MNV Nachtvlindernacht 2010

Fotoserie met sfeerplaatjes van de MNV Nachtvlindernacht van zaterdagavond 24 juli 2010 van 21.30 – 02.30 uur.

20100724_NVN_01_Vangopstelling
Vangopstelling met een UV-lamp en een vertikaal opgespannen wit vanglaken.
20100724_NVN_02_Vlinders_op_Vanglaken
Vele nachtvlinders op het vanglaken en dat is best doorwerken voor de vlinderexperts om alles op naam te brengen bij de bekende vraag ‘Wat is dat nou weer?’.
20100724_NVN_03_Peper-en-zoutvlinder
Peper-en-zoutvlinder (Biston betularia), 28 mm: van deze supergespikkelde algemene nachtvlinder komen ook wat zeldzamere donkerbruine tot zeldzame bijna zwarte exemplaren voor. Het is met bijna 3 cm best een wat grotere nachtvlinder, zeker in vergelijking met de mug op de foto die 1 cm lang is. De vleugelspanwijdte van dit exemplaar was bijna 7 cm.
20100724_NVN_04_Gele_Eenstaart_Mannetje
Gele eenstaart (Watsonalla binaria), 18 mm, mannetje: makkelijk te onthouden, want deze nachtvlinder is met binaria in de wetenschappelijke naam digitaal: 2 zwarte stippen in de voorvleugel en 2 lijntjes over de vleugel. Het mannetje is mooi oranjebruin in de achtervleugels en het vrouwtje opvallend geelbruin in de achtervleugels. Kan echt niet missen.
20100724_NVN_05_Gele_Eenstaart_Vrouwtje
Gele eenstaart (Watsonalla binaria), 18 mm, vrouwtje: let op het mooie geelbruine in de ondervleugels. Bij het mannetje is dat oranjebruin.
20100724_NVN_06_Vanglaken_Inspectie
Het vanglaken moet ook regelmatig aan de achterkant en onder de overhangende flappen aan een inspectie worden ontworpen, want de nachtvlinders kruipen in ieder schuilhoekje weg.
20100724_NVN_07_Porseleinvlinder
Porseleinvlinder (Abraxas sylvata), 22 mm: algemeen, maar bijzonder gevlekt nachtvlindertje met een geelzwart achterlijf en een porselein/parelmoer achtige glans als er strijklicht over de achtervleugels valt. Zit altijd met de vleugels open en op het borststuk is een soort van doodshoofdje te zien.
20100724_NVN_08_Grijze_Stipspanner
Grijze stipspanner (Idaea aversata), 16 mm: variabel van kleur van geelbruin tot zandbruin, maar in ieder geval met op zowel de voorvleugel als op de achtervleugel een middenstip.
20100724_NVN_09_Hyena
Hyena (Cosmia trapezina), 16 mm: zeer kleurvariabel in de voorvleugels van zeer licht beige/gelig tot grijsbruin en zelfs roodachtige exemplaren. De band tussen de lijnen kan ook zeer kleurvariabel zijn van licht tot bijna bruinzwart. Haalt nectar op koninginnekruid (of leverkruid) en op kruiskruid.
20100724_NVN_10_Zwartvlekdwergspanner
Zwartvlekdwergspanner (Eupithecia centaureata), 12 mm: typisch gevormd nachtvlindertje met een grote zwarte middenstip op de vleugels. Rustend te zien op ramen en op waardplanten als koninginnenkruid, St-Jakobskruiskruid, duizendblad en guldenroede.
20100724_NVN_11_Veldgids_Nachtvlinders
Voor het op naam brengen van de vlinders wordt die in een plastic potje gestopt en naast een veldgids gehouden voor het determineren. Kijk-en-vergelijk, soms zelfs met een loupe erbij. Na de determinatie wordt de soort bijgeschreven in het notitieboekje.
20100724_NVN_12_Lieveling
Lieveling (Timandra comae), 18 mm: makkelijk te herkennen aan de diagonale lijn die van de voorvleugel doorloopt over de achtervleugel. Er komen drie generaties van deze vlinder in een seizoen na elkaar die verschillen in kleur, spikkeling en grootte (de 2e en 3e generatie zijn kleiner dan de 1e). Het mooie van de monsterpotjes is dat de vlinders makkelijk rond zijn te geven in de groep om ze beter te bekijken, ook aan de onderkant.
20100724_NVN_13_Groot_Avondrood
Groot avondrood (Deilephila elpenor), 33 mm: deze dikke nachtvlinder zie je ‘s-avonds en ‘s-nachts foerageren op de kamperfoelie. In vergelijking met het smalle witte stippelmotje is dit ‘vrachtvliegtuig’ een reus onder de nachtvlinders.
20100724_NVN_14_Gamma-uil
Gamma-uil (Autographa gamma), 21 mm: veel voorkomende uil die heel veel overdag vliegt. Kenmerkend is natuurlijk het witte gamma-teken op de vleugel. De blauwe bloemen van het slangenkruid zijn erg in trek, maar overal waar nektar te halen is zie je deze niet-kieskeurige nachtvlinder met zijn zeer snel trillende vleugels aan de bloemen hangen.
