Weblinks Natuur

Websites Biodiversiteit en Waarnemingen

 • www.NederlandseSoorten.nl – Nederlands soortenregister – Samwenwerkingsverband wetenschappers, PGO’s en experts voor standaardisatie naamgeving en biodiversiteit
 • www.waarneming.nl –  Website voor dagelijkse soortwaarnemingen en persoonlijke soortenlijstjes
 • www.trektellen.nl – Website voor vogeltrektellingen van vaste vogeltrektelposten en ringvangsten van vogelringstations

Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) voor inventarisaties Biodiversiteit

 • Anemoon – Stichting Anemoon voor maritieme flora en fauna (zee en strand)
 • EIS Nederland – Nederlands inventarisatie onderzoek naar ongewervelde dieren
 • FLORON – Stichting Flora Onderzoek Nederland – Planten
 • KNNV – Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging – Vereniging voor Veldbiologie
  • BLWG – Bryologische en Lichenologische Werkgroep – Mossen en Korstmossen
 • NMV – Nederlandse Mycologische Vereniging – Paddestoelen
 • RAVON – Stichting Reptielen, Amphibieen en Vissen Onderzoek Nederland
 • SOVON – Vereniging SOVON VogelOnderzoek Nederland (voorheen Stichting Ornithologisch VeldOnderzoek Nederland) – Vogels
 • TINEA – Stichting TINEA – Kleine vlinders (microlepidoptera)
 • Vlinderstichting – Vlinders en Libellen
  • Vlindernet – Soortinformatie en determineren van vlinders
  • Libellennet – Soortinformatie en determineren van waterjuffers en libellen
 • Zoogdiervereniging – Zoogdieren

Landelijke samenwerking voor inventarisaties Biodiversiteit

 • Gegevensautoriteit Natuur – De Stichting Gegevensatoriteit is de centrale coordinator voor inventarisaties en gegevensgebruik over biodiversiteit
  • Natuurloket – Informatieportaal van de Gegevensautoriteit Natuur en de VOFF voor de Nationale Databank Flora en Fauna
  • Nationale Databank Flora en Fauna – Website voor de ontsluiting van de inventarisatiegegevens – samenwerkingsverband van de Gegevensautoriteit Natuur, VOFF en IBED
  • Uitvoerportaal Nationale Databank Flora en Fauna – Website met het NDFF Uitvoerportaal (inlogportaal voor geautoriseerde gebruikers van inventarisatiegegevens)
  • www.telmee.nl – Inventarisatiewebsite voor invoer van de veldwaarnemingen t.b.v. de Landelijke Databank Flora en Fauna
 • VOFF – Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna – Samenwerkingsverband van de PGO’s
 • IBED – Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica – onderzoeksinstituut van de Universiteit van Amsterdam)

Natuurfotografie

Natuurfotografie – Literatuur

Natuurfotografie – Schuiltenten en Camouflage

Natuurfotografie – Vogelhutten te huur

Countdown 2010 – Bewustwording en Bescherming Biodiversiteit

Vogels

Weidevogels: Voor wie alles wil weten over weidevogels zijn er de volgende 3 weblinks:

 1. Voor weidevogels is er het prachtige webportaal www.weidevogels.nu waar alle informatie op het web is terug te vinden over beheer, beleid, bescherming en onderzoek van weidevogels.
 2. Ook wordt er doorgelinkt naar www.weidevogelbescherming.nl van de Stichting Landschapsbeheer Nederland, waar de download pagina een geweldig overzicht geeft van alle beschikbare rapporten en folders.
 3. De SLN website linkt weer door naar de website www.natuurwerkplaats.nl wat het centrale informatiepunt is voor de Agrarische Natuur Verenigingen, die ook veel meewerken aan weidevogelbescherming.

Amphibieën