20160626Zo Jubileumexcursie Fietsdagtocht In het spoor van Pallieter

Fietstocht in het Spoor van Pallieter in de omgeving van het stadje Lier dat beter bekend is als ‘Pallieterstad’ naar de hoofdpersoon uit de briljante roman Pallieter van Felix Timmermans!

Pallieteren; Pallieter; fietstocht 26 juni
Verheven tot een werkwoord; Pallieteren.

Wie het boek van Felix Timmermans (als verplichte kost) heeft moeten lezen voor zijn lijst zou er alles van moeten weten.
Pallieter; een levensgenieter, een mensenmens, een natuurmens.

Pallieter leefde in de Lier; een prachtig historisch dorp nabij Antwerpen. Glooiende velden, de Scheld, de Nete, de boerenhoven, de abdijen; het schone belgische leven.

Lees de boeken van Timmermans en je kunt je gelijk inleven in het leven van die bijzondere zonderling maar ook waarom zijn manier van  leven verheven word tot een werkwoord; Pallieteren. Wie zou dat nou niet willen.

We reizen gezamenlijk naar Lier, fietsen gereed maken en onze tocht door Pallieterland maken. Op tijd weer terug in Lier om musea en zeker de Gumaruskerk te bezoeken; (of omgekeerd) trappistje erna.

Vertrek 8.00h bij parkgebouw richting België.
>>> LET OP: Opgave is noodzakelijk via dit MNV-contactformulier!
Geen fietsendrager? Carpoolen of even bellen of er nog plek is in de Transit of medereiziger/fietser

Het is dit Kempenland waar de Grote en Kleine Nete samenstromen bij Lier waarvan het pittoreske ontegenzeggelijk is.
Voor wie nog nooit heeft gehoord van deze 3-torenstad, die moet onbedingt mee om kennis te komen nemen van de Peperbus waaraan 200 jaar is gebouwd, van het muzikale ‘Heelal tussen Vier Muren’ zoals Felix Timmermans de klokkentoren noemde of het 14e eeuwse Belfort dat in al zijn eenvoudige gotische stijl een fantastisch stuk werelderfgoed is.

Literatuur, Cultuur en Natuur in en rond Pallieterstad in meer dan overvolle overvloed en voor wie het wil zien en opsnuiven, die gaat gezellig mee op onthaastingstocht!!!
Welhaast en zeker zal een lekker Bels pintje daarbij onderwerp zijn van onze gedegen cultuurstudie 🙂

Lees als voorpret alvast maar eens dit leuke artikeltje over wat er zoal is te zien in de provincie Antwerpen langs een mooie fietslus van het fietsknooppuntennetwerk door Pallieterland.

Tip: zorg voor volle batterijen en lege geheugenkaartjes voor de digitale camera, want met pittoresk bedoelen we ook pittoresk!!!

Vertrektijd voor deze dagtocht is om 8.00 uur bij het Parkgebouw De Liniehof.
Heeft U geen fietsendrager ? Vraag naar de mogelijkheden via dit MNV-contactformulier.

20160611Za Verrassingsexcursie Utrecht

Met het MNV-bestuur mee op een excursie richting Utrecht. Om 9.00 uur vertrekken we vanuit het natuurpark richting natuurpark Bloeyendael. http://bloeyendael.nl/

Bloeyendael is een 8 hectare groot natuurpark dat sinds 1993 – na een periode van verwaarlozing en bedreiging in het voortbestaan- door vrijwilligers van Stichting Bloeyendael i.s.m. de gemeente wordt beheerd.

Deze stichting ontstond uit een actiegroep die in het begin van de jaren 1990 wist te voorkomen dat deze groene oase werd bebouwd met nog meer kantoren en een sneltrein tracé.

Theo de Ronde, coördinator beheer park, een van de mannen van het eerste uur hebben we bereidt gevonden ons een rondleiding te geven.

Bij aankomst worden we opgewacht met koffie en thee, maar neem zeker ook een boterham en wat drinken mee!

Na afloop van de excursie sluiten we de dag af in Utrecht centrum.

Als het u beter past dan staat het u natuurlijk vrij om na de excursie in Bloeyendael huiswaarts te keren.