20100724_NVN_15_Berkenhermelijnvlinder
Kleine hermelijnvlinder (Furcula furcula), 18 mm: een vrij veel voorkomende soort. De grijze middenband is aan de voorkant bijna recht en aan de achterkant onregelmatig. Met wat zachtgele randjes is het eigenlijk een heel fraai vlindertje dat wilg en populier als waardplanten heeft, waarbij de pop in een stevige cocon op de bast overwintert.
20100724_NVN_16_UV-lamp
De speciale UV-lamp wordt ook wel kwikdamplamp genoemd en deze geeft naast wit-licht dus ook ultra-violet licht af. Het is dit roze achtige licht waar de nachtvlinders op af komen. Een bouwlamp op een wit laken richten werkt dus niet voor het vangen van nachtvlinders. Bij het zoeken naar nektar kijken ze ook naar de nektarsporen van diverse planten die alleen onder UV-licht zichtbaar zijn. Mensen zien die nektarsporen dus niet, maar vele insecten wel.
20100724_NVN_17_UV-lamp_Wit_Licht
Zo ziet de mens het witte lichtspectrum van de UV-lamp.
20100724_NVN_18_UV-lamp_UV_Licht
Zo zien de nachtvlinders het UV-spectrum van de UV-lamp. Met een trucje ziet de sensor van de digitale camera dit ultra-violette licht en dat geeft dan de roze kleurverschuiving.
20100724_NVN_19_Brandvlerkvlinder
Brandvlerkvlinder (Pheosia tremula), 28 mm: een grote nachtvlinder en geheel in stijl met prachtige vegen en vlekken in grijstinten met wat geelzweem over de vleugels. Een algemene nachtvlinder met mooi geveerde antennes die voorkomt op zachthout als berken, wilgen en populieren.
20100724_NVN_20_Witbandspanner
Witlijntandvlinder (Drymonia querna), 20 mm: een niet veel voorkomende soort die zijn verspreidingsgebied oostelijk heeft van de grens Leeuwarden – Breda en leeft in kleine populaties op oude eikenbomen. Deze nachtvlinder heeft het nachtelijke kleurenpalet van wit tot zwart met vele grijstinten daartussen. Met een verspreiding in kleine lokale populaties is de waarneming in het natuurpark dus een bijzondere waarneming.
20100724_NVN_21_Kleine_Beer
Kleine beer (Phragmatobia fuliginosa), 19 mm: algemeen voorkomend in duinen, op heide en in grasland, dus niet vreemd om deze nachtvlinder in het natuurpark aan te treffen.
20100724_NVN_22_Determineren_Zomervlinder
Er zijn een handvol mooie groene vlinders van de familie zomervlinders varierend van 15 tot 30 mm. Dat wordt dan even goed kijken in de veldgids.
20100724_NVN_23_Smaragdgroene_Zomervlinder
Melkwitte zomervlinder (Jodis lactearia), 13 mm: de grasgroene glimmende kleur doet denken aan juwelen als smaragd en jade. Het groen verbleekt snel bij deze soort, zoals hier op de achtervleugel al is te zien en daaraan ontleent dit mooie vlindertje zijn naam. Het is een algemene soort in duinen en op zandgronden bij berken en hagen, dus passend bij het stuifduin in het natuurpark met de vele berkenbomen er omheen.
20100724_NVN_24_Kortzuiger
Kortzuiger (Crocallis elinguaria), 22 mm: een algemene en onmiskenbare gelige nachtvlinder met in de bruinige middenband een zwarte middenstip op de voorvleugel.
20100724_NVN_25_Noteren_Kortzuiger
Ook al is de kortzuiger talrijk en makkelijk te onderscheiden van de gelijkende nachtvlinders, toch wordt de vlinder nauwkeurig genoteerd in het notitieboekje voor de latere verslaglegging op de soortenlijst van de nachtvlindernacht.
20100724_NVN_26_Bijvangst_Veldsprinkhaan
Op het licht van de UV-lamp komen diverse andere insecten af, die als bijvangst ook worden genoteerd, zoals deze veldsprinkhaan.
20100724_NVN_27_Bijvangst_Steenrode_Heidelibel_Vrouwtje
Bijvangst van een vrouwtje van de steenrode heidelibel.
20100724_NVN_28_Bijvangst_Gewone_Pantserjuffer
Bijvangst van een gewone pantserjuffer.
20100724_NVN_29_Bijvangst_Bootsmannetje
Bijvangst van een bootsmannetje. Deze waterwantsen worden ook wel ruggezwemmers genoemd en zijn net als waterkevers regelmatig op het grondlaken voor het vanglaken te vinden.
20100724_NVN_30_Bijvangst_Roodpootschildwants
Bijvangst van een roodpootschildwants (Pentatoma rufipes), wat een zeer algemene soort is in eikenbomen en die staan er volop in het natuurpark.
20100724_NVN_31_Bijvangst_Haft_Ephemera_glaucops
Bijvangst van een zeldzame haft (eendagsvlieg), de Ephemera glaucops. De vleugelvlekjes in het midden duiden het geslacht Ephemera en het ontbreken van zwarte vlekken op het achterlijf en in plaats daarvan kleine streepjes duidt op de soort glaucops. Ten noorden van de Alpen zeldzaam en aan het oprukken vanuit oude bruinkoolmijnen in Duitsland. Enkele waarnemingen bekend van de zandgronden uit Noord-Brabant en ook uit vangsten met lichtvallen.