Renovatie insectenmuur natuurpark ‘de Liniehof’

In 2019 is door het bestuur van de MNV een subsidie aanvraag gedaan bij NL Zoemt  ter verbetering van de huisvesting voor wilde bijen zodat meer soorten wilde bijen een geschikt habitat vinden in het heempark. Naast de bovengronds nestelende bijen, bv. in de bijenhotels, wordt ook aandacht besteed aan de ondergronds nestelende bijen.

De start werd gemaakt met het plaggen van een stukje Duinpan. Zodat er een open zandstructuur ontstond voor zandbijen. Dit stukje zal in de toekomst opengehouden worden. Met de plaggen werd een “tuuntje” aangelegd.

Tuuntje en geplagd stukje duinpan

Specifieke (inheemse)planten voor ‘wilde’ of, beter gezegd, solitaire bijen werden bij de Heliant aangekocht. Bij de keuze van planten is erop gelet dat ze zich thuis voelen in het milieu van onze Duinpan.
Het plantgoed bestond ondermeer uit diverse anjertjes, slangenkruid, betonie, muizenoor, wilde marjolein, wondklaver en grasklokje.
Een deel van de aanplant werd eigenhandig geweekt uit inheemse zaden. Rekening houdend met de geringe afstand die solitaire bijen vliegen vanaf de stuifmeel leverancier naar de nestplaats hebben alle planten een plekje in de Duinpan gekregen.

Gestart werd met de fabricage van nestkasten voor en door onze vrijwilligers.
Doel: het verbeteren van de habitat in de thuistuinen.

Bijenhotel model Pieter van Breugel

Tegelijkertijd werd door de vrijwilligers gewerkt aan de renovatie van de insectenmuur.
Oude nestblokken in de muur zijn vervangen door nieuwe en extra blokken zijn toegevoegd.

vervangen van de nestblokken in de muur