 

20160522Zo Foodwalk door de Liniehof

Om 13.30 uur verzamelen bij Parkgebouw de Liniehof.
Afsluitend een kopje kruidensoep met een stokbroodje pesto.

Lekker wandelen, genieten van wat de natuur ons te bieden heeft. Niet alleen met de ogen en oren maar ook proeven!

Zondagmiddag a.s. 22 mei starten we een Foodwalk door ons eigen natuurpark De Liniehof.

Afgelopen jaar zijn o.l.v. ondergetekende voor Brabants Landschap meerdere foodwalk routes uitgezet verdeeld over Brabant. Overal om ons heen zijn echter eetbare bloemen, bladeren, kruiden en bessen te vinden als je er oog voor hebt/krijgt. Komende zondag kan je er iets meer van te weten komen door mee te wandelen door ons mooie park.

Na afloop maken we een lekkere kruidensoep en zult u een stokbroodje met eigen gemaakte pesto kunnen proeven.

Graag even aangeven of je komt via dit MNV-contactformulier!

Met NatuurVriendelijke groet,

Ankie Stoop

20160505do Jubileumexcursie La Calamine

Beste leden/donateurs,

De top van de bloeiperiode in het Hallerbos hebben we laten passeren in verband met het koude/slechte weer. Zo’n end rijden met slechte weersvoorspellingen vonden we niet raadzaam.

Het weer wordt gaat er echter langzaamaan beter uitzien. Daar om willen we komende donderdag 5 mei alsnog een excursie inplannen. Vertrek 8.00 vanuit het parkgebouw richting het mooie La Calamine, over de grens bij het 3 landenpunt; Vaals, Bels in. Toch een eindje rijden vandaar het vroege tijdstip. Wie achter ons aan wil rijden is welkom!. Zorg voor verteer en goed schoeisel.

We maken er een mooie dag van.

Met NatuurVriendelijke groet, het MNV-bestuur

 

Jubileumexcursie Hallerbos

De kleurencombinatie van de eerste frisse beukenblaadjes, kale boomstammen en de paarse zweem van dichte tapijten boshyacinten is
haast onwezenlijk. Klopt het wel wat ik zie?

Op een doordeweekse dag ergens eind april of begin mei zullen we afreizen in de richting van Halle, naast Brussel. In de weekenden is het Hallerbos te druk met mensen die ook van het bos willen genieten.
MNV’ers genieten samen da’s veel gezelliger.

Geef u vooraf op voor een mailing of telefonische boodschap wanneer
we voor de excursie afreizen naar Halle. Voor het ultieme moment houden wij (met u) de website www.hallerbos.be in het oog om het
juiste moment te kiezen voor de afreis. Allen met volle auto’s.

Een spannend en mooi moment, maar zeker de moeite waard.
Hou de mailbox in de gaten!!
Heeft u geen mail geef u dan op door een telefoontje naar Arjen en Ankie Stoop, tel. 0162-517965 of via dit MNV-contactformulier.

20160501Zo Stadsplantenexcursie Breda

Als vervolg op de leuke lezing over de Stadsplanten van Breda van Erik van der Hoeven op 8 april j.l. over de Stadsplanten van Breda neemt Aad van Diemen ons mee op zondag 1 mei op een stadsplantenexcursie door Breda.

Verzamelen om 9.00 uur op het Schoolakkerplein in Breda. Vertrek om 8.30 uur vanaf parkgebouw de Liniehof.

De excursie duurt tot ongeveer 11.30 uur. Als frituur d’n Christ z’n vet ‘werm het’ dan een frietje op kosten van de vereniging voor de deelnemers na afloop.

20160419Di Jubileum Jaarvergadering MNV

Het bestuur van de Madese NatuurVrienden nodigt haar leden uit tot het
bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering die dit jaar gehouden zal worden op dinsdagavond 19 april 20.00 uur parkgebouw de Liniehof.

Aftredend en herkiesbaar zijn : penningmeester Wim Bijleveld en hoofdredacteur Kees van der Krift.
Leden die zich kandidaat stellen voor van de beschikbaar komende functies kunnen zich tot 3 dagen voor aanvang van de vergadering bij het dagelijks bestuur melden.

