20150123Vr Spreeuwenlezing door SOVON

Vogelbescherming Nederland en SOVON doen verslag van het ‘Jaar van de Spreeuw’ in Made!
De spreeuw;  van doodnormaal op weg naar een zeldzaamheid?

20150120_Spreeuwenkop_Foto_Cor_Huijgens
Spreeuw (Sturnus vulgaris), Foto: Cor Huijgens

Spreeuwenplaag, spreeuwenpot, spreeuwenzwerm. Een spreeuw, die zie je toch elke dag?
De kersen en perenteler kan ze wel schieten maar bekijk ze ook eens van de andere kant.

Neem een verrekijker en bekijk eens een spreeuw van dichtbij, het broedkleed van de mannen is verbluffend mooi, blinkend blauw zwart met een zweem van parelmoer over de veren.

Het zijn perfecte insectenverdelgers; af en aan vliegen ze naar de gazons en weilanden op zoek naar de emelten (= larven langpootmuggen) in de graszode. Duizenden spreeuwen die afgesproken hebben waar ze dat jaar samen hun vaste nachtrust gaan pakken vormen in het najaar enorme zwermen. Voordat ze gaan slapen geven ze nog even in het licht van een ondergaande zon de mooiste gratis vliegshow uit het dierenrijk.

SOVON en Vogelbescherming Nederland riepen 2014 uit tot Jaar van de Spreeuw. Dat een vogelsoort verkoren wordt tot de soort van het jaar is niet zonder reden.  De oproep tot meer aandacht voor een vogelsoort  is tot op heden nooit reden geweest om een feestje te gaan bouwen.

In de periode 1980 tot 2012 is de spreeuw, een ‘doodnormale’ broedvogel, tot minder dan 40% van de populatie van medio jaren tachtig afgenomen.

Meten is weten, dus het was hoog tijd om extra onderzoek naar dit prachtige beest te doen.

In heel het land zijn vrijwilligers aan de slag gegaan voor het verzamelen van diverse gegevens. Broedgevallen documenteren en tellingen in de slaapplaatsen waar duizenden spreeuwen bij elkaar komen om de nacht te delen. Voor de gelukkige onderzoekers zijn er 100 nestkasten met camera verspreid door het land om gedragingen van een spreeuwengezin te volgen en de jongen te ringen voor het vervolgonderzoek.

Albert de Jong van SOVON komt op uitnodiging van de Madese NatuurVrienden naar Made om een verslag te doen over het jaar van de spreeuw. Resultaten, conclusies,  verwachtingen en maatregelen om dit prachtige beest te behouden zullen zeker besproken worden.

Vrijdagavond 23 januari om 20.00 uur in Parkgebouw De Liniehof, Kievitstraat 3 in Made. Het parkgebouw gaat voor publiek open om 19.30 uur. Niet leden wordt een vergoeding gevraagd voor de koffie/thee. Voor meer informatie: 517965 of stoop@ankieenarjen.demon.nl

20150117Za Wilgen Knotten Put van Wagenberg

Beste mensen, we gaan weer aan de slag!!

Op Zaterdag 17 januari 2015 gaan we wilgen knotten bij de Put van Wagenberg.

Vrijwillig landschapsbeheer is noodzakelijk voor het behoud van landschapselementen!

Wilgen knotten met de MNV; gezond en maatschappelijk verantwoord!

Wie denkt dat natuur en landschap vooral gebaat is bij niets doen,  de boel de boel laten, zogenaamd ‘puur natuur’ heeft het goed mis. Willen we de enorme diversiteit in ons land houden, van de grote stille heide tot bloemrijke natte beemden, van hakhoutwallen op het zand, de elzensingels in het Slagenland en de knotwilgen aan de slootkant, alles heeft onderhoud nodig. ‘Het Rijk’ heeft enorm bezuinigd op natuur en landschap, met alle gevolgen van dien. Het is geen trend, maar noodzakelijk geworden dat vele vrijwilligers een belangrijke kracht zijn geworden in het natuur en landschapsbeheer. Ook de Madese NatuurVrienden zijn al vele jaren actief in het landschapsonderhoud en blijven zich inzetten voor het behoud van de landschapsstoffering samen met vrijwilligers. Dat kan de vast vrijwilligersgroep zijn maar ook ‘flex’-vrijwilligers zijn van harte welkom. Aanstaande zaterdag gaan we aan de slag aan de Put van Wagenberg.

