20150419Zo Excursie Halsche Beemden

Op zondag 19 april gaan we met de natuurclub op excursie naar de Halsche Beemden.
Van België, door Nederland, naar België en weer terug. Onbekend
grensland zo dicht bij huis. Bloeien de Slanke Sleutelbloemen?

Waterdicht en stevig schoeisel aandoen!
Vertrek om 10.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof naar Wortel (B).

Na de wandeltocht pakken we een verdiende trappist in bezoekerscentrum de Klapekster.

20150324Di MNV Jaarvergadering 2015

Dinsdagavond 24 maart, 20.00 uur; Algemene ledenvergadering in Parkgebouw De Liniehof. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur!

Het bestuur van de vereniging Madese NatuurVrienden nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Agenda Jaarvergadering
1.  Opening – Voorzitter
2.  Jaarverslag – Secretaresse
3.  Financieel jaarverslag – Penningmeester
4.  Verslag kascontrole
5.  Verkiezing nieuwe kascontrole commissie; aftredend C. Huijgens
6.  Verkiezingen; aftredend voorzitter A. Stoop, herkiesbaar
7.  Pauze
8.  Bestuursvisie 2015/2016
9.  Stemmingen; indien zaken tijdig ingebracht worden
10.  Rondvraag en Notulen
11.  Sluiting

20150320Vr Lezingavond Glibberige amfibieën in het Groene Woud

Vrijdagavond 20 maart; Belevenissen in glibberig amfibieënland
door Jeanne Soetens en Bert Vervoort.

In het Groene Woud is een project opgestart voor de herintroductie van boomkikker en knoflookpad. Jeanne en Bert zijn als vrijwilligers nauw betrokken bij dit project. Deze avond staat in het teken van hun werkervaringen en avonturen in de Mortelen.

Komt allen genieten van glibberig amfibieënland!

Lente; glibberig amfibieënland komt tot leven; tijd voor een lezing

Van boomkikker tot overstekende kamsalamander een glibberig avon(d)tuur

Weinigen van de natuurvorsers onder ons hebben zoveel avonturen met amfibieën meegemaakt als de sprekers Bert Vervoort en Jeanne Soetens uit het groene Sint-Oederode die vrijdag 20 maart op uitnodiging van de MNV naar Made komen voor een lezing.

Als zeer actieve vrijwilligers zijn ze al heel lang betrokken bij het inventariseren en beschermen van onze inlandse amfibieën. Het was daarom dat ze gevraagd zijn door Brabants Landschap en Ravon om de monitoring van de pas uitgezette boomkikkers en knoflookpadden in het Groene Woud op de voet te volgen. Mooi werk, maar dan maak je wel wat mee.

Belevenissen met wat heel wat mensen als glibberig en eng ervaren; in het schijnsel van een zaklantaarn traag voortbewegende glimmende vochtige beesten volgen; actief in duistere nachten of op stap bij volle maan. Maar ook prachtige momenten met het meest fotogenieke kikkertje van ons land; de acrobaat van de braamstruiken; de boomkikker.

Mooie momenten met kikkers en salamanders verwerkt in een lezing met veel eigengemaakt film- en fotomateriaal maar er gebeuren ook ware drama’s.

Glibberige als ze zijn dreigt deze diergroep anno 2015 in figuurlijke zin ons toch nog uit de handen te glippen als het gaat om ziektes, verstoring en biotoopverlies.

Vrijdagavond 20 maart; 20.00 h parkgebouw Liniehof aan  de Kievitstraat in Made.
Parkgebouw open vanaf 19.30h. Voor niet leden vragen we een bijdrage in de koffiepot voor koffie of thee.

 

20150308Zo NK Maasheggenvlechten

Op Zondag 8 maart wordt het Nederlands Kampioenschap Maasheggenvlechten gehouden. Een jaarlijks mooi fenomeen en dit jaar de jubileumeditie voor het 10e jaar!
Het team van Brabants Landschap doet mee met daarin een groot deel MNV-ers! Zij strijden voor de Gouden Hiep.
Guus en Huub Stoop hebben aanmoedigen nodig!
Voor meer info en route zie www.maasheggen.nl, kijk op deze webpagina van Brabants Landschap of bel de Stoopies op tel. 0162-517965.

20150227Vr Lezingavond Natuurverhalenverteller Rien Kerstens

Rien Kerstens, bioloog en verhalenverteller komt op bezoek in Made bij de MNV

Vreemde natuurverschijnselen, de geboorte van een verhaal en een dosis humor!

Paddenstoelen in een kring; pas op een heksenkring! Het ontstaan van de eerste spin uit het meisje Arachne. Het ontstaan van zomer en winter en gallen kunnen de toekomst voorspellen.

Jaloezie, macht, list, lust en andere onhebbelijkheden. Met een beetje saus van het geloof en bijgeloof erbij was dat de bron van het ontstaan van mythen, legenden en andere volksverhalen.

Vroeger was de wetenschap nog niet zo ver om elk natuurverschijnsel te verklaren. Daarom waren veel natuurverschijnselen aanleiding voor uiteenlopende verhalen; een poging om al die vreemde gebeurtenissen te verklaren.

Rien Kerstens uit het Brabantse Erp komt op uitnodiging van de Madese NatuurVrienden naar Made.

