20150419Zo Excursie Halsche Beemden

Op zondag 19 april gaan we met de natuurclub op excursie naar de Halsche Beemden.
Van België, door Nederland, naar België en weer terug. Onbekend
grensland zo dicht bij huis. Bloeien de Slanke Sleutelbloemen?

Waterdicht en stevig schoeisel aandoen!
Vertrek om 10.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof naar Wortel (B).

Na de wandeltocht pakken we een verdiende trappist in bezoekerscentrum de Klapekster.

20150324Di MNV Jaarvergadering 2015

Dinsdagavond 24 maart, 20.00 uur; Algemene ledenvergadering in Parkgebouw De Liniehof. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur!

Het bestuur van de vereniging Madese NatuurVrienden nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Agenda Jaarvergadering
1.  Opening – Voorzitter
2.  Jaarverslag – Secretaresse
3.  Financieel jaarverslag – Penningmeester
4.  Verslag kascontrole
5.  Verkiezing nieuwe kascontrole commissie; aftredend C. Huijgens
6.  Verkiezingen; aftredend voorzitter A. Stoop, herkiesbaar
7.  Pauze
8.  Bestuursvisie 2015/2016
9.  Stemmingen; indien zaken tijdig ingebracht worden
10.  Rondvraag en Notulen
11.  Sluiting

20150320Vr Lezingavond Glibberige amfibieën in het Groene Woud

Vrijdagavond 20 maart; Belevenissen in glibberig amfibieënland
door Jeanne Soetens en Bert Vervoort.

In het Groene Woud is een project opgestart voor de herintroductie van boomkikker en knoflookpad. Jeanne en Bert zijn als vrijwilligers nauw betrokken bij dit project. Deze avond staat in het teken van hun werkervaringen en avonturen in de Mortelen.

Komt allen genieten van glibberig amfibieënland!

Lente; glibberig amfibieënland komt tot leven; tijd voor een lezing

Van boomkikker tot overstekende kamsalamander een glibberig avon(d)tuur

Weinigen van de natuurvorsers onder ons hebben zoveel avonturen met amfibieën meegemaakt als de sprekers Bert Vervoort en Jeanne Soetens uit het groene Sint-Oederode die vrijdag 20 maart op uitnodiging van de MNV naar Made komen voor een lezing.

Als zeer actieve vrijwilligers zijn ze al heel lang betrokken bij het inventariseren en beschermen van onze inlandse amfibieën. Het was daarom dat ze gevraagd zijn door Brabants Landschap en Ravon om de monitoring van de pas uitgezette boomkikkers en knoflookpadden in het Groene Woud op de voet te volgen. Mooi werk, maar dan maak je wel wat mee.

Belevenissen met wat heel wat mensen als glibberig en eng ervaren; in het schijnsel van een zaklantaarn traag voortbewegende glimmende vochtige beesten volgen; actief in duistere nachten of op stap bij volle maan. Maar ook prachtige momenten met het meest fotogenieke kikkertje van ons land; de acrobaat van de braamstruiken; de boomkikker.

Mooie momenten met kikkers en salamanders verwerkt in een lezing met veel eigengemaakt film- en fotomateriaal maar er gebeuren ook ware drama’s.

Glibberige als ze zijn dreigt deze diergroep anno 2015 in figuurlijke zin ons toch nog uit de handen te glippen als het gaat om ziektes, verstoring en biotoopverlies.

Vrijdagavond 20 maart; 20.00 h parkgebouw Liniehof aan  de Kievitstraat in Made.
Parkgebouw open vanaf 19.30h. Voor niet leden vragen we een bijdrage in de koffiepot voor koffie of thee.

 

20150308Zo NK Maasheggenvlechten

Op Zondag 8 maart wordt het Nederlands Kampioenschap Maasheggenvlechten gehouden. Een jaarlijks mooi fenomeen en dit jaar de jubileumeditie voor het 10e jaar!
Het team van Brabants Landschap doet mee met daarin een groot deel MNV-ers! Zij strijden voor de Gouden Hiep.
Guus en Huub Stoop hebben aanmoedigen nodig!
Voor meer info en route zie www.maasheggen.nl, kijk op deze webpagina van Brabants Landschap of bel de Stoopies op tel. 0162-517965.

