Over ons

Welkom op de website van de Vereniging Madese NatuurVrienden uit Made, de natuurclub voor gezellige en actieve natuurbeleving in de Gemeente Drimmelen (Noord-Brabant) en omliggende gemeenten.

 • De natuurclub wordt ondersteund door de Stichting Liniehof, waarover hieronder meer.
 • Waar vindt u ons? In ons clubgebouw Parkgebouw De Liniehof in het Natuurpark De Liniehof, Kievitstraat 3, 4921VV Made! Zie de webpagina Route.
 • Hoe komt u in contact met ons? Neem contact op met het MNV-bestuur via dit Contactformulier.
 • Wilt u lid worden of ons steunen als sponsor met een donatie, gift of legaat? Lees onze webpagina ‘Wordt lid!‘.
 • LET OP: lees deze Deelnamevoorwaarden! Bij deelname aan activiteiten van de Vereniging Madese NatuurVrienden en/of de Stichting Liniehof, neemt u altijd deel op eigen risico!
 • LET OP: lees deze Gebruiksvoorwaarden met de wettelijke kaders voor het gebruik van onze website en de informatie daarop.

Onze vereniging is opgericht op 21 april 1976 en heeft vanaf het begin een paar mooie activiteiten centraal staan, zoals een leuk programma met excursies en lezingenavonden, natuurwerkdagen voor het kleinschalig landschapsbeheer, projecten voor behoud van biodiversiteit en veel activiteiten voor natuureducatie.

Logo MNV
Logo MNV
 • Centraal in de activiteiten van de Madese NatuurVrienden staan het Natuurpark De Liniehof, als Brabants oudste heemtuin sinds 1978, met jaarlijks meer dan 4.000 bezoekers, het Parkgebouw De Liniehof als clubgebouw en Natuur Educatief Centrum en de betrokkenheid bij het Nationaal Park De Biesbosch.
 • Als MNV-logo heeft de vereniging de mysterieuze Biesbosch rietvogel de Roerdomp.
 • Voor meer informatie over de Madese NatuurVrienden, lees ook ons clubblad de Roerdomp.
 • MNV-activiteitenprogramma: op de webpagina MNV-jaarkalender staat een overzicht van onderwerpen met weblinks, voor het samenstellen van een leuk activiteitenprogramma voor leden en belangstellenden.
Logo Stichting Liniehof
Logo Stichting Liniehof
 • De Stichting Liniehof is voor de MNV de beheerstichting voor het natuurpark en het parkgebouw.
 • De Stichting Liniehof is voor de MNV ook een ondersteunende stichting voor natuureducatieprojecten en sponsorwerving.
 • Als logo heeft de stichting 4 zwaluwen die een landschap ontvouwen.
 • De werkzaamheden voor de stichting worden uitgevoerd door vele MNV-vrijwilligers.

MNV karakter

Wij zijn een vereniging voor Gezellige en Actieve natuurbeleving in de Gemeente Drimmelen en omstreken.
Onze Brabantse gastvrijheid is vanzelfsprekend!

 • De natuurclub organiseert veel publiekelijk toegankelijke activiteiten, zodat u ook zonder lid te zijn regelmatig kunt deelnemen.
 • Wij worden er blij van als u naar een lezingenavond komt, op excursie mee gaat en komt helpen bij het wilgen knotten!
  Zo kunt u gelijk gratis kennis komen maken om te bepalen of u lid wilt worden of ons wilt sponsoren.
 • Uitnodigingen voor onze openbare activiteiten staan ook regelmatig in weekblad ’t Carillon voor de Gemeente Drimmelen.

Doelstellingen

 • a) het leveren van een bijdrage aan natuur- en milieubescherming;
 • b) de beoefening en verbreiding van de natuur- en milieustudie;
 • c) het behouden en verbeteren van de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en fauna en het leefklimaat;
 • d) met als ons werkgebied de Gemeente Drimmelen, het Nationaal Park De Biesbosch en de omliggende gemeenten van beiden.

MNV-mijlpalen
Onze vereniging heeft een paar mooie mijlpalen bereikt:

 • Vanaf 1976: het kleinschalig landschapsbeheer als wilgenknotten, poelen schonen en beheer in De Worp, de Linies van Den Hout, de Zonzeelse Polder en de Slikpolder in Geertruidenberg.
 • Vanaf 1977: vrijwel jaarlijks een lang weekend op natuurkamp. De actieve kampcommissie organiseert al jaren een zeer gezellig hemelvaartkamp of zomerkamp.
 • Vanaf 1978: het beheer van Natuurpark De Liniehof inmiddels Brabants oudste heemtuin, met jaarlijks meer dan 4.000 bezoekers onder begeleiding van natuurgidsen van de MNV.
 • Vanaf 1978: het rondleiden van bezoekers en bevriende verenigingen door het Nationaal Park de Biesbosch met gediplomeerde Biesboschgidsen met kano’s, roeiboten, fluisterboten, rietaken en rondvaartboten.
 • Vanaf 1997: de oprichting van de Stichting Liniehof voor het beheer van het Natuurpark De Liniehof en de bouw en het beheer van het Parkgebouw De Liniehof.
 • Vanaf 2001: het zelfgebouwde Parkgebouw De Liniehof dat door de MNV in gebruik is als clubgebouw en als natuur-educatief centrum voor de natuureducatie van de vereniging en zeker ook voor scholen.

Bestuurlijke documenten

 • Statuten: PDF-bestand (100 KB) met de MNV statuten, zoals die door de notaris zijn vastgesteld op 05-06-2008.
 • Huishoudelijk reglement: PDF-bestand (249 KB) met het MNV huishoudelijk reglement, zoals dat door de algemene ledenvergadering is vastgesteld op 19-04-2016.
 • MNV-keuzes: MNV beleidsvisie over Digitale Duurzaamheid met Open Standaarden, Open Source Software en Open Content.

Leuk leesvoer

 • MNV-projecten: webpagina met projecten voor het behoud van bio-diversiteit.
 • Publicaties: webpagina voor verslagen, presentaties, persberichten en speciale uitgaves, zoals lesbrieven, posters enz.
 • Artikelen: webpagina voor achtergrondartikelen bij het programma en voor reisverslagen en verhalen van onze MNV leden
 • Veldgidsen: webpagina met het antwoord op de vraag ‘Wat is nu een goede veldgids voor…?’