Wijziging huishoudelijk regelement hoofdstuk 7 artikel 34 Contactblad .
Het bestuur wil ter sprake brengen het verenigingsblad de Roerdomp te vervangen door een nieuwsbrief. Nadere uitleg volgt op de vergadering.

Agenda
1 Opening – voorzitter
2 Jaarverslag – secretaresse
3 Financieel jaarverslag – Penningmeester
4 Verslag kascontrole
5 Verkiezing nieuwe kascontrole commissie; aftredend Jaap Hoogerbrugge
6 Verkiezing bestuursleden; aftredend penningmeester W. Bijleveld en
hoofdredacteur K .vd Krift
7 Pauze
8 Bestuursvisie 2016/2017
9 Stemmingen indien zaken ingebracht zijn
10 Rondvraag (en notulen)
11 Feestelijke afsluiting i.v.m. ons 40 jarig bestaan

20160412Di AIRbezen Project Drimmelen – Kick-off lezing

Het AIRbezen Project is een onderzoek van de Universiteit van Antwerpen (B) en de AVANS Hogeschool in Breda naar de luchtkwaliteit.
Onze natuurclub werkt mee om dit onderzoek ook in de Gemeente Drimmelen uit te voeren.

Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in onze gemeente? Is de kwaliteit
echt zo veel beter als bijvoorbeeld in de stad Antwerpen waar het allereerste project AIRbezen plaats vond o.l.v prof. Roeland Samson verbonden aan de universiteit Antwerpen?
Samen met U en studenten van Hogeschool Avans gaat bovengenoemde professor dit uitzoeken. Als inwoner van de Gemeente Drimmelen kunt U meedoen met dit AIR-lucht project.

Het onderzoek wordt gedaan met aardbeienplantjes; airbezen!
U kunt een aardbeienplant adopteren. Op 8 april worden de planten in het natuurpark opgepot waarna ze verspreid worden (Er zijn 300 planten beschikbaar.)
Studenten zorgen in verband met het onderzoek voor een goede verdeling over de kernen.
U zet het plantje bij U thuis buiten en verzorgt het goed.
Na verloop van tijd worden er 1 of meer blaadjes van de aardbeienplanten die verspreid zijn over de Gemeente Drimmelen verzamelt die vervolgens in Antwerpen worden getest.

Op 12 april zal prof. Samson het project nader uitleggen bij de officiële kick-off van het project.

Er is een Facebook webpagina opgericht om het project te kunnen volgen: https://www.facebook.com/airbezendrimmelen/?fref=ts

Meer lezen over het AIRbezenproject van prof. Samson:
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/endemic/onderzoek/projecten/airbezen-2014/

Heeft u interesse om mee te doen met dit onderzoek geef u vast op via dit MNV-contactformulier!

Op vrijdag 8 april zijn hiervoor al 300 aardbeienplanten opgepot en die planten zijn op zaterdag 9 april al uitgedeeld aan deelnemers van het onderzoek.

20160410Zo Plas-Dras excursie Weidevogelgebieden in Geffen

Is het plas – dras zetten van volledige percelen grasland de remedie om de achteruitgang van de weidevogels te stoppen?

In de Beerze Overlaat, in potentie 1 van de goede weidevogelgebieden van Brabant, is voordat het nieuwe stelsel voor Agrarische natuurbeheer (ANLB) in zou gaan een aantal percelen met bereidheid van de agrariërs omgezet naar ‘plas-dras’.

In het voorjaar tot de vroege zomer worden met behulp van wat grondverzet en ‘zonnepompen’ hele percelen onder water gezet met een diepte van 5 tot 25 cm.
Wat gebeurde er? Hele mooie waarnemingen. Steltlopers die massaal de plas dras percelen gingen bezoeken als voedselbron en veilige honk.

Ook in het land van Heusden en Altena worden de komende jaren vele percelen omgezet naar ‘plas-dras’.

Een excursie waard! Deze excursie langs diverse nieuwe plas-dras gebieden word geleid door een van de vrijwillige weidevogelsbeschermers, Gerard van der Wouw, die het hele proces tot op heden op de voet weet te volgen.

