Deelnamevoorwaarden

Deze webpagina bevat de deelnamevoorwaarden voor deelnemers aan activiteiten van de Vereniging Madese NatuurVrienden en de Stichting Liniehof.

LET OP: bij deelname aan activiteiten van de Vereniging Madese NatuurVrienden en/of de Stichting Liniehof, neemt u altijd deel op eigen risico!

Algemene voorwaarden

 • Deelname aan activiteiten is altijd op eigen risico en eigen kosten.
 • Deelnemers dragen zelf de zorg en kosten voor geldige identiteitspapieren, geldige verzekeringen, geldig rijbewijs enz.
 • Een activiteit staat onder eenhoofdige leiding van een activiteitenleider, die tevens het aanspreekpunt is.
 • Een activiteit kan door de activiteitenleider om wat voor reden dan ook en op ieder gewenst moment worden afgelast of afgebroken.

Voorwaarden gastgroepen

 • Een gastgroep staat onder eenhoofdige leiding van een volwassen persoon, de groepsleider, die tevens het aanspreekpunt is.
 • Kosten en schade veroorzaakt door een gastgroep, zullen door toedoen van de groepsleider van de gastgroep worden vergoed.
 • Een gastgroep zorgt zelf voor voldoende volwassenen voor begeleiding van en voorzieningen voor de eigen deelnemers.
 • Een groep die te gast is, dient zich ook als gast te gedragen.
 • Een groepsleider bevestigt schriftelijk of per e-mail voorafgaand aan deelname van een activiteit akkoord te zijn met de overeengekomen kosten en deze deelnamevoorwaarden.

Algemene veiligheidsinstructies

 • Veiligheidsinstructies van een activiteitenleider en andere activiteitenbegeleiders dienen te worden opgevolgd.
 • Deelnemers geven zich rekening van de terreinomstandigheden en de weersomstandigheden, de gevaren en gevolgen daarvan en handelen daar naar.
 • Deelnemers dienen alert te zijn op risico’s in en van de natuur, zoals gevaarlijke of giftige planten, dieren, loslopend vee enz. Lees ter informatie de webpagina Weblinks Natuurziekten
 • Deelnemers zorgen zelf voor de nodige inentingen enz. en dragen ook de kosten daarvan om zich te beschermen tegen risico’s van deelname aan activiteiten.

Werken met gevaarlijk materieel

 • Deelnemers dienen zich op meer dan veilige afstand te houden van werkzaamheden met gevaarlijk materieel, zoals machines, zagen, trekkers, aanhangers enz.
 • Deelnemers die niet bekend zijn met de omgang met gevaarlijk materieel, zoals machines, zagen enz., mogen hier niet mee werken zonder opleiding en toezicht van een ervaren volwassene.