Werkgroep Educatie

Informatie over de natuureducatieve activiteiten van de MNV-werkgroep Educatie in het natuurpark en parkgebouw.

Het Parkgebouw De Liniehof wordt veel gebruikt als Natuur Educatief Centrum (NEC) voor de ontvangst van schoolklassen en excursiegroepen.

 • Op afspraak zijn er natuureducatieve activiteiten in het parkgebouw en in het natuurpark die worden verzorgd door de Werkgroep Educatie van de MNV, zoals het rondleiden van excursiegroepen, creatieve middagen voor lagere scholen tot en met biologie examens voor klassen van de middelbare school.
 • Heb je als leraar/lerares belangstelling, lees dan de webpagina Natuureducatie Scholen
 • Ieder jaar worden gemiddeld 4.000 deelnemers begeleid door MNV-leden op wandelingen en excursies in het natuurpark!
  Een meer dan forse inspanning voor onze kleine groep enthousiaste MNV-vrijwilligers van de Werkgroep Educatie!
  Heb je belangstelling voor dit vrijwilligerswerk, neem dan contact op met het MNV-bestuur via ons contactformulier.
 • Ook is vanuit het natuurpark een wandel- of fietstocht mogelijk naar de dichtbij gelegen natuurgebieden van de Linie van Den Hout en de Binnenpolder van Terheijden.
 • In het natuurpark zijn de insectenmuur en het wateronderzoeksplatform een tweetal belangrijke educatieve voorzieningen.
 • Ook wordt met schoolklassen in en buiten het natuurpark aan natuureducatie gedaan door kleinschalig landschapsbeheer.
Natuurpark_Rondleiding
Ieder jaar worden vele rondleidingen in het natuurpark gegeven voor excursiegroepen en schoolklassen. Ook op de jaarlijkse open dag zijn er altijd rondleidingen door de IVN natuurgidsen van de natuurclub.

Educatieve voorzieningen natuurpark

In het natuurpark zijn er twee grote educatieve voorzieningen gemaakt: de insectenmuur en het wateronderzoeksplatform voor natuurbeleving met schoolklassen en excursiegroepen.
Daarnaast is er een knuppelpad door de duinvijver om van heel dichtbij de watergebonden insecten te kunnen bekijken, zoals de waterjuffers en libellen. Een mooie plek voor creatieve fotografie!

Voor de natuurbeleving zijn er vanuit het parkgebouw allerlei educatieve hulpmiddelen beschikbaar, zoals lesbrieven en zoekkaarten waarmee leerkrachten en kinderen zelf aan de slag kunnen om de natuur te ontdekken.

Natuureducatie voor het MNV activiteitenprogramma

In het parkgebouw en in het natuurpark worden veel lezingen en cursussen met een natuureducatief karakter gegeven voor ‘de grote mensen’, maar ook voor de basisscholen en het middelbaar onderwijs is er veel mogelijk.

Daarom hieronder een foto impressie met een aantal mooie sfeerplaatjes van de activiteiten waar vele vrijwilligers van de natuurclub zich voor inzetten.

Parkgebouw_Lezing_Sfeerplaatje
In het parkgebouw is er een groot presentatiescherm voor lezingen. Belangrijke natuureducatieve activiteiten van de natuurclub zijn lezingenavonden voor het bijbrengen van soortenkennis in flora en fauna door het leren determineren en voor de ecologische kennis over de leefomgevingen van die soorten.
Natuurpark_Cursus_Natuurfotografie
Een cursus natuurfotografie in het natuurpark is een mooie vorm van natuureducatie, waarbij het de uitdaging is om de kleine dingen uit de grote natuur goed op de foto te krijgen.

Insectenmuur

 • Deze grote muur heeft door zijn lengte vele kleine leefplekjes voor allerlei soorten insecten en is om nog meer insecten te lokken ook beplant met bijzondere muurvegetatie.  Het leuke aan de insectenmuur is dat deze is voorzien van diverse educatieve kastjes en nissen met daarin vondsten uit de natuur en nestgelegenheden voor bijvoorbeeld metselbijen, solitataire wespen en mierenleeuwen.

Insectenmuur_MierenleeuwengrotIn het midden van de insectenmuur is een bijzondere overkapping gemetseld om nog meer warmte vast te houden en vooral om de grond droog te houden. Dit is de Mierenleeuwengrot!

Insectenmuur_Mierenleeuwenvalkuilen
In het droge gedeelte achteraan in de mierenleeuwengrot hebben de larven van de mierenleeuw hun valkuilen gegraven. Door een soort lawine effect van losse zandkorrels zorgt een insect dat te ver over de rand van de trechter loopt zelf voor een uitglijder en stort dan de trechter in om daar recht in de kaken van de larve terecht te komen.