Toen was het heel gewoon………..

Voorjaar.
Weidevogels die terugkeren uit het zuiden en een plekje claimen op bouw- en grasland.
Even proberen de nodige calorieën en proteïne tot zich te nemen om goed in broedconditie te komen en hop aan de slag met dat nest en jongen vliegvlug krijgen.
Ook hier lijkt dat het dat er haast geboden is.

Vroeger?
De weidevogels kwamen terug van ver.

Nederland van boven?
Vruchtbare weilanden met hier en daar in de Delta ondergelopen polders/beekdalen die wachten op het droogvallen. Rustig en veilig opvetten voor het komende broedseizoen, helemaal perfect.

Heden ten dagen is de ontwatering in de regel perfect geregeld.
De landbouwpercelen kunnen door de ontwatering al heel vroeg bewerkt worden.
Het intensieve gebruik is niet best voor de weidevogels.

Remedie?
Percelen onder water zetten voor de weidevogels, plas-dras percelen.Gebeurt al sinds een paar jaar in de Beerse Overlaat.

En met succes!
Een excursie waard omdat ook net over de brug van Keizersveer de eerste initiatieven zijn gerealiseerd.

Weidevogels e.a. steltlopers maken gebruik van het plas dras.
Je moet het wel weten te vinden in dit grote open gebied.

Vertrek om 09.00 uur bij Parkgebouw De Liniehof; 10.00 uur afspraak met Gerard in Geffen (bij Oss, N-Br) die ons langs de verschillende percelen zal leiden.

20160409Za AIRbezen Project Drimmelen – Uitdelen Aardbeienplanten

Het AIRbezen Project is een onderzoek van de Universiteit van Antwerpen (B) en de AVANS Hogeschool in Breda naar de luchtkwaliteit.
Onze natuurclub werkt mee om dit onderzoek ook in de Gemeente Drimmelen uit te voeren.
Dit onderzoek naar fijnstof in de lucht is door de Drimmelense politieke partij Lijst Harry Bakker naar Drimmelen gehaald. Voor meer informatie, lees het persbericht hieronder over het uitdelen van de aardbeienplantjes.

Hiervoor worden op zaterdag 9 april om 10.00 uur maar liefst 300 van de 360 opgepotte aardbeienplanten uitgedeeld in Natuurpark De Liniehof aan belangstellenden die een plant willen adopteren en thuis verzorgen, zodat later in het seizoen bij de adoptieouders thuis enkele blaadjes kunnen worden geoogst voor onderzoek.
De overige plantjes gaan mee naar Antwerpen voor een nulmeting.

U kunt meedoen met dit onderzoek, dus geef u op als deelnemer voor het adopteren van een aardbeienplant via dit MNV-contactformulier!

Meer informatie over dit interessante onderzoek wordt door de Antwerpse professor Roeland Samson gepresenteerd in zijn lezing AIRbezen Project Drimmelen op dinsdagavond 12 april in Parkgebouw De Liniehof.


Persbericht Lijst Harry Bakker

Luchtkwaliteit meten via (gratis) aardbeienplantje: Doe mee!

De laatste tijd is er meer belangstelling voor onze gezondheid en vorige week stond er in de krant ook een artikel over de verontreiniging in Brabant (Atlas Leefomgeving). Als lokale politieke partij heeft de Lijst Harry Bakker actie ondernomen! In de gemeente Drimmelen wordt de komende maanden een interessant project gehouden. De Universiteit van Antwerpen gaat de relatieve luchtkwaliteit meten door, verspreid over de hele gemeente, de opname van fijnstof ed in aardbeien-bladeren te meten via een nulmeting en een meting medio juni. Samen met studenten van de Avans en de Madese Natuurvrienden gaan de mensen van de Lijst HB aan de slag. Op vrijdag 8 april gaan we iets meer dan 300 plantjes Elsantha in een pot met grond zetten. Die delen we dan zaterdagochtend 9 april vanaf 10 uur uit op de locatie Kievitstraat 3 Made (clubhuis MNV). Op die locatie is er dinsdagavond 12 april vanaf 19.30 uur ook een openbare kick-off door prof. Roeland Samson en een medewerkster van de Universiteit van Antwerpen, die de wetenschappelijke metingen en rapportage doen. De studenten van de Avans verzorgen de presentatie. Op de achtergrond houden we contact met de RIVM, de GGD en de provincie Noord-Brabant. Mogelijk komt er later nog een congres en/of presentatie van de resultaten en de vervolgstappen.

