bijna verzadigd door strooizout van de winterperiode zogenaamde ‘zoutminners’, planten die heel goed tegen zoute omstandigheden kunnen  in hun oorspronkelijk standplaats langs de kust.

De lezing wordt vervolgd met een Stadsplantenexcursie in Breda geleid door Aad van Diemen op Zondag 1 mei.
Verzamelen om 9.00 uur Schoolakkerplein in Breda vertrek 8.30 uur vanaf parkgebouw de Liniehof.
De excursie duurt tot ongeveer 11.30 uur. Als frituur d’n Christ z’n vet ‘werm het’ dan een frietje op kosten van de vereniging voor de deelnemers na afloop.

20160408Vr AIRbezen Project Drimmelen – Oppotten Aardbeienplanten

Het AIRbezen Project is een onderzoek van de Universiteit van Antwerpen (B) en de AVANS Hogeschool in Breda naar de luchtkwaliteit.
Onze natuurclub werkt mee om dit onderzoek ook in de Gemeente Drimmelen uit te voeren.
Dit onderzoek naar fijnstof in de lucht is door de Drimmelense politieke partij Lijst Harry Bakker naar Drimmelen gehaald. Voor meer informatie over het project en het oppotten, lees het persbericht hieronder.

Hiervoor worden op vrijdag 8 april maar liefst 360 aardbeienplanten opgepot in Natuurpark De Liniehof door een aantal vrijwilligers, zodat die op zaterdag 9 april vanaf 10.oo uur kunnen worden uitgedeeld aan belangstellenden die een plant willen adopteren en thuis verzorgen, zodat later in het seizoen bij de adoptieouders thuis enkele blaadjes kunnen worden geoogst voor onderzoek.

U kunt meedoen met dit onderzoek, dus geef u op als deelnemer voor het adopteren van een aardbeienplant via dit MNV-contactformulier!

Meer informatie over dit interessante onderzoek wordt door de Antwerpse professor Roeland Samson gepresenteerd in zijn lezing AIRbezen Project Drimmelen op dinsdagavond 12 april in Parkgebouw De Liniehof.

Ook het VARA-actualiteitenprogramma Zembla had op 06-04-2016 een uitzending over de fijnstofproblematiek. De documentaire van 35 minuten is te zien op VARA-website op http://zembla.vara.nl/seizoenen/2016/afleveringen/06-04-2016


Persbericht Lijst Harry Bakker

Meting luchtkwaliteit via aardbeienplantjes in Drimmelen 07-04-2016

Hoe schoon is onze lucht? Wat weten we van (de meting van) de luchtkwaliteit? Door de toenemende aandacht voor de gezondheid in relatie tot de luchtkwaliteit (en mn fijnstof én ultrafijnstof) heeft de Lijst Harry Bakker contact gezocht met de deskundigen. De RIVM adviseerde ons een onderzoek te laten doen bij de Universiteit van Antwerpen, waar professor Samson in steden in België (Antwerpen 2x, Gent) het meten van de relatieve luchtkwaliteit (dmv de opname van biomagnetisme in de blaadjes van de aardbeienplant) succesvol heeft uitgevoerd. Nu gaat dit project naar Keulen, Barcelona én …. Drimmelen! Voor de 1e keer in Nederland én in een landelijke gemeente.

Iedereen ademt lucht in op ong 1 ½ meter hoogte, terwijl de officiële RIVM-metingen op ruim 3 meter hoogte worden gedaan. In hoeverre is dit representatief? Halen we de EU-norm en zijn er dan misschien toch nog schadelijke effecten (op de lange termijn?) op de volksgezondheid? Deze vragen zijn actueel door de verhoging naar 130 km/h op de snelweg en de situatie in Oost-Brabant, waar de GGD nu een extra onderzoek uitvoert op de effecten van luchtkwaliteit en longkanker. Dit was mede aanleiding om eens een basismeting te doen naar de (relatieve) luchtkwaliteit in onze eigen gemeente Drimmelen. De wetenschappelijke duiding laten we over aan de deskundigen van de Universiteit en voor de begeleiding hebben we ook studenten van de AVANS Hogeschool te Breda bereid gevonden om actief deel te nemen. Op de achtergrond houden we contact met de RIVM, de Provincie Noord-Brabant en de GGD Breda. Om later een congres te organiseren en/of de resultaten te presenteren. De lokale politieke partij Lijst Harry Bakker (www.lijstharrybakker.nl) onderneemt zo actie op dit item!

Na maanden voorbereiding gaan we beginnen! A.s. vrijdag 8 april gaan we 360 schone aardbeienplanten in potten zetten bij de Madese NatuurVrienden, Parkgebouw de Liniehof

Kievitstraat 3, 4921 VV Made, om die vervolgens zaterdagochtend 9 april daar vanaf 10 uur uit te delen aan inwoners in Drimmelen. Deze zijn via ’t Carillon benaderd en er is ook een FB-pagina AIRbezen Drimmelen met mailadres airbezendrimmelen@ziggo.nl die meer informatie geeft. De plantjes staan ong. 2 maanden in de buitenlucht en na de nulmeting worden dan medio juni de blaadjes geanalyseerd. Resultaten volgen daarna. De bewoners verzorgen de plantjes zelf (water geven) en mogen de aardbeien houden!

Graag nodigen wij u uit om dit item mee te nemen in uw nieuwsberichten. Uiteraard bent u welkom op de activiteiten of bij de kick-off dinsdag 12 april 19.30 u. (gebouw MNV).