20150227Vr Lezingavond Natuurverhalenverteller Rien Kerstens

Rien Kerstens, bioloog en verhalenverteller komt op bezoek in Made bij de MNV

Vreemde natuurverschijnselen, de geboorte van een verhaal en een dosis humor!

Paddenstoelen in een kring; pas op een heksenkring! Het ontstaan van de eerste spin uit het meisje Arachne. Het ontstaan van zomer en winter en gallen kunnen de toekomst voorspellen.

Jaloezie, macht, list, lust en andere onhebbelijkheden. Met een beetje saus van het geloof en bijgeloof erbij was dat de bron van het ontstaan van mythen, legenden en andere volksverhalen.

Vroeger was de wetenschap nog niet zo ver om elk natuurverschijnsel te verklaren. Daarom waren veel natuurverschijnselen aanleiding voor uiteenlopende verhalen; een poging om al die vreemde gebeurtenissen te verklaren.

Rien Kerstens uit het Brabantse Erp komt op uitnodiging van de Madese NatuurVrienden naar Made.

De inmiddels gepensioneerde bioloog en docent heeft zich ondermeer toegelegd op verhalen uit en  over de natuur. Een immense bron van informatie. Deze avond worden vele mythen en legenden uit het verre, verre verleden besproken. Maar de monetaire crisis, een iPad en een tandartsboor komen ook voorbij.

Vrijdagavond 27 februari om 20.00 uur in Parkgebouw De Liniehof aan de Kievitstraat in Made.

Het parkgebouw gaat om 19.30 uur open. Voor niet leden vraagt de vereniging een vergoeding van € 5,00 p.p incl. de koffie.

20150221Za Wilgen Knotten aan de Oude Zeedijk

Op zaterdag 21 februari is het weer tijd voor beeldbepalend landschapsbeheer met de Madese NatuurVrienden.
We gaan kopbomen knotten op de Oude Zeedijk langs de Worp in Drimmelen.

Als je naar of vanaf Drimmelen-dorp rijdt over de Ruilverkavelingsweg op de fiets of flanerend met een luxe auto door de polder, dan vallen ze meteen in het oog. De ‘kopbomen’ op de Oude Zeedijk langs natuurgebied de Worp. Soms vergezeld van een mooie kudde zwarte koeien en als die elders ingeschaard zijn staan er een stel ranke reeën onder de kopbomen,  rustig te grazen.

De kopbomen zijn op leeftijd, zeg maar gewoon oud en gebrekig. Een zware kroon dragen gaat ze steeds moeilijker af en dus moeten ze tijdig geknot worden. Knotten om toch nog vele jaren die oude zeedijk, ook een monument op zich, te sieren in het landschap.

Dat de MNV traditioneel in het weekend na de carnaval gaat knotten is niet voor niets. Na een paar dagen bijkomen van het feesten is het bijzonder gezond om in de polder aan de slag te gaan om de poriën op een gezonde wijze open te zetten. Na zo’n dag knotten is het heel aangenaam om ‘met de stekken omhoog’ na te genieten en een bijzonder voldaan gevoel te krijgen.

Zaterdag 21 februari verzamelen om 9.00 uur bij het Parkgebouw De Liniehof aan de Kievitstraat in Made of om 9.30 uur aanwezig zijn aan de Oude Zeedijk aan de Ruilverkavelingsweg bij Drimmelen dorp.

De vereniging Madese NatuurVrienden zorgt voor het nodige gereedschap, de koffie en de soep.

Voor meer informatie, tel. 0162-517965.

20150123Vr Spreeuwenlezing door SOVON

Vogelbescherming Nederland en SOVON doen verslag van het ‘Jaar van de Spreeuw’ in Made!
De spreeuw;  van doodnormaal op weg naar een zeldzaamheid?

