MNV

Logo MNV
Logo MNV

De vereniging Madese NatuurVrienden is een West-Brabantse natuurclub uit Made in de Gemeente Drimmelen net ten zuiden van het National Park De Biesbosch.

Wilt u meer weten over onze activiteiten, lees dan verder in dit menu MNV, bijvoorbeeld de menukeuze van de webpagina Liniehof Overzicht.

Wilt u meer weten over de bestuurlijke kant van de MNV, lees dan in het menu ‘Over ons’ de gelijknamige webpagina ‘Over ons‘.

Kijk ook eens op deze Facebook webpagina van de MNV!

Wist u dat bijna alle MNV-activiteiten ook voor niet-leden toegankelijk zijn met meestal een kleine bijdrage voor de koffiepot als enige entreekosten? Ook onze contributie is al jaren erg laag en dat proberen we zo te houden, zodat het lidmaatschap laagdrempelig blijft.

Kom dan ook vrijblijvend naar onze activiteiten en als de Brabantse gezelligheid bevalt, wordt dan lid! Zie de webpagina ‘Wordt lid!’, ook als u donateur wilt worden of voor informatie over giften en legaten.

Waarom heeft de natuurclub de roerdomp als logo gekozen?
Hierover schreef Wil Borm, de 1e MNV-voorzitter van 1976 – 1984, het volgende in ons clubblad De Roerdomp voor de jubileumeditie van 30 jaar MNV (uitgave 31e jaargang, nummer 1, januari t/m april 2006):
” Voor het contactblad zochten we een vogelnaam. De favoriete vogel van mijn zusje Annemarie was de roerdomp. De vogel paste bij Mades grootste natuurgebied, de Brabantse Biesbosch en ‘roeren’ betekent doen en van je laten horen en dat hebben we zeker gedaan.”

19760421_MNV_Roerdomp_Logo_1_Pentekening_Wil_Borm_Scan_Origineel
Scan originele pentekening MNV-logo ‘De Roerdomp’ van Wil Borm uit 1976