Natuurpark De Liniehof

Informatie over het Natuurpark De Liniehof, vanaf 1978 in beheer en daarmee de oudste heemtuin van Brabant.

Het Natuurpark De Liniehof is de uitvalsbasis van de Madese NatuurVrienden met als centraal punt het Parkgebouw De Liniehof, het clubgebouw waar alle verenigingsactiviteiten van onze natuurclub plaats vinden of starten.

 • In het natuurpark zijn er veel rondleidingen en natuureducatieve activiteiten voor excursiegroepen en schoolklassen, waarbij het clubgebouw wordt gebruikt als Natuur Eductief Centrum.
 • We ontvangen ongeveer 4.000 bezoekers per jaar!
 • Toegang: het natuurpark is tussen zonsopkomst en zonsondergang vrij toegankelijk voor wandelaars en daar wordt dagelijks door vele natuurgenieters dankbaar gebruik van gemaakt.
 • Bereikbaarheid: het natuurpark en het parkgebouw zijn gemakkelijk bereikbaar aan de Kievitsstraat in Made. Zie hiervoor de webpagina Route.
Natuurpark_Ingang_Kievitsstraat
De hoofdingang van het Natuurpark De Liniehof bij het Parkgebouw De Liniehof aan de Kievitsstraat in Made.
>>> Bekijk de webpagina met nog meer leuke Liniehofactiviteiten

Cultuurhistorie

Het natuurpark is het allerlaatste stukje stuifzand dat is overgebleven van het zuidoostelijk deel van de voormalige Hoogerheide en dat deel van het stuifzand is in de volksmond beter bekend als Den Duin van Stuivezand.

 • Ongeveer een derde van het natuurpark bestaat nog uit duingebied van Den Duin en wordt als zodanig in de heemtuin dan ook in stand gehouden vanuit cultuurhistorisch oogpunt, samen met het restant van het zandpad met de bijbehorende eikenlaan van de voormalige aanvoerroute vanuit Den Duin naar de oostelijke Linie van Den Hout.

Over de historie van het natuurpark is er een webpagina met een chronologisch en cultuurhistorisch overzicht:

>>> Lees meer over de historie van de Liniehof…

Natuurpark_Hooilandbeheer
Met een schoolklas wordt gewerkt aan het hooilandbeheer van het bloemrijk grasland in het natuurpark. Vooraf hebben ze hierover les gehad in het parkgebouw van MNV vrijwilligers van de Werkgroep Educatie in het kader van het kleinschalig landschapsbeheer voor basisscholen.

Inrichting van het natuurpark

 • Het natuurpark is ingericht en wordt beheerd als heemtuin met als doel zoveel mogelijk verschillende mini-biotopen te laten zien die passen bij het landelijk gebied van de gemeente Drimmelen.
 • De heemtuin bestaat eigenlijk uit drie delen die van oudsher worden gevormd door de voormalige zandpaden met eikenwal er langs die als aanvoerroute door Den Duin naar de Linie liepen.
 • Het westelijke derde deel vanaf de Kievitsstraat tot aan het zandpad met de eikenlaan is het cultuurhistorisch belangrijke duingebied met aan de zijde van de Kievitsstraat het Parkgebouw De Liniehof en de educatieve insectenmuur.
 • Het middelste derde deel vanaf de eikenlaan naar de dubbele houtwal, waar vroeger het tweede zandpad naar de Linie lag, is ingericht als meer open gebied met bloemrijk grasland en struweel, waartussen enkele mooie grote bomen staan.
 • Het oostelijke derde deel vanaf de dubbele houtwal tot aan de Godfried Schalckenstraat (oprit vanuit Made naar het viaduct van de A59) is ingericht met kleinschalige biotopen voor nattere natuur.
 • Het oostelijke deel heeft een kleine uitloop met wandelpaden naar het noorden in een leuk bosgedeelte naar de uitgangen van het natuurpark aan de Reigershof en verder nog aan de Crullaan bij de rotonde met de Godfried Schalckenstraat.
Natuurpark_Plattegrond_1700x499px
Tekening van het natuurpark met op deze plattegrond de belangrijkste biotooptypen. Klik op de tekening voor een vergroting.

Biotopen in het natuurpark

In het natuurpark zijn vele mini-biotopen aangelegd, die passen bij het polderlandschap van onze gemeente.

 • De belangrijkste leefomgevingen zijn het stuifzand, waterpartijen, houtwallen en hakbosjes en enkele bijzondere plantenvakken.
 • Door deze variatie is het natuurpark soortenrijk en het gehele jaar bruikbaar voor rondleidingen van schoolklassen en excursiegroepen.

>>> Bekijk de fotoserie op de webpagina Natuurpark Biotopen

Natuurpark_Eik_met_knotbomen
Een mooie eikenboom met een rijtje kleine knotbomen langs de afwateringssloot dwars door het natuurpark. Een mooi mini-landschapselement.