MNV-jaarkalender

Op deze webpagina staat de MNV-jaarkalender met activiteiten en weblinks die interessant zijn voor ons activiteitenprogramma.

De jaarkalender is opgenomen als artikel 59 van ons huishoudelijk reglement, zodat het voor de leden, donateurs, sponsors, adverteerders enz. duidelijk is hoe de doelstellingen van de MNV tot realisatie worden gebracht in ons activiteitenprogramma.

 • Huishoudelijk Reglement: Artikel 59 Project Jaarkalender:
 1. De Jaarkalender is een project van het bestuur, met voor het hele jaar de vaste evenementen voor het samenstellen van een aantrekkelijk programma.
 2. Het doel is om over een langere reeks van jaren de doelstellingen te ondersteunen met vaste waarden voor ‘Gezellige en Actieve Natuurbeleving’ door de leden.
 3. De kalender is ingedeeld per trimester, omdat het bestuur 3x per jaar een activiteitenprogramma voor de vereniging organiseert en publiceert.

Als dit u aanspreekt, kijk dan op onze webpagina ‘Wordt lid!‘ om lid te worden of lees, hoe u ons kunt steunen als donateur of sponsor!

Jaarkalender Madese NatuurVrienden

1 Trimester 1: Januari, Februari, Maart, April

1.1 Algemeen

 • 1.1.1 Algemene ledenvergadering, meestal in februari of maart.
 • 1.1.2 Nestkasten schoonmaken voor het broedseizoen.
 • 1.1.3 Open Dag Natuurpark meestal in april of mei (MNV verjaardag / feestdag).
 • 1.1.4 2e Paasdag: Dag van het Landschap (rondwandelingen Brabants Landschap).
 • 1.1.5 Jaar van de Vogel – Jaarlijks onderzoeks- en publiciteitsprogramma voor een bijzondere vogelsoort van SOVON en Vogelbescherming. Kijk op de SOVON website onder ‘Jaar van archief’.
 • 1.1.6 Jaar van het Zoogdier – Jaarlijks onderzoeks- en publiciteitsprogramma voor een bijzonder zoogdier van de Zoogdiervereniging VZZ.

1.2 Vakanties en Feestdagen

 • Carnaval, Voorjaarsvakantie / Crocusvakantie, Pasen, Koningsdag, en het hemelvaartkamp / zomerkamp in april, mei of juni.

1.3 Januari

 • 1.3.1 Nieuwjaarslezing (winterlezing)
 • 1.3.2 Ganzenexcursie (winterexcursie; kan tot eind februari)
 • 1.3.3 3e weekend van januari: de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming. Zie www.tuinvogeltelling.nl

1.4 Februari

1.5 Maart

 • 1.5.1 Werkdag Kleinschalig Landschapsbeheer
 • 1.5.2 Poeleninventarisatie 1 van 4: overdag
 • 1.5.3 Lentelezing en/of lente excursie (weidevogelexcursie of in april)
 • 1.5.4 15 maart: einde actief landschapsbeheer vanwege de flora- en faunawet
 • 1.5.5 Nationale Boomfeestdag (www.boomfeestdag.nl)
 • 1.5.6 3e zondag van maart: Wereldwaterdag (zie www.wereldwaterdag.nl en de weblink World Water Day op de webpagina Zoetwater Ecosystemen van het United Nations Environment Programme)
 • 1.5.7 20/21 maart: Begin van de lente; Nachtevening (lente-equinox), waarbij de dag en nacht precies even lang zijn; Zie het Wikipedia artikel over de Nachtevening of Equinox.
 • 1.5.8 Laatste zondag van maart: Begin zomertijd (om 02.00 uur gaat de klok een uur terug)

1.6 April

 • 1.6.1 Lentelezing en/of lente excursie
 • 1.6.2 Begin april nestvlotjes voor Project Putspreeuw te water laten
 • 1.6.3 2e Paasdag: Evenement ‘Dag van het Landschap’ van Brabants Landschap. Rondwandelingen over speciaal aanbevolen terreinen en landgoederen van Brabants Landschap.
 • 1.6.4 Poeleninventarisatie 2 van 4: ‘s-avonds (kan tot begin mei)
 • 1.6.5 21 april 1976: MNV verjaardag / verjaardagsweekend
 • 1.6.6 Eind april: 1e Vroege Vogeltocht (rond peildatum 30 april)

2 Trimester 2: Mei, Juni, Juli, Augustus

2.1 Algemeen

2.2 Vakanties en Feestdagen

 • 5 mei Bevrijdingsdag, 2e zondag van mei: Moederdag, Hemelvaart, Pinksteren, 3e zondag van juni: Vaderdag en juli – medio augustus: Zomervakantie (Geen / Beperkt programma)

