Kleinschalig Landschapsbeheer

Voor verbetering van de biodiversiteit en behoud van het landschap zet de natuurclub zich structureel in voor het kleinschalig landschapsbeheer met een enthousiaste groep vrijwilligers!
Ook u bent van harte welkom om mee te komen helpen!!!

Er is ook een maatwerkprogramma voor natuureductief landschapsbeheer met basisscholen: het MNV-scholenproject Kleinschalige Landschaps Elementen (KLE).
Lees hieronder meer, met alle informatie voor de docenten!

WK04_ieder_een_eigen_knotwilg_met_klein_houtLekker samen wilgen knotten in de grienden! Goed werk voor de broedplaatsen van steenuilen, ransuilen, winterkoninkjes, gekraagde roodstaarten enz.

Wat doet de natuurclub aan kleinschalig landschapsbeheer?

De kern van onze bijdrage aan het kleinschalig landschapsbeheer wordt gevormd door de volgende activiteiten:

 • Natuurpark De Liniehof: beheer van de oudste heemtuin van Noord-Brabant, gesticht in 1978 in de laatste stuifduinen van Stuivezand in Made langs de snelweg A59.
 • Wilgen Knotten: een traditionele activiteit vanaf de oprichting van de vereniging voor het instand houden van het landschap en de biologische waarde van de knotwilg.
 • Natuureducatief landschapsbeheer voor scholen met natuurwerkdagen.
 • Natuureducatieve lesbrieven voor schoolklassen.
 • Linies van Den Hout: samenwerking met Staatsbosbeheer voor een vernieuwend natuurbeheer op en om deze oude verdedigingswallen en voor de instandhouding van het gezamenlijke wandelpad door het natuurpark en de linies.
 • Nationale Natuurwerkdag: jaarlijkse werkdag in november in samenwerking met de terreinbeheerders van Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Waterschap de Brabantse Delta.
 • Werkdagen Vogelrevalidatiecentrum Zundert: bijdrage door het 2x/jaar maaien en opruimen van het terrein voor de vogelopvang van een bevriende stichting voor natuurbescherming.
 • Werkdag Landschapsbeheer: incidentele bijdragen op verzoek voor kleinschalig landschapsbeheer, zoals plaggen of boompjes trekken op de heide, snoeiwerk, opruimdag zwerfvuil enz.

Educatie_Poelen_Schonen_Wortelstokken_TrekkenHet regelmatig verwijderen van waterplanten voorkomt het verlanden van de kikkerpoel.

Wie doet wat?

 • Werkgroep Parkbeheer: voor het natuurpark en de Linies van Den Hout is er een vaste werkgroep van zeker 15 vrijwilligers die iedere donderdag een gezellige dag of middag komt klussen.
 • MNV-bestuur: zorgt voor de organisatie van het wilgen knotten, de deelname aan de Nationale Natuurwerkdag in november, de (natuur)werkdagen en het natuureducatief landschapsbeheer.
 • Veel leden vormen zo langzamerhand een vaste ‘Werkgroep Landschapsbeheer’ voor de natuurwerkdagen die we in ons clubblad de Roerdomp publiceren.
 • Tot ons grote genoegen steken ook steeds meer niet-leden een dag de handen uit de mouwen na een publicatie in het lokale nieuwsblad ’t-Carrillon of in de regionale krant BN/De Stem.
 • Wilt u ons wat vaker helpen? Dan zijn ook uw helpende handen van harte welkom, dus maak uw belangstelling kenbaar via ons conctactformulier!

MNV-scholenproject Kleinschalige Landschaps Elementen (KLE)
– Natuureducatief landschapsbeheer voor basisscholen –

De Werkgroep Educatie heeft een bijzonder meerjaren natuureducatieproject voor kleinschalig landschapsbeheer door een basisschool voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8.

 • Hiervoor gaan de vrijwilligers van de MNV-werkgroep Parkbeheer vaak mee als begeleiders om de kinderen te helpen en veilig te laten werken.
 • Dit project wordt deels in het natuurpark uitgevoerd en deels in natuurgebieden in het Drimmelse en Bergse buitengebied.

Het gaat om een drietal activiteiten die afhankelijk zijn van het beheerschema voor het natuurgebied en de tijd van het jaar:

 1. In het hele vroege voorjaar: wilgen knotten in de Slikpolder in Geertruidenberg, waar een griendencomplex is geadopteerd.
 2. In de nazomer: hooilandbeheer in het Natuurpark De Liniehof in Made voor het bloemrijk grasland door maaien en afvoeren.
 3. In het najaar: poelen schonen in natuurgebied De Worp bij Drimmelen door het verwijderen van overtollige waterplanten en oevervegetatie.

Inpassing in het lesprogramma

Voor meer informatie hoe deelname aan het project KLE is in te passen in het lesprogramma (biologie) voor lagere scholen:
>>> Bekijk de webpagina Buitenwerklessen KLE…

Meer informatie over het project KLE

 • Hoe is de organisatie geregeld?
  Deze is vanuit het MNV-bestuur in handen van onze secretaresse, mevr. Ankie Stoop – Siemons, tevens werkgroepleidster van de Werkgroep Educatie van de MNV.
 • Hoe is de uitvoering georganiseerd?
  De uitvoering is een maatwerkprogramma in onderling overleg op basis van werkdagen in de natuur, de buitenwerklessen en MNV-lesbrieven.
 • Wie doet de begeleiding?
  Vanuit de MNV de vrijwilligers van de werkgroepen Educatie en Parkbeheer en vanuit school de leerkrachten en eventueel ouders.
 • Wie doet er mee?
  Bijvoorbeeld basisschool de Biekorf uit Geertruidenberg en de basisschool voor speciaal onderwijs De Leye uit Breda doen al vele jaren mee en natuurlijk ook de diverse ouders die de leerkrachten helpen.
 • Met welke terreinbeheerders?
  Er is welwillende medewerking van de gemeente Geertruidenberg en energiebedrijf Essent voor het griendencomplex in de Slikpolder in Geertruidenberg, van Staatsbosbeheer voor natuurgebied De Worp bij Drimmelen en natuurlijk van de MNV voor Natuurpark De Liniehof in Made.
 • Wordt er op de veiligheid gelet? Jazeker!
  • Er is begeleiding door een of meer MNV-vrijwilligers en natuurlijk door de leerkrachten en ouders van de leerlingen.
  • Lees ook meer over begeleiding en veiligheid op de hieronder genoemde informatiepagina ‘Buitenwerklessen KLE‘.
  • Daarnaast zijn er ook controlelijsten met ARBO-veiligheidspunten voor het wilgen knotten en het poelen schonen, die samen met de school wordt ingevuld en uitgevoerd.
 • Wat zijn de mogelijkheden voor onze school?
  Deelname is uitsluitend op aanvraag en de mogelijkheden zijn uiteraard ook afhankelijk van de beschikbaarheid van de MNV-vrijwilligers.
  Neem contact op met de Werkgroep Educatie van de MNV via ons contactformulier.
 • Wilt u meer informatie voor uw school en hoe dit past in uw lesprogramma’s?