Graag nodige wij de inwoners van Drimmelen uit om mee te doen! Via de FB-pagina AIRbezen Drimmelen zijn al enkele tientallen opgaven binnen (aanmelden met postcode en huisnummer kan ook via airbezendrimmelen@ziggo.nl) en er kunnen maximaal zo’n 300 mensen meedoen. Liefst verspreid over de hele gemeente ivm een zo goed mogelijke spreiding en meetresultaat. De 1e aanmelding kwam uit de Biesbosch! Het enige wat je hoeft te doen is dus zaterdagochtend het gratis aardbeienplantje te komen ophalen. Op=op. Via je postcode en huisnummer krijg je een nummer (plakken we op het potje) en een protocol. Verzorgen is niet lastig (1x pw water geven) en alleen het plukken van de blaadjes in juni vraagt nog wat expertise, maar dat staat in het protocol en de mediakanalen. Medio juni heeft u dan lekkere aardbeien! Dus meldt u aan, kom zaterdag uw plantje ophalen en kom dinsdagavond naar de startbijeenkomst voor meer informatie over dit bijzondere project.

Lijst Harry Bakker

Meer informatie:

https://www.facebook.com/airbezendrimmelen/?fref=ts

airbezendrimmelen@ziggo.nl

www.lijstharrybakker.nl

Harry Bakker, tel. 06-47472569

 

20160408Vr Lezing Stadsplanten van Breda

Erik van der Hoeven, lid van de Werkgroep Stadsplanten Breda ging samen met zijn werkgroep leden van IVN Mark en Dongen en de
KNNV op ontdekkingsreis door de stedelijke omgeving van Breda.
Met een gezonde dosis enthousiasme en het broodnodige doorzettings-
vermogen gingen zij op jacht naar plantjes. Bermen, stoeptegels, oude muren, brandgangen en putdeksels waren het onderzoeksterrein.
Op de meest onverwachte plekken in Breda vonden zij planten. Het resultaat 790 soorten. Van 150 algemene en 50 bijzondere stadsplanten in Breda bracht de werkgroep een mooi boekje uit.
Erik van der Hoeve verteld over deze ontdekkingstocht van zijn werkgroep op Vrijdag 8 april. Aanvang 20.00 uur in parkgebouw de Liniehof.

Stad en dorp als natuurgebied? Als wij de adviezen van de grind- en tegelhoveniers naast ons neerleggen is het een feit dat stad en dorp een steeds belangrijker refugium wordt voor wilde planten. Het platteland wordt steeds armer aan soorten planten . Voor veel en daarnaast verschillende planten ben je aangewezen op de natuurgebieden.

De meeste nieuwe ‘wilde’ planten vestigen zich echter in de stad. Naast de ‘gewone’ nederlandse planten die zich vestigen in de stad vestigen zich soorten die als het ware aangepast zijn aan het stadse leven. Neem bijvoorbeeld de steenbreekvaren die zich vestigt in kademuren van grachten en oude muren van gebouwen.
In de berm van een weg bijna verzadigd door strooizout van de winterperiode zogenaamde ‘zoutminners’, planten die heel goed tegen zoute omstandigheden kunnen  in hun oorspronkelijk standplaats langs de kust.

De lezing wordt vervolgd met een Stadsplantenexcursie in Breda geleid door Aad van Diemen op Zondag 1 mei.
Verzamelen om 9.00 uur Schoolakkerplein in Breda vertrek 8.30 uur vanaf parkgebouw de Liniehof.
De excursie duurt tot ongeveer 11.30 uur. Als frituur d’n Christ z’n vet ‘werm het’ dan een frietje op kosten van de vereniging voor de deelnemers na afloop.