20170620di Informatieavond Biologisch Voedsel door Goeie Kost! en Duurzaam Drimmelen

BIOLOGISCH VOEDSEL – (H)EERLIJK!

Informatieavond van Goeie Kost! en Duurzaam Drimmelen op dinsdag 20 juni

Op 20 juni wordt een bijeenkomst georganiseerd met als insteek: “Wat is biologisch?”. De in samenwerking met Duurzaam Drimmelen georganiseerde bijeenkomst vindt plaats in Parkgebouw De Liniehof, het clubgebouw van de Madese Natuurvrienden

Vorig jaar is de afsluiting van het seizoen van de “4D-café’s” van Duurzaam Drimmelen, ook gebeurd samen met Goeie Kost! Een nu nog jonge traditie die we in ere willen houden. Duurzaamheid is immers meer dan woningverduurzaming en wind- en zonne-energie. En wat is er leuker dan niet alleen meer te weten over biologisch voedsel, maar ook in een informele setting na te praten met een drankje en een biologisch hapje, en de leveranciers van Goeie Kost! en vele anderen te ontmoeten?

Op het programma staat een lezing over de betekenis van de biologische landbouw voor het behoud van de aarde; daarna laten we twee boeren aan het woord die met veel enthousiasme zullen vertellen over hun bedrijf, en hun keuze voor biologisch.

Kijk voor meer informatie op de websites: www.duurzaamdrimmelen.nl, www.goeiekost.nl en www.MadeseNatuurVrienden.nl.

U bent van harte welkom op dinsdagavond 20 juni in De Liniehof, Kievitsstraat 3 in Made. Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur; aanvang 20.00 uur.

De toegang is gratis; u hoeft niet te reserveren. En neem uw buren mee!

20170604zo 500 Soorten Dag – Leren Determineren

Determineren moet je doen! Soorten herkennen en soorten op naam brengen.

Determineren van het kleinste plantje tot de grootste bomen en de mooiste vogels. Het klinkt zwaar, maar met de hulp van een plantenkenner of vogelaar kom je snel een eind verder!

Iedereen is welkom!
De MNV heeft een aantal goede veldgidsen aangeschaft om ons te helpen onze kennis van al wat groeit en bloeit in het park te vergroten.

We gaan er voor! Kijken of we 500 soorten op naam kunnen brengen op 1 dag!
Vanaf 10.00 uur met een bak koffie en veel gezelligheid in Parkgebouw De Liniehof en Natuurpark Liniehof aan de Kievitstraat in Made.

En… test ons nieuwe koffiezetapparaat!!!
Geschoken door Rene en Lia Snoeren van mini-camping en eetcafe De Kleine Abtshoeve (www.DeKleineAbsthoeve.nl)

20170514zo Vogelexcursie Rondje Zonzeel

MNV ochtendwandeling; natuur dichtbij
Kuierke Zonzeel; flaneren en genieten van wat de natuur ons wil voorschotelen.

 Natuurgebied de Zonzeel, Terheijdense Binnenpolder, de Worp en de Linies van Den Hout. Natuurgebieden in de gemeente Drimmelen die niet op de immense ANWB bewegwijzings borden  langs de snelweg en de route naar richting Nationaal Park de Biesbosch zullen verschijnen. Te klein, te min, geen verdienmodel??
Een kuierke door de Binnenpolder levert toch ook al heel veel natuurgenot op. Een tiental alarmerende Tureluurs en een enkele Grutto. Kievit ouders die bezorgd hun bezorgde klaagzang laten horen omdat we achter het hek met een verrekijker hun tientallen jongen op de slikrand bewonderen. Graspiepers, grasmussen, een lepelaar en altijd op zijn vertrouwde plekje de krassende roodborsttapuit. Deze natuur dichtbij is heel gemakkelijk bereikbaar en is voor de wandelaar geheel gratis.
De MNV organiseert een soortgelijk kuierke door het natuurgebied de Zonzeel. Heel rustig stappen gewapend met verrekijker en een flora langs de weilanden, het rietland en het hakhoutbos.
Wie laat zich zien of horen? Blauwborst, rietgors, cettis-zanger, kiekendief,  de rest van de terugkerende koekoeken of in de ochtendnevel een stel reeën? Wie zal het zeggen?
Een kuierke voor jong en oud die kan genieten van natuur dichtbij.

Zondagochtend 14 mei, 8.00h, na een vroeg moederdag ontbijt, vanaf parkgebouw de Liniehof aan de Kievitstraat in Made naar de Zonzeel.

20170506za Landelijke Vogelteldag Golfbanen – Golfbaan Hank

Wie heeft er tijd/zin om a.s. zondag vogels te tellen op de golfbaan in Hank onder leiding van Antoon de Bont?

Onlangs hebben we er spreeuwenkasten gehangen. Er lijkt al resultaat te zijn…kast 14 is bewoond!!

6 mei is een landelijke teldag op golfbanen waar alle vogels geteld worden. Hank wil graag mee doen en zoekt mensen..

Wie heeft er zin/tijd??

Vertrek om 6.00 uur vanaf adres Zwaluwstraat 9 te Made of verzamelen om 6.30 uur op de parkeerplaats van de golfbaan.