20150120_Spreeuwenkop_Foto_Cor_Huijgens
Spreeuw (Sturnus vulgaris), Foto: Cor Huijgens

Spreeuwenplaag, spreeuwenpot, spreeuwenzwerm. Een spreeuw, die zie je toch elke dag?
De kersen en perenteler kan ze wel schieten maar bekijk ze ook eens van de andere kant.

Neem een verrekijker en bekijk eens een spreeuw van dichtbij, het broedkleed van de mannen is verbluffend mooi, blinkend blauw zwart met een zweem van parelmoer over de veren.

Het zijn perfecte insectenverdelgers; af en aan vliegen ze naar de gazons en weilanden op zoek naar de emelten (= larven langpootmuggen) in de graszode. Duizenden spreeuwen die afgesproken hebben waar ze dat jaar samen hun vaste nachtrust gaan pakken vormen in het najaar enorme zwermen. Voordat ze gaan slapen geven ze nog even in het licht van een ondergaande zon de mooiste gratis vliegshow uit het dierenrijk.

SOVON en Vogelbescherming Nederland riepen 2014 uit tot Jaar van de Spreeuw. Dat een vogelsoort verkoren wordt tot de soort van het jaar is niet zonder reden.  De oproep tot meer aandacht voor een vogelsoort  is tot op heden nooit reden geweest om een feestje te gaan bouwen.

In de periode 1980 tot 2012 is de spreeuw, een ‘doodnormale’ broedvogel, tot minder dan 40% van de populatie van medio jaren tachtig afgenomen.

Meten is weten, dus het was hoog tijd om extra onderzoek naar dit prachtige beest te doen.

In heel het land zijn vrijwilligers aan de slag gegaan voor het verzamelen van diverse gegevens. Broedgevallen documenteren en tellingen in de slaapplaatsen waar duizenden spreeuwen bij elkaar komen om de nacht te delen. Voor de gelukkige onderzoekers zijn er 100 nestkasten met camera verspreid door het land om gedragingen van een spreeuwengezin te volgen en de jongen te ringen voor het vervolgonderzoek.

Albert de Jong van SOVON komt op uitnodiging van de Madese NatuurVrienden naar Made om een verslag te doen over het jaar van de spreeuw. Resultaten, conclusies,  verwachtingen en maatregelen om dit prachtige beest te behouden zullen zeker besproken worden.

Vrijdagavond 23 januari om 20.00 uur in Parkgebouw De Liniehof, Kievitstraat 3 in Made. Het parkgebouw gaat voor publiek open om 19.30 uur. Niet leden wordt een vergoeding gevraagd voor de koffie/thee. Voor meer informatie: 517965 of stoop@ankieenarjen.demon.nl

20150117Za Wilgen Knotten Put van Wagenberg

Beste mensen, we gaan weer aan de slag!!

Op Zaterdag 17 januari 2015 gaan we wilgen knotten bij de Put van Wagenberg.

Vrijwillig landschapsbeheer is noodzakelijk voor het behoud van landschapselementen!

Wilgen knotten met de MNV; gezond en maatschappelijk verantwoord!

Wie denkt dat natuur en landschap vooral gebaat is bij niets doen,  de boel de boel laten, zogenaamd ‘puur natuur’ heeft het goed mis. Willen we de enorme diversiteit in ons land houden, van de grote stille heide tot bloemrijke natte beemden, van hakhoutwallen op het zand, de elzensingels in het Slagenland en de knotwilgen aan de slootkant, alles heeft onderhoud nodig. ‘Het Rijk’ heeft enorm bezuinigd op natuur en landschap, met alle gevolgen van dien. Het is geen trend, maar noodzakelijk geworden dat vele vrijwilligers een belangrijke kracht zijn geworden in het natuur en landschapsbeheer. Ook de Madese NatuurVrienden zijn al vele jaren actief in het landschapsonderhoud en blijven zich inzetten voor het behoud van de landschapsstoffering samen met vrijwilligers. Dat kan de vast vrijwilligersgroep zijn maar ook ‘flex’-vrijwilligers zijn van harte welkom. Aanstaande zaterdag gaan we aan de slag aan de Put van Wagenberg.