De inmiddels gepensioneerde bioloog en docent heeft zich ondermeer toegelegd op verhalen uit en  over de natuur. Een immense bron van informatie. Deze avond worden vele mythen en legenden uit het verre, verre verleden besproken. Maar de monetaire crisis, een iPad en een tandartsboor komen ook voorbij.

Vrijdagavond 27 februari om 20.00 uur in Parkgebouw De Liniehof aan de Kievitstraat in Made.

Het parkgebouw gaat om 19.30 uur open. Voor niet leden vraagt de vereniging een vergoeding van € 5,00 p.p incl. de koffie.

20150223Ma Wintervogels met een dialect

In het winterhalfjaar komen veel trekvogels uit het hoge noorden onze kant op. Voor wie er een muzikaal oor voor wil hebben brengen deze wintergasten aangename melodietjes en voor wie het nog niet zo was opgevallen, hieronder een paar tips voor een leuke kennismaking in het veld.

20150223_Merelvrouwtje
Vrouwtjesmerel (Turdus merula)

Deze trekmerel komt vast uit het hoge noorden. Wat lichter van kleur, wat meer gespikkeld op de borst en ook wat groter als je er zo met een scheef oog eens naar kijkt. Meestal zijn ze ook helemaal niet schuw, wat ook aangeeft dat ze niet vaak mensen zien. Het is geen hard wetenschappelijk bewijs, maar toch wel heel aannemelijk.

Als je goed rond kijkt en vooral ook goed luistert, want ‘Vogels kijken, dat doe je met je oren!’, dan zie je en hoor je meer van die Noordelijke trekvogels. Een troepje met buitelende sijsjes in de elzenbomen is natuurlijk wel erg voor de hand liggend.

Maar,… luister nou eens goed naar een troepje groenlingen dat in de berkentoppen zit uit te rusten en tegen elkaar zit te brabbelen. Dan hoor je gelijk dat het niet ‘onze’ groenlingen zijn en dat is ook zo voor de koolmezen, normaal hoor je luid ‘Ziet-die-Twee, Ziet-die-Twee’, maar in deze wintertijd van het jaar hoor je van die melodietjes die je echt niet thuis kunt brengen. Dan zoek je in de bomen en dan blijkt het toch een koolmees, maar kennelijk een die beter in het Pools of Zweeds zingt.

Dan heb je nog van die Noordelijke vogeltjes die helemaal niet opvallen, maar als je even zoekt en je gedraagt je een beetje rustig dan kun je er op een meter bij komen, want ze zijn helemaal niet schuw en dan hebben we het over de goudhaantjes en de staartmeesjes. Ze buitelen om de takken op zoek naar insecteneitjes.

De staartmeesjes blijven hoogstens maar een of twee minuten op dezelfde plaats en na vijf minuten zijn ze weer doorgetrokken. De goudhaantjes is een ander verhaal, want daar kun je soms wel een kwartier tussen staan, voor ze een boom helemaal hebben nageplozen en ze komen helemaal tot de onderste takken tot op nog geen halve meter van je gezicht als je rustig blijft staan er een beetje tegen praat en fluit.

Als je geluk hebt dan zie je een boomkruipertje met een helemaal witte buik, dat is de taigaboomkruiper uit het hele hoge Noorden. Ook van de staartmees is er zo’n witte variant.

En… iedere keer weer hoor je weer gelijk aan het geluid dat het vogels zijn met een ander dialect dan onze standvogels en zomervogels van dezelfde soorten.

 

20150221Za Wilgen Knotten aan de Oude Zeedijk

Op zaterdag 21 februari is het weer tijd voor beeldbepalend landschapsbeheer met de Madese NatuurVrienden.
We gaan kopbomen knotten op de Oude Zeedijk langs de Worp in Drimmelen.

Als je naar of vanaf Drimmelen-dorp rijdt over de Ruilverkavelingsweg op de fiets of flanerend met een luxe auto door de polder, dan vallen ze meteen in het oog. De ‘kopbomen’ op de Oude Zeedijk langs natuurgebied de Worp. Soms vergezeld van een mooie kudde zwarte koeien en als die elders ingeschaard zijn staan er een stel ranke reeën onder de kopbomen,  rustig te grazen.

De kopbomen zijn op leeftijd, zeg maar gewoon oud en gebrekig. Een zware kroon dragen gaat ze steeds moeilijker af en dus moeten ze tijdig geknot worden. Knotten om toch nog vele jaren die oude zeedijk, ook een monument op zich, te sieren in het landschap.

Dat de MNV traditioneel in het weekend na de carnaval gaat knotten is niet voor niets. Na een paar dagen bijkomen van het feesten is het bijzonder gezond om in de polder aan de slag te gaan om de poriën op een gezonde wijze open te zetten. Na zo’n dag knotten is het heel aangenaam om ‘met de stekken omhoog’ na te genieten en een bijzonder voldaan gevoel te krijgen.

Zaterdag 21 februari verzamelen om 9.00 uur bij het Parkgebouw De Liniehof aan de Kievitstraat in Made of om 9.30 uur aanwezig zijn aan de Oude Zeedijk aan de Ruilverkavelingsweg bij Drimmelen dorp.

De vereniging Madese NatuurVrienden zorgt voor het nodige gereedschap, de koffie en de soep.

Voor meer informatie, tel. 0162-517965.