Graag even laten weten of je wel of niet komt… bij Antoon of Ankie.

20170420do Dagexcursie Hallerbos (B)

Deze ‘afroep’ excursie heeft vorig jaar niet kunnen werken binnen de
MNV vanwege het weer en daarom prikken we gewoon een nieuwe datum om de eindeloze tapijten met hyacinten te gaan ruiken en bekijken in het Hallerbos in Belgie.

Een doordeweekse excursie, omdat op zondag de verkeersgeleiders busladingen vol mensen begeleiden naar dit lentefenomeen in het Hallerbos bij Halle net ten zuiden van Brussel.

Mocht het weer op donderdag slecht zijn dan willen we uitwij-
ken naar zaterdag 22 april.

Dit is een excursie voor vroege vogels, want we vertrekken al om 08.00 uur bij Parkgebouw De Liniehof.

Voor meer informatie: www.hallerbos.be
Bekijk ook deze Wandelkaart Hyacintenwandeling Hallerbos

20170409zo MNV Wandeling op de Brabantse Wal – Excursie Mattemburg en Kraaienberg

MNV wandeling op de Brabantse Wal
Zoet en zout, van AAA op je bord tot een inspirerend landschap

Op de scheiding van zoet naar zout en de scheiding van zand naar klei ligt een bijna on-Nederlands landschap. Op de grens van Noord-Brabant naar Zeeland ligt een stuk oer-landschap gevormd door de Schelde en de zee; de Brabantse Wal.
Met de hoogste ‘toppen’ aan de Bergsche kant tot Ossendrecht tot op het grondgebied van Steenbergen is er sprake van een ‘wal’.
De strategische ligging, de schoonheid van de Brabantse Wal, de gezonde lucht vanaf de zee heeft veel gegoede burgers er vroeger toe gezet om landgoederen te stichten op de Brabantse Wal.
Landgoed Mattenburgh in beheer bij het Brabants Landschap is zo’n landgoed. Hoog op de Brabantse wal strekte dit landgoed zich uit tot aan de voet van het Markiezaat. Voor degene die hier nog nooit een wandeling heeft gemaakt een wonderbaarlijk landschap. Vanuit een oud bos naar de rand van de wal met een mooi open uitzicht op het Markiezaat en de Oosterschelde. Van bosvogels naar kweldervogels met in de lente terugkerende lepelaars en wellicht een foeragerende zeearend.
Een mooie rondwandeling die eindigt met een drankje bij de orangerie van Mattenburg waar ook de ommuurde kruiden/moestuin in kan worden bekeken.

Zondag 9 april 9.30h vertrek vanaf parkgebouw de Liniehof, Kievitstraat Made.
Meer informatie; 06 50892428 of stoop@ankieenarjen.demon.nl

20170326zo MNV Voorjaarswandeling – Excursie Struikwaard

MNV voorjaarswandeling Struikwaard
In de Ban van de Patrijs

 Ingesloten tussen de Afgedamde Maas en de dijk van het pittoreske dorp Rijswijk ligt een interessant buitendijks gebied en een deel kleinschalig polderlandschap.
Het buitendijkse gebied staat onder invloed van de rivierdynamiek. Vrijwilligers van natuurvereniging Altenatuur moeten dan ook elk najaar de broedwand voor oeverzwaluwen ‘afdoppen’ omdat het rivierwater anders het grondlichaam uitholt. De vaak natte wandelpaden voert tussen wilgenstruwelen en begraasde graslanden naar de dijk. Een hobbel in het pad getuigd van een bewoner uit de delta. Het pad voert over een burcht van een Bever die het wilgenstruweel in toom probeert te houden.
Langs het cultuurdeel van de wandeltocht hopen we een kluchtje patrijzen te zien. Brabants Landschap heeft in samenwerking met een biologische boer akkers ingezaaid in een kleinschalig gemaakt landschap. Dit doet men voor de Patrijs die er naar blijkt, goed van profiteert.

Zondag 26 maart, vertrek 9.00h met eigen vervoer vanaf parkgebouw de Liniehof, Kievitstraat Made.

20170324vr MNV Jaarvergadering 2017

Het bestuur van de Madese NatuurVrienden nodigt haar leden uit tot
het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering die dit jaar
gehouden zal worden op vrijdagavond 24 maart 20.00 uur parkgebouw de Liniehof

Afredend en herkiesbaar is : Secretaresse Ankie Stoop-Siemons
Milieuadviseur Ilse Nelisse-Roovers is niet herkiesbaar.

Leden die zich kandidaat stellen voor van de beschikbaar komende
func es kunnen zich tot 3 dagen voor aanvang van de vergadering bij
het dagelijks bestuur melden. (zie Ar kel 23 Voordracht bestuursleden )

NB De func1e milieu adviseur hoeft niet noodzakelijk een bestuursfunctie te zijn. We vragen wel iemand met uitdrukkelijke expertise op dit gebied. Wat inhoud dat er 1 bestuurszetel vacant is die wij graag ingevuld zouden zien.

We hopen de vergadering af te sluiten met de mooie film van
Mark Kapteijns; ‘Het Pompveld Een oase van rust en stilte’.