Huiszwaluwentil

In 2008 en 2009 is er door de Madese NatuurVrienden en het Hanze College uit Oosterhout een huiszwaluwentil gemaakt die is geplaatst aan ’t Fort in Drimmelen en is geopend op 5 maart 2010.
Een erg leuk project in samenwerking met de bewoners van ’t Fort in Drimmelen, die graag meer huiszwaluwen in hun dorpsstraat zien.

HZT_05_Opening1_04_Fort_Kleiplaats_img_2771
Naast de huiszwaluwentil is een verhoogde kleiplaats gemaakt met het kleiige zand dat uit het gat van de fundering voor de standpaal is gehaald. De huiszwaluwen hebben in de omgeving van hun nestplaats een kleiplaats nodig waar ze bouwmateriaal kunnen vinden om hun kunstnesten zelf verder mee dicht te metselen.
Het niet plaatsen van kant-en-klare kunstnesten is expres gedaan, omdat uit onderzoek is gebleken dat huiszwaluwen anders het zelf metselen van nesten verleren, waardoor ze geen natuurlijke broedgelegenheden meer zouden benutten in de omgeving.

Positionering project

De huiszwaluwentil is een MNV-project in het kader van het internationale programma Countdown 2010 om de teruggang in biodiversiteit tot staan te brengen. In dit geval door extra vogelhuisvesting als bijdrage aan het behouden van de populatie huiszwaluwen in Drimmelen.

Ook past het project goed in het gemeentelijke programma voor wijkgericht werken, omdat het een project is gestart op verzoek van de bewoners van Drimmelen en een samenwerking tot gevolg heeft gehad met de MNV, het Hanze College en het bedrijfsleven uit de gemeente en de West-Brabantse regio.

Tot slot past het project goed in het programma voor de herinrichting, ofwel revitalisering van het platteland van de Gebiedscommissie Wijde Biesbosch en in het beleid ter bevordering van de biodiversiteit in de provincie Noord-Brabant.

Locatie huiszwaluwentil

Voor de locatie van de huiszwaluwentil achter de rotonde aan ’t Fort, kijk bij het groene pijltje op Google Maps, klik hier.

Fotoseries Huiszwaluwentil

Fotografie: alle foto’s zijn beschikbaar gesteld door docent Ad Joosen van het Hanze College en door Ankie Stoop – Siemons en Ger Luijten van de Madese NatuurVrienden.

Informatie bouwtekening

De bouwtekening en handleiding voor de bouw van de huiszwaluwentil staan in ‘Das Baubuch Schwalbenhaus’ destijds verkregen via de Duitse website www.schwalbenschutz.de

 • Het mag duidelijk zijn dat er in de praktijk door de MNV-vrijwilligers en de docenten van het Hanze College vele aanpassingen aan de constructie zijn gemaakt ten opzichte van het bouwboek, vanwege praktische uitvoerbaarheid, voor leerdoelen en voor de veiligheid. Bekijk dan ook de fotoseries van de bouw!

Het projectteam

De huiszwaluwentil is gebouwd door de leerlingen van de Sector Techniek van het Hanze College in Oosterhout.

 • Het enthousiaste docententeam dat zorgde voor de begeleiding en samenwerking bestond uit Ad Joosen en Reinder Vrieze.

De bijdragen van de MNV-vrijwilligers kwamen van:

 • het bouwteam: Loek Machielse, Leo de Wijs, Toon van der Made, Henk Rennings