20190412 vr Auteur ‘Gasten van bijenhotels’, van Breugel te gast bij MNV Hotellier en gastheer in je eigen (bijen)tuin

Pieter van Breugel uit Veghel mag zich met recht ‘de’ deskundige van Nederland en Vlaanderen noemen op het gebied van wilde bijen en het verzorgen van geschikte nestgelegenheid. In de loop der jaren heeft hij een grote kennis opgebouwd over de zogenaamde bijen/insecten hotels en heeft ze samengevat in een imponerend boekwerk.

Uit eigen ervaring puttend en aan de hand van unieke opnames neemt hij u mee in een wonderlijke insectenwereld. Het zal u verleiden om in uw eigen tuin en omgeving meer en beter te gaan kijken. Daarnaast zal de lezing u inspireren om vooral meer te doen; minder steen, meer geschikte bloemen en het juiste gastenverblijf voor de wilde bij.

In ons land komen naast de bekende honingbij, meer dan driehonderd soorten bijen voor. We noemen ze wilde bijen, omdat ze hier inheems zijn, dus ‘in het wild’ voorko­men. De meeste inheemse bijen doen alles alleen en heten daarom solitaire bijen. De soorten zijn vaak genoemd naar hun uiterlijk of gedrag bijvoorbeeld metselbijen, behangersbijen of wolbijen.

Tussen deze bijen zitten ook echte specialisten vernoemd naar de bloemen waarop ze vliegen; bijvoorbeeld klokjesbij, slangenkruidbij en de andoornbij.

De bijdrage die deze natuurlijke bestuivers leveren aan de bestuiving van cultuurgewassen (ons voedsel) en wilde planten wordt meer en meer onderkend. Daarom dragen burgers dan ook steeds vaker hun steentje bij aan de bescherming van deze uiterst nuttige beestjes en plaatsen een bijenhotel in hun tuin. Hotel, bloem, solitaire bij, het moet wel bij elkaar passen maar het een kan niet zonder het ander. Na de lezing keert u rijker huiswaarts en weet u wat in uw directe omgeving voor deze juweeltjes van dieren kunt doen.

P.van Breugel

220190422 ma 2e paasdag Wandeling Kornse Boezem en bezichtiging expositie Natuur en Landschapsbeheer in het land van Heusden en Altena op Fort Giessen

De Kornse Boezem, gelegen tussen Dussen en Almkerk, is een moerassig natuurterrein met grienden, natte hooilanden op veenachtige bodem en rietlanden. Het is een oud boezemgebied dat vroeger als buffer diende als het overtollige water uit de polders niet op de Biesbosch geloosd kon worden. Bijzonder zijn de venige hooilanden waar veel zeldzame planten groeien. Op dit moment zullen we kunnen genieten van bv bloeiende pinksterbloemen  met ronddwarrelend oranjetipjes, maar daarnaast is het gebied rijk aan struweel vogels.

Na een korte wandeling gaat de reis naar Fort Giessen.

Na een grondige restauratie in 2017 heeft het Fort, op initiatief van erfgoed Altena, officieel de bestemming Educatie gekregen.
Naast de expositie over WO I is 2e paasdag voor het eerst de expositie over de natuur en het landschapsbeheer in het Land van Heusden en Altena te bezichtigen.

Aangezien het Fort slechts een zeer beperkt aantal dagen per jaar opengesteld is leek ons dit een uitgelezen moment om de excursie mee te kombineren.

2e Paasdag staat om 10.00h de koffie in t parkgebouw klaar na de koffie vertrekken we  naar de Kornse boezem.

Aanrader stevig schoeisel en verrekijker!