Geen training- of joggingpak maar stevige werkkleding in meerdere lagen, het zweet en de beweging komt vanzelf want wilgenknotten is geen licht werk. Werkschoenen aan, werkhandschoenen mee, naar buiten, de boom in.

De Madese NatuurVrienden zorgen voor koffie, de soep voor bij de lunch en natuurlijk scherp gereedschap en de laddertjes.

Zaterdag 17 januari,  verzamelen om  9.00 – 9.15h bij het parkgebouw van de Liniehof aan de Kievitstraat in Made. Even een sterke bak koffie om de slaap nog meer uit de bol te krijgen en vandaar uit naar de werklocatie. Zo veel mogelijk carpoolen naar de werkplek, de Put van Wagenberg, parkeren Kerkstraat.

Een veilige locatie met weinig verkeer, dus pa en/of opa mag zijn kinderen of kleinkinderen meenemen die een handje kunnen helpen. Uren afschrijven voor de maatschappelijke stage is ook mogelijk maar de jongelui moeten er wel wat voor doen.

Na het knotten terugkeer naar het parkgebouw voor een verfrissende of opkikkerende versnapering.

Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind en krijgen we dit keer een zonnetje.

Voor meer informatie, tel. 0162-517965 / 076-5024517 of stoop@ankieenarjen.demon.nl.

20150111Zo Wintergastenexcursie Hoekse Waard

Wintergastenexcursie Hoeksewaard met de Madese NatuurVrienden op zondag 11 januari 2015.
– Kou in de lucht; honderden gevederde gasten in de Delta –

Ervaren vogelaars weten het meteen. Kou en sneeuw in het Noorden betekend nieuwe gasten in de kleipolders van de Delta. Onze Delta biedt een prettige combinatie van voedsel op de graslanden en stoppels op de akkers met ruime veilige slaapplaatsen op brede wateren in de Delta.

De Madese NatuurVrienden kiezen deze keer voor een bezoek aan de Hoekse Waard. Ingeklemd tussen de Oude Maas en het Hollands Diep bieden de ruime natuurontwikkelingsgebieden zoals de Oeverlanden en de ruime polders zoals het Oude Land van Strijen volop mogelijkheden voor de wintergasten en dus kansen om vogels te ‘spotten’.

Het is een bekend verhaal dat Nederland als Deltaland een hele belangrijke rol speelt als gastland in de overwinteringstrategie van onze wintergasten. De ganzen, wilde zwanen en andere meereizende soorten met zwemvliezen of scherpe klauwen zien ons land als de perfecte pleisterplaats voor de winter om de barre poolwinters te ontzien. Dat is in de loop der jaren alleen maar beter geworden.

Ruime natuurgebieden en het omringende agrarisch land bieden voldoende overwinteringsmogelijkheden voor de grote aantallen vogels uit het noorden. Onze vruchtbare Delta biedt boeren de mogelijkheid het meeste en beste uit de grond te halen maar dat weten de overwinteraars ook, doorgegeven van generatie op generatie al vele, vele eeuwen lang.

Vogelaars blijven gefascineerd door de wintergasten en gaan graag de kou in om de grote groepen te bekijken. Zit er een vreemde gans tussen zoals een Roodhals of een Sneeuwgansje?

Zondag 11 januari om 09.00 uur verzamelen bij Parkgebouw de Liniehof aan de Kievitstraat 3 in Made.
Er wordt gebruik gemaakt van de Kiltunnel; tol!
Lunch, geschikt schoeisel, warme kleding en natuurlijk verrekijker en/of telescoop meenemen.
We lunchen in vogelkijkhut ‘Het gemaal’, waar de soep heet wordt gemaakt.
Het is een dagexcursie geschikt voor jong en oud die bekend wil worden hoe fascinerend ‘vogelen’ kan zijn.
Voor meer info, tel. 0162 -517965 / stoop@ankieenarjen.demon.nl