2.3 Mei

 • 2.3.1 Dauwtrappen voor Vroege Vogels: op de vrije dagen van 30 april t/m 5 mei voor de eerste zangvogels; als alternatief vanwege het regelmatige MNV Hemelvaartkamp eind mei.
 • 2.3.2 Vroege Vogeltochten t/m 3e week mei
 • 2.3.3 2e weekend van mei: Nationaal Plonzenweekend van RAVON voor publiciteit rondom kikkers, padden en salamanders. Zie www.plonzenweekeinde.nl (interessant voor de Werkgroep HyBie).
 • 2.3.4 Poeleninventarisatie 3 van 4: ‘s-avonds eind mei (kan tot begin juni)
 • 2.3.5 Dag van het Nationaal Park: op 24 mei 1909 werden in Zweden de eerste negen nationale parken ingesteld. Dat wordt ieder jaar gevierd op de ‘Dag van het Nationaal Park’ in een weekend rondom deze datum. Volg hiervoor de nieuwberichten op de website van het Samenwerkingsverband Nationale Parken op www.nationaalpark.nl
 • 2.3.6 Eind mei: Dauwtrappen op Hemelvaartsdag (traditionele zuiverende natuurwandeling, blootsvoets door het bedauwde gras met start tussen 03.00 en 07.00 uur). Zie de Wikipedia artikelen Dauwtrappen en Hemelvaartsdag.
 • 2.3.7 Hemelvaartkamp of Pinksterkamp: vaak organiseert de MNV Kampcommissie een leuk kamp op een kampeerboerderij met natuurlijk natuureducatie en vooral veel gezelligheid!
 • 2.3.8 De maand mei is de Landelijke fietsmaand.

2.4 Juni

 • 2.4.1 Dauwtrappen: in de 1e helft van juni de zon zien opkomen
 • 2.4.2 Vakantielezing en/of vakantie excursie.
 • 2.4.3 5 juni: Wereldmilieudag (sinds 1972; United Nations Environment Programme: World Environement Day)
 • 2.4.4 21 juni: Begin van de zomer (soms ook op 20 juni); Zomerwende van de langste dag/kortste nacht; Midzomernacht; Zie het Wikipedia artikel over de Zonnewende.

2.5 Juli:

 • Vakanties: 1e helft beperkt programma / 2e helft geen programma
 • 2.5.1 1e of 2e weekend van juli (in de nacht van vrijdag op zaterdag): Nationale Nachtvlindernacht van de Vlinderstichting. Zie www.nachtvlindernacht.nl
 • 2.5.2 2e zondag van juli: Open Imker dag (zie www.bijenhouders.nl). Dit is een gelegenheid voor een gezamenlijke activiteit met bijenhoudersverenigingen. Bijvoorbeeld voor een lezing over wilde bijen met bezoek aan de insectenmuur in het Natuurpark De Liniehof.
 • 2.5.3 Poeleninventarisatie 4 van 4: overdag (heel de maand juli of augustus)

2.6 Augustus

 • Vakanties: 1e helft geen programma / 2e helft beperkt programma
 • 2.6.1 Heide in bloei: Wandeltocht of Fietstocht
 • 2.6.2 Zomerlezing en/of zomerexcursie (vogeltrek steltlopers in juli – augustus)
 • 2.6.3 Workshop Multimedia (fotografie, video, geluid)
 • 2.6.4 Eind augustus: netsvlotjes Project Putspreeuw uit het water halen enschoonmaken voor opslag.

3 Trimester 3: September, Oktober, November, December

3.1 Algemeen

 • 3.1.1 Vogeltrek: laatste week september t/m 3e week oktober
 • 3.1.2 Nestkasten bouwen voor het voorjaar (vogels, vlinders, insecten enz.)
 • 3.1.3 September – oktober: paddestoelenexcursie
 • 3.1.4 4 Oktober (Wereld Dierendag): open dag Vogel Revalidatie Centrum in Zundert (www.vrczundert.nl)
 • 3.1.5 Open Dag Natuurpark

3.2 Vakanties en Feestdagen

 • Herfstvakantie en de decembermaand: Sinterklaas, Kerstmis, Oud en Nieuw

3.3 September

 • 3.3.1 Fietstocht na de vakantie
 • 3.3.2 Herfstlezing en/of herfstexcursie
 • 3.3.3 De Groene Maand (www.groenemaand.nl; zie het IVN Groene Maand Magazine)
 • 3.3.4 Natuurwerkdag Vogel Revalidatie Centrum Zundert (in het weekend voor 4 okt.; www.vrczundert.nl)
 • 3.3.5 Gehele 3e week van september: Evenement ‘Week van het Landschap’ van Brabants Landschap. Rondwandelingen over speciaal aanbevolen terreinen en landgoederen van Brabants Landschap.
 • 3.3.6 22/23 september: Begin van de herfst; Nachtevening (herfstequinox), waarbij de dag en nacht precies even lang zijn; Zie het Wikipedia artikel over de Nachtevening of Equinox.

3.4 Oktober

3.5 November

 • 3.5.1 Nationale Natuurwerkdag (1e zaterdag van november; www.natuurwerkdag.nl)
 • 3.5.2 Kleinschalig Landschapsbeheer
 • 3.5.3 Herfstlezing en/of herfstexcursie

3.6 December

 • 3.6.1 Jaarafsluiting met eindejaarsfeest of eindejaarsactiviteit
 • 3.6.2 21 december: Begin van de winter; Winterwende van de kortste dag/langste nacht; Midwinterfeesten in deze periode (Lichtfeesten als St. Lucia (op 13 december), Yule- of Joelfeest); Zie het Wikipedia artikel over de Zonnewende.
 • 3.6.3 Traditionele MNV Kerstwandeling op 2e kerstdag