Huiszwaluwentil – Deel 6 – Opening – Deel 2

Fotoserie van de opening van de huiszwaluwentil aan ’t Fort in Drimmelen op vrijdagmiddag 5 maart 2010: Deel 2 – Opening van de huiszwaluwentil en start van het MNV Huiszwaluwenproject Drimmelen

HZT_06_Opening2_01_Opening_Voorzitter_Arjen_Stoop_img_2779
MNV-voorzitter Arjen Stoop opent het programma op ludieke wijze vanaf de aanhangwagen als het meest praktisch voorhanden zijnde spreekgestoelte met een hartelijke dank aan alle sponsoren! In het bijzonder was er de dank voor zowel het gemak als de motivatie, waarmee de sponsors dit project voor behoud van biodiversiteit en als lesproject voor het Hanze College hebben ondersteund. Niet alleen vanwege het noodzakelijke geld, maar bij velen ook voor de sponsoring in natura door de gegeven adviezen en door de inzet van ervaren medewerkers.
HZT_06_Opening2_02_Opening_Publiek_1_img_2781
De voorzitter wist wel meer dan een glimlach op de gezichten van het publiek te toveren. Met name ook de zeer prettige samenwerking tussen de docenten en leerlingen van het Hanze College en de vrijwilligers van het MNV-bouwteam tot in de praktijkruimtes van het Hanze was een goed punt om onder de aandacht van het publiek te brengen.
HZT_06_Opening2_03_Opening_Wethouder_Jan_de_Jong_img_2788
Wethouder Jan de Jong van de Gemeente Drimmelen houdt de openingstoespraak voor de huiszwaluwentil. Hij benadrukte dat dit project heel goed past binnen het wijkgericht werken en loofde het initiatief van de bewoners van ’t Fort en de samenwerking met de Madese NatuurVrienden. Ook dat het project door sponsors geheel kon worden betaald kon op waardering rekenen in deze tijden van zeer beperkte gemeentelijke budgetten. Hij sloot af met de suggestie en hoop dat als de huiszwaluwentil daadwerkelijk broedsucces oplevert er in alle dorpen van de gemeente initiatief wordt genomen om tot bouw van huiszwaluwentillen te komen.
HZT_06_Opening2_04_Opening_Publiek_2_img_2782
Bewoners van ’t Fort, sponsors, docenten en leerlingen van het Hanze college, de MNV-vrijwilligers, iedereen die aan de realisatie heeft meegewerkt was er en dat doet goed!
HZT_06_Opening2_05_Informatiebord_MNV_Vlag_img_2743
Achter de MNV-vlag gaat een informatiebord schuil over de huiszwaluwentil voor de Drimmelenaren en ook voor de wandelaars die hier langskomen om het zomerwandelpad langs de bloemrijke akkerrand van Drimmelen te lopen.
HZT_06_Opening2_06_Opening_Onthulling_Informatiebord_1_img_2791
De opening van de huiszwaluwentil werd verricht door wethouder Jan de Jong, die samen met leerlingen van het Hanze College hiervoor als openingshandeling het bijbehorende informatiebord onthulde. Deze leerlingen hebben meegebouwd aan de huiszwaluwentil vanuit hun opleiding in de Sectie Techniek van het Hanze College onder leiding van hun docent Ad Joosen, die ook aanwezig was.
HZT_06_Opening2_07_Opening_Onthulling_Informatiebord_2_img_2797
Het informatiebord vertelt het verhaal van de huiszwaluw. Met deze onthulling is de huiszwaluwentil precies op tijd geopend voor de huiszwaluwen die over ongeveer twee tot drie weken zo tegen eind maart / begin april weer uit Afrika zullen terugkeren van de vogeltrek en dan hun broedplaatsen in de dorpskern van Drimmelen weer zullen innemen.
HZT_06_Opening2_08_Informatiebord_img_2799
Onderaan het informatiebord staan de sponsors vermeld die zo gemotiveerd hebben bijgedragen aan het project. De huiszwaluwen en andere vroege zangertjes, zoals de tjiftjaf, trekken mee naar het noorden met het open komen van de wilgenkatjes die de eerste insecten van het voorjaar opleveren. Aangezien er ook huiszwaluwen onder de daken van de huizen aan ’t Fort zelf broeden, zullen ze de huiszwaluwentil en de bijbehorende kleiplaats vast en zeker snel ontdekken. Nu maar hopen dat ze dan ook gelijk in hun nieuwe vogelflat trekken die ook zo mooi centraal op het informatiebord staat, tenminsten als de huiszwaluwen kunnen lezen 😉
HZT_06_Opening2_09_Kunstnesten_1_Loek_Machielse_img_2805
MNV-lid Loek Machielse, tevens vrijwilliger in het MNV-bouwteam voor de huiszwaluwentil, start met een korte toespraak vanaf de aanhangwagen het huiszwaluwenproject in Drimmelen. In Drimmelen zijn diverse bewoners die graag kunstnesten onder hun dakoversteek willen neerhangen voor de huiszwaluwen. De Madese NatuurVrienden hebben hiervoor subsidie gekregen en zullen in overleg met de belangstellenden onderzoeken of hun dak geschikt is om kunstnesten te hangen en zo ja, dan worden de kunstnesten beschikbaar gesteld en opgehangen.
HZT_06_Opening2_10_Kunstnesten_2_Uitreiking_img_2807
De leerlingen van het Hanze College starten het MNV Huiszwaluwenproject Drimmelen door het uitreiken van de eerste kunstnesten aan een bewoonster van ’t Fort.