Stichting Liniehof

Informatie over Stichting Liniehof, de beheerstichting voor de MNV.

Logo Stichting Liniehof - 4 zwaluwen ontvouwen een landschap
Logo Stichting Liniehof – 4 zwaluwen ontvouwen een landschap

Voor het beheer van het natuurpark en het parkgebouw is de Stichting Liniehof de brug tussen de Vereniging Madese NatuurVrienden en de Gemeente Drimmelen.

Het natuurpark is namelijk openbaar groen van de gemeente dat door de Stichting Liniehof wordt beheerd en door de Madese NatuurVrienden als heemtuin wordt onderhouden.

Daarnaast is de Stichting Liniehof ook een ondersteunende stichting voor de MNV op het gebied van natuureducatie en voor de werving van sponsors.

Parkbeheer

De Stichting Liniehof is de beheerstichting voor de MNV voor het natuurpark en het parkgebouw en de MNV-werkgroep Parkbeheer voert voor de stichting het beheer van het natuurpark uit.

 • Voor het parkbeheer is er een meerjarig beheerplan (5 jaar) dat onder verantwoordelijkheid van de Stichting in nauwe samenwerking met de MNV wordt opgesteld.
 • Vanuit het beheerplan wordt voor ieder jaar een werkplan opgesteld, dat dan door de Werkgroep Parkbeheer van de MNV wordt uitgevoerd.
 • De stichting heeft het parkbeheer dus uitbesteed bij de MNV, waarbij de beheerwerkzaamheden een verenigingsactiviteit zijn.
Stichting_Opening_Insectenmuur_2_20070421
De samenwerking tussen de stichting en de vereniging is een hechte samenwerking. De secretaris van de Stichting Liniehof, Cor Huijgens, zet hier de secretaresse van de vereniging, Ankie Stoop – Siemons in het zonnetje met een bloemetje bij de opening van de insectenmuur op 21 april 2007 vanwege de ontvangst van een Mays Bevertje. Deze gemeentelijke onderscheiding voor vrijwilligers kreeg zij op die dag samen met haar echtgenoot Arjen Stoop, die voorzitter is van de MNV.

Ondersteunende activiteiten van de stichting voor de MNV

 • De stichting ondersteunt de voorlichting en de natuureducatieve activiteiten van de MNV, zoals de Open Dagen in het natuurpark of de bouw van educatieve voorzieningen als de insectenmuur of het wateronderzoeksplatform.
 • De leden van het stichtingsbestuur ondersteunen de MNV met vele uren vrije tijd voor het open houden, schoon houden en inrichten van het parkgebouw voor de vele activiteiten en rondleidingen.
 • Ondersteuning voor natuureducatie is er met name voor de Werkgroep Educatie van de MNV die in het parkgebouw en in het natuurpark allerlei activiteiten voor bijvoorbeeld schoolklassen organiseert.
 • Ook deze MNV-website is een gezamenlijk project met de stichting voor voorlichting en natuureducatie, net als de ondersteuning die de stichting levert voor MNV-publicaties als folders, lesbrieven, presentaties enz.
 • Het stichtingsbestuur is ook zeer actief in het werven van sponsorgelden en ondersteuning in natura voor MNV-activiteiten/evenementen en natuurlijk voor het parkgebouw en het natuurpark.

Realisatie natuureducatieve voorzieningen
In het Natuurpark De Liniehof heeft de Stichting Liniehof de volgende bouwprojecten voor natuureducatie helpen realiseren:

 • 2001: Het Parkgebouw De Liniehof: dit door de MNV-leden zelfgebouwde clubgebouw is geopend op 21 april 2001
 • 2003: Het wateronderzoeksplatform in de centrale vijver is geopend op 20 juni 2003
 • 2007: De insectenmuur naast het parkgebouw: hiervan is de eerste steen gelegd op 30 oktober 2006 en de insectenmuur is geopend op 21 april 2007
 • 2009: De kleine insectenmuur: dit is een houten insectenafdakje naast de insectenmuur met uitgeboorde houtblokken en leem voor metselbijen en solitaire bijen en wespen

Hieronder enkele sfeerplaatjes van de natuureducatieve voorzieningen.

Parkgebouw_Voorzijde
Voorkant van het Parkgebouw De Liniehof, gezien vanaf de insectenmuur.
Insectenmuur_Zonnevang
De insectenmuur is door de plaatsing op het zuidoosten een echte zonnevang die al in de vroege ochtend opwarmt, waarbij de twee schuine zijkanten helpen om de warmte in het midden vast te houden en van vroeg tot laat in de dag steeds andere stukken muur te hebben die opwarmen. De achterkant is juist vrij van zon, maar deze schaduwkant krijgt wel warmtestraling van de zonnemuur. Er is dus een gevarieerd temperatuurverloop van zeer warm met zon in het midden aan de voorkant tot de normale buitentemperatuur met schaduw aan de achterkant, waarbij de stenen de warmte lang vasthouden ook al is de zon weg.
Waterplatform_Schoolklas
Schoolklas op bezoek in het natuurpark voor een onderzoek naar waterbeestjes op het wateronderzoeksplatform in de centrale vijver.