Wateronderzoeksplatform

 • Dit is een steiger met een armleuning rondom dat in de centrale vijver is geplaatst, zodat met schoolklassen en excursiegroepen met een schepnet kan worden gevangen naar waterdieren. Deze vijver heeft zacht glooiende natuuroevers, zodat enerzijds met groepen ook veilig aan de waterkant kan worden gevangen met schepnetten en er anderzijds door het langzame vochtverloop een bijzondere oevervegetatie ontstaat.
Waterplatform_Scheppen_voor_de_schoolklas
Even scheppen voor de schoolklas met het grote schepnet in de vijver vanaf het wateronderzoeksplatform. De MNV-vrijwilligers Martien Boelaars (links) en Kees van der Krift doen de vangsten daarna in emmers of potjes, zodat alle kinderen van de klas de vangsten goed kunnen bekijken.
Waterplatform_Kikkervisjes_in_de_Weckpotten
De gevangen kikkervisjes gaan in de grote weckpotten om ze samen met de juf eens lekker van dichtbij te bekijken.
Waterplatform_Salamander
Salamandertjes komen in alle waterpartijen van het natuurpark voor. Er is altijd een klein veldaquarium dat het natuurpark mee in gaat om de prachtige salamanders aan alle kanten te kunnen bekijken.
Waterplatform_Groene_Kikker
Groene kikkers zitten overal in het natuurpark, dus gauw vanuit het vangnet in de emmer, omdat die springkikkers overal naar toe springen.
Waterplatform_Geelgerande_Watertor
De geelgerande watertor is een van de grootste waterkevers die ook goed kan vliegen. In het natuurpark wordt hij soms gevangen in de vijver en dat is dan weer leuk voor een schoolklas.

 

Waterplatform_Geelgerande_Watertor_Larve
De roofzuchtige larve van de geelgerande watertor wordt vaker gevangen dan de volwassen kever. In een kijkpotje met deksel er op kan de vangst makkelijk in een excursiegroep worden doorgegeven om er eens goed naar te kijken.
Waterplatform_Staafwants
Een staafwants blijft toch altijd een leuke vangst. Voor de kinderen altijd leuk om zelf te zien dat er ook een soort van ‘wandelende tak’ onder water leeft.

Activiteiten Parkgebouw

Vanuit en in het parkgebouw worden op afspraak door de Werkgroep Educatie van de natuurclub allerlei natuureducatieve activiteiten georganiseerd en begeleid voor schoolklassen met de allerkleinsten tot en met schoolklassen met leerlingen van middelbare school.

  • Creatieve middagen: voor schoolklassen van de basisschool zijn er regelmatig ‘crea-middagen’ om de kleine dingen in de grote natuur te leren ontdekken en om werkstukjes te maken, misschien wel met dingen die zelf zijn gevonden in het natuurpark.
  • Kabouterpad: voor de allerkleinsten wordt af en toe in het natuurpark een kabouterpad uitgezet met leuke bordjes en gedichtjes, waarbij dan allerlei leuke en sterke verhalen worden verteld.
  • Biologie examens: voor de VMBO examenklassen zijn er de biologie praktijkexamens in het natuurpark voor het determineren van knoppen en bladeren van bomen. De MNV vrijwilligers moeten dan altijd vroeg op pad om bijna honderd bordjes foutloos aan bomen en struiken op te hangen voor de leerlingen.
  • Rondleidingen / Excursies: het parkgebouw is de natuurlijke uitvalsbasis voor de rondleidingen en excursies in het natuurpark en door de aangrenzende natuurgebieden van de Linies van Den Hout en de Binnenpolder van Terheijden. In het parkgebouw is er dan gelegenheid tot het geven van een korte inleiding of presentatie.

>>> Bekijk de leuke fotoserie over natuureducatie voor lagere en middelbare scholen…

Ook de allerkleinsten van de basisschool zijn in het natuurpark op ontdekkingstocht met hun juf.

Kleinschalig landschapsbeheer – MNV-project Kleine Landschaps Elementen (KLE)

De Werkgroep Educatie heeft een bijzonder meerjaren natuureducatieproject voor kleinschalig landschapsbeheer met schoolklassen van basisscholen.

 • Hiervoor gaan de vrijwilligers van de MNV-werkgroep Parkbeheer vaak mee als begeleiders om de kinderen te helpen en veilig te laten werken.
 • Dit project wordt deels in het natuurpark uitgevoerd en deels in natuurgebieden in het Drimmelse en Bergse buitengebied.

Het gaat om een drietal activiteiten die afhankelijk zijn van het beheerschema en de tijd van het jaar:

 1. In het hele vroege voorjaar: wilgen knotten in de Slikpolder in Geertruidenberg, waar een griendencomplex is geadopteerd.
 2. In de nazomer: hooilandbeheer in het natuurpark voor het bloemrijk grasland door maaien en afvoeren.
 3. In het najaar: poelen schonen in natuurgebied De Worp bij Drimmelen door het verwijderen van overtollige waterplanten en oevervegetatie.

Voor meer informatie over het meerjaren project KLE:

>>> Bekijk de webpagina Kleinschalig Landschapsbeheer…

Voor meer informatie hoe deelname aan het project KLE is in te passen in het lesprogramma (biologie) voor lagere scholen:

>>> Bekijk de webpagina Buitenwerklessen KLE…

Voor mooie fotoseries met scholieren van het wilgen knotten in de Slikpolder en het poelen schonen in De Worp:

>>> Bekijk de webpagina Wilgen Knotten…

>>> Bekijk de webpagina Poelen Schonen…

Poelen schonen

Educatie_Poelen_Schonen_Schoolklas
De hele schoolklas is na voorlichting in het parkgebouw aan het werk gegaan in het natuurgebied De Worp bij Drimmelen om daar poelen te gaan schonen voor het behoud van de kikkers.