Harry Bakker, namens de Lijst Harry Bakker, tel. 06-47472569

In het Belgisch is aardbei airbees met mv airbezen. Die naam hebben we aangehouden.

https://www.google.nl/search?q=google&ie=&oe=#q=airbezen+project voor meer info!

 

20160208ma – 09di – 13za Wilgen knotten Carnavalsweek 2016

Carnaval? Werk aan de winkel; Alle 11 kaal en 11 stekken per persoon!

Steek uw handen uit de mouwen en help mee wilgenknotten! We gaan 11 knotwilgen knotten.
Hak of zaag zelf de wilgenstaken voor in de eigen tuin; lees hieronder over hoe je ze kunt gebruiken!

Carnavalsmaandag 8 februari en carnavalsdinsdag 9 februari zijn er mogelijk ook werkzaamheden in Natuurpark De Liniehof en/of het buitengebied om wilgen te knotten. Wanneer u hierbij zou willen assisteren neem dan even contact op via tel. 0162-517965 of via ons MNV-contactformulier!!!

Zaterdag 13 februari verzamelen we om 9.00 uur in parkgebouw de Liniehof te Made van waar we na een stevige bak koffie naar de knotlocatie in ons mooie buitengebied zullen vertrekken. Kom helpen en geef u op via tel. 0162-517965 of via ons MNV-contactformulier.

De MNV zorgt voor uw gereedschap,  een voedzame soep tijdens de lunch en een versnapering achteraf.  U komt fris en fruitig met voldoende energie in geschikte werkkleding met ons mee werken om die prachtige wilgen van hun pruik te ontdoen.  Afvoer van hout voor de houtzoekers in overleg.

Oude knotwilgen, getart door de elementen, liefdevol onderhouden door hun eigenaren en vrijwilligers vertellen een verhaal.  Kromgebogen in het landschap blijven ze decennia lang het landschap sieren en blijven ze tot de onvermijdelijke dood hun geriefhout  leveren.  Onderwijl  mag de Steenuil in haar holtes ‘huizen’ en vindt een koe en haar kalf haar krabplekse en de benodigde schaduw . Het bruidspaar laat ‘hun’ dag vastleggen op een reportage tussen/op/onder de stokoude getekende knotwilgen.

‘Geriefhout’ is van heel lang geleden; maar doet het goed op het internet. Bestel maar bestel maar. Griendhout en knothout kant en klaar verwerkt tot schutting en scherm binnen een x-aantal dagen geleverd tegen ‘aanlokkelijke’ prijzen. Bij de MNV is het gratis maar je moet er wel wat voor doen.

De takken/tenen die we van de kruinen afzagen zijn veel breder toe te passen bij hobby en werk.

Een knotwilg in de tuin of een rij knotwilgen langs de sloot. Een levende iglo als leesplek voor de kinderen, een ‘natuurlijk scherm’ om de tuin. Waar zijn ze gebleven;  de aloude geschilde tenen als bonenstaken in de moestuin en als bouwmateriaal voor een ouderwetse hooiruiter (thans muizenruiter voor uilen) op het erf. Is het echt zo dat we liever betalen dan er iets voor te willen doen?

20160205Vr Lezing Flirten in het Groen

Op vrijdagavond 5 februari 2016 komt Vlaming Joeri Cortens met zijn natuur-educatieve lezing ons meer dan vrolijk verhalen in een heerlijk avondvullend programma ‘Flirten in het Groen’.
20160120_Flirten_in_het_Groen_FlirtFlirten en verleiden. Iedereen doet het of… probeert het. Wie wil weten waar Casanova de mosterd haalde, kijkt het best eens naar de dierenwereld. In onze tuinen en natuurgebieden vinden we immers voorbeelden van de meest uiteenlopende verleidingsstrategieën, die vaak verrassend herkenbaar zijn. Voldoende inspiratie dus voor een natuureducatie flirt met comedy. Durf in de spiegel kijken en laat je verleiden…

Vrijdagavond 5 februari; pré Valentijnsdag
Adres: Kievitstraat 3 Made , Parkgebouw De Liniehof
– Dresscode: u mag in passende kleding verschijnen; als casanova of assepoester.
– Het parkgebouw zal bij gelegenheid veranderen in een roze wolk.

Programma:
– 19.30 h tot 20.00 uur Inloop: U wordt verwelkomt met een passend drankje
– 20.00 h tot 22.00 uur Lezing: Tijdens de pauze wordt U een hapje aangeboden door de MNV
– 22.00h tot 00.30 uur Afterparty: Moment dat het blozen en flirten kan beginnen onder het genot van een hapje en een drankje.

Bijzonderheden:
– Opgave voor deze unieke avond kan helaas niet meer, want de zaal is al vol!
20160120_Flirten_in_het_Groen_Hartjes20160120_Flirten_in_het_Groen_FutenJoeri is natuur-educatief medewerker bij Natuurpunt Educatie, maar ook gekend door zijn tv-optredens bij ‘Het zijn net mensen’ op Vier en door zijn wekelijkse radionatuurpraatje bij De Madammen.
Natuurlijk communiceert hij over zijn natuurbelevingen, dus zoek maar eens met een zoekmachine…
Leuke filmpjes van Joeri van het programma ‘Wild van dieren’: bekijk eens dit filmpje over een vogelvoerkerstboom voor vogels en dit filmpje over het maken van een bijenhotel.