20191005za Beleef de Vogeltrek met de 24e editie van Euro Birdwatch

Kom ook vogels spotten op zaterdag 5 oktober in de Zonzeel

Beleef de Vogeltrek met de 24e editie van Euro Birdwatch

Op zaterdag 5 oktober nemen de Madese NatuurVrienden samen met Vogelbescherming Nederland deel aan de jaarlijkse internationale vogelteldag, de Euro Birdwatch.

In 40 landen in Europa worden er op hetzelfde moment wilde vogels, op trek,  geteld. In Nederland zijn op dat moment meer dan 150 telposten actief. De Madese NatuurVrienden gaan traditioneel de telpost Zonzeel bemannen. Alle gegevens worden door Trektellen.nl verzameld en geanalyseerd en word de top 10 bekend gemaakt.


Het najaar is de tijd van het jaar om een recordaantal vogels te zien. De gehele Europese vogelwereld is in beweging. In ons land broedende vogels trekken naar het warmere zuiden en vanuit het noorden komen vogels naar ons land om te overwinteren of ze nemen een adempauze om later door te trekken naar zuidelijke warme oorden.

Voor vogelaars, natuurliefhebbers e.a. geïnteresseerden is dit het perfecte moment om naar buiten te gaan.

Samen vogels kijken en tellen. Vorig jaar, 2018,  telden we gezamenlijk met de telposten tijdens de Bird Watch ruim 1.357.000 stuks vogels verdeeld over 204 soorten in totaal.  Op kop de Vink die met 668.848 stuks ons land passeerde, op 2 kwam de spreeuw en op 3 de graspieper.
Zien we een verandering in de soorten, blijven soorten ‘hangen’ vanwege de zachte winters, zien we een afname in soorten? Al de verzamelde gegevens zijn zeer nuttig om te gebruiken in de stand van de natuur en de biodiversiteit.

De Madese NatuurVrienden en geïnteresseerden gaan o.l.v. ervaren vogelspotters, tellen in natuurgebied de Zonzeel bij Hooge-Zwaluwe.
Voor beginners of gevorderden, jong of oud, vogels kijken kan iedereen. Met ervaren vogelaars op stap kan heel leerzaam en motiverend zijn om ook een goede verrekijker aan te schaffen en naar buiten te gaan, het veld in.

Verzamelen om 8.30 uur bij de spoorwegovergang Zoutendijk, Hooge-Zwaluwe. Er wordt tot ongeveer 11.00 uur geteld.

20191005za Vrijwilligersdag SBB

Deze dag voor vrijwilligers van SBB West Brabant is ondermeer in samenwerking met de MNV georganiseerd. MNV vrijwilligers (ingeschreven als groep bij SBB) kunnen zich op persoonlijke uitnodiging inschrijven bij Tim Rommens, T.Rommens@staatsbosbeheer.nl.
De vrijwilligersdag vindt dit jaar plaats bij café Ons Thuis in Terheijden.

Programma vrijwilligersdag 2019:

10.00u – 10.45u                        Inloop ontvangst

10.45u – 11.30u/11.45u             Welkomstwoorden – Presentatie Alwin Brandt over Boa-zaken

11.45u – 12.30u                       Lunch

12.30u – 12.45u                       Instappen/vertrek touringcar richting excursies

12.45u – 15.00u                       Excursies:

•          Lezing over de wolf door Leo Linnartz (Ark Natuurontwikkeling)

•          Excursie eendenkooi Terheijden door (Kees Rompa en Jos Oprins)

•          Excursie heemtuin Liniehof (door Arjan Stoop en Bas Stoop)

(Denk bij de excursie in de eendenkooi en heemtuin aan passende kleding/schoeisel die bij de weersomstandigheden passen)

15.00u – 16.30u                       Dankwoord en afsluitende borrel

Bij extreem slecht weer is er voor iedereen de mogelijkheid de lezing over de wolf bij te wonen.

Bij opgave moet u uw keuze kenbaar maken voor het middag programma.