Geen training- of joggingpak maar stevige werkkleding in meerdere lagen, het zweet en de beweging komt vanzelf want wilgenknotten is geen licht werk. Werkschoenen aan, werkhandschoenen mee, naar buiten, de boom in.

De Madese NatuurVrienden zorgen voor koffie, de soep voor bij de lunch en natuurlijk scherp gereedschap en de laddertjes.

Zaterdag 17 januari,  verzamelen om  9.00 – 9.15h bij het parkgebouw van de Liniehof aan de Kievitstraat in Made. Even een sterke bak koffie om de slaap nog meer uit de bol te krijgen en vandaar uit naar de werklocatie. Zo veel mogelijk carpoolen naar de werkplek, de Put van Wagenberg, parkeren Kerkstraat.

Een veilige locatie met weinig verkeer, dus pa en/of opa mag zijn kinderen of kleinkinderen meenemen die een handje kunnen helpen. Uren afschrijven voor de maatschappelijke stage is ook mogelijk maar de jongelui moeten er wel wat voor doen.

Na het knotten terugkeer naar het parkgebouw voor een verfrissende of opkikkerende versnapering.

Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind en krijgen we dit keer een zonnetje.

Voor meer informatie, tel. 0162-517965 / 076-5024517 of stoop@ankieenarjen.demon.nl.

20150111Zo Wintergastenexcursie Hoekse Waard

Wintergastenexcursie Hoeksewaard met de Madese NatuurVrienden op zondag 11 januari 2015.
– Kou in de lucht; honderden gevederde gasten in de Delta –

Ervaren vogelaars weten het meteen. Kou en sneeuw in het Noorden betekend nieuwe gasten in de kleipolders van de Delta. Onze Delta biedt een prettige combinatie van voedsel op de graslanden en stoppels op de akkers met ruime veilige slaapplaatsen op brede wateren in de Delta.

De Madese NatuurVrienden kiezen deze keer voor een bezoek aan de Hoekse Waard. Ingeklemd tussen de Oude Maas en het Hollands Diep bieden de ruime natuurontwikkelingsgebieden zoals de Oeverlanden en de ruime polders zoals het Oude Land van Strijen volop mogelijkheden voor de wintergasten en dus kansen om vogels te ‘spotten’.

Het is een bekend verhaal dat Nederland als Deltaland een hele belangrijke rol speelt als gastland in de overwinteringstrategie van onze wintergasten. De ganzen, wilde zwanen en andere meereizende soorten met zwemvliezen of scherpe klauwen zien ons land als de perfecte pleisterplaats voor de winter om de barre poolwinters te ontzien. Dat is in de loop der jaren alleen maar beter geworden.

Ruime natuurgebieden en het omringende agrarisch land bieden voldoende overwinteringsmogelijkheden voor de grote aantallen vogels uit het noorden. Onze vruchtbare Delta biedt boeren de mogelijkheid het meeste en beste uit de grond te halen maar dat weten de overwinteraars ook, doorgegeven van generatie op generatie al vele, vele eeuwen lang.

Vogelaars blijven gefascineerd door de wintergasten en gaan graag de kou in om de grote groepen te bekijken. Zit er een vreemde gans tussen zoals een Roodhals of een Sneeuwgansje?

Zondag 11 januari om 09.00 uur verzamelen bij Parkgebouw de Liniehof aan de Kievitstraat 3 in Made.
Er wordt gebruik gemaakt van de Kiltunnel; tol!
Lunch, geschikt schoeisel, warme kleding en natuurlijk verrekijker en/of telescoop meenemen.
We lunchen in vogelkijkhut ‘Het gemaal’, waar de soep heet wordt gemaakt.
Het is een dagexcursie geschikt voor jong en oud die bekend wil worden hoe fascinerend ‘vogelen’ kan zijn.
Voor meer info, tel. 0162 -517965 / stoop@ankieenarjen.demon.nl