IJsvogelproject

MNV-soortbeschermingsproject: kansen voor de IJsvogel

De Madese NatuurVrienden zijn in het voorjaar van 2014 een nieuw soortbeschermingsproject gestart voor de uitbreiding van de ijsvogelstand in de gemeente Drimmelen en omstreken.
Wij hebben daar echter ook uw hulp voor nodig! Ziet u regelmatig een IJsvogel op uw vaste visstek, in de vliet achter de tuin, tijdens uw
wekelijkse wandeling in het buitengebied?

Voor dit MNV-broedvogelproject ‘Herintroductie van IJsvogels in de Drimmelse polders’ is onze projectleider Kees Horrevoets op zoek naar waarnemingen van ijsvogeltjes die in maart / april terugkeren naar hun broedplaatsen.
Geef uw waarnemingen door via het contactformulier op onze website: http://madesenatuurvrienden.nl/contact en…
volg het project op deze Facebook webpagina.

  • Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden op het contactformulier, zodat onze MNV-projectleider Kees Horrevoets eventueel contact met u kan opnemen.
  • De waarnemingen die u doorgeeft worden alleen voor het soortenproject gebruikt en aan geen enkele instantie doorgegeven om de broedplekken te beschermen.
  • Samen met de natuurclub en de beheerder/eigenaar van wateren en oevers kunnen we vervolgens bekijken waar en hoe extra maatregelen voor de ijsvogel gecreëerd kunnen worden.
  • Versterking van de ploeg vrijwilligers die zich inzetten voor bijvoorbeeld dit soort beschermingswerk is natuurlijk ook van harte welkom, dus meldt u aan als vrijwilliger!

Door het inventariseren en vervolgens op gunstige plaatsen kunstnesten plaatsen hopen we broedende ijsvogels vanaf rivier de Amer verder het Drimmelse polderlandschap in te krijgen.
Aangezien ijsvogels per seizoen wel 2 tot 3 keer kunnen broeden hopen we dat ze de nieuwe broedgelegenheden ontdekken.
Het gaat dus om de uitbreiding van biodiversiteit met als doel de ijsvogel naar naar zoveel mogelijk plekken met water, vis en steilwandjes te brengen in onze polders. Steilwandjes maken dus!

Hemels blauw? Een ijsvogel dat is BLAUW in hoofdletters!
Het gebeurt ons allemaal wel een keer; een vluchtige ontmoeting met een ijsvogel (Alcedo atthis).
Langs de waterkant, een schelle luide fluitende roep en 1 seconde daarna een passerende blauwe flits boven het water, waaraan de ijsvogel zijn bijnaam ‘de Blauwe Pijl’ dankt.
Op zoek naar voedsel zien we de ijsvogel ook nogal eens een keer opduiken in tuin en park.
Een rustige vijver vol kleine vis en een laag hangende tak boven het water als geschikte pleisterplaats is in feite ook een uitnodiging voor deze blauwe jager.

De ijsvogel blijft in onze omgeving een schaarse broedvogel ondanks het enorme Nationaal Park de Biesbosch.
Met  de 2 relatief strenge winters van de afgelopen jaren heeft de ijsvogelstand een extra flinke deuk opgelopen.
Dit is in ons land geheel natuurlijk en de ijsvogel zal deze klap wel weer te boven komen en terug komen op haar gebruikelijke aantal.
Maar daar wringt eigenlijk de schoen. Het ‘gebruikelijke aantal’ kan met een beetje hulp van ons, groter worden.

Het is niet het voedsel dat het probleem is.
Waterschap Brabantse Delta werkt hard aan de kwaliteit van het water en we zien dan ook steeds meer vis in de watergangen.
Geschikte broedplekken is het probleem. Een ijsvogel broed in zelf gegraven nestgangen in steile oevers van beken en kreken.
Steilwandjes, waar vindt je die nog? We kunnen de vogels dus helpen door steilwandjes te maken langs oevers;  geheel kunstmatig (in beton of hout), halfnatuurlijk in wortelkluiten of door slechts het steil afsteken van een hoge oever.

Meer weten over de ijsvogel? Lees deze informatiepagina op Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/IJsvogel