Wordt lid!

Doe mee en wordt óók lid van de MNV!

Geef uw belangstelling en contactgegevens door met dit contactformulier, zodat onze penningmeester u in onze administratie kan opnemen.

  • Contributie per jaar: Jeugdlid (tot 12 jaar): € 10,- / Volwassenen: € 18,- / Partners: € 27,- / Gezinslidmaatschap: € 36,-
  • Betaling van de contributie gaat per automatische incasso om de bankkosten en administratietijd te drukken.
  • Wilt u kennis maken voor u lid wordt? Dan bent u welkom om gratis deel te nemen aan onze vele publieke activiteiten!

Bijdragen met Donaties, Giften of Legaten

  • Natuurlijk kunt u ons ook steunen als sponsor met een donatie, gift of legaat. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!
  • Giften en donaties zijn welkom op ons rekeningnummer:
    NL38 RABO 0131 5118 74 t.n.v. Madese Natuurvrienden te Made.
  • Wilt u een vaste donateur worden, dan is de minimale bijdrage € 10,- per jaar, maar een hoger bedrag mag natuurlijk altijd!
  • Als u ons met een (grotere) donatie, gift of legaat wilt steunen, geef dan uw contactgegevens door met dit contactformulier, zodat onze penningmeester uw aanbod met u kan bespreken, ook in relatie tot eventueel belangrijke aspecten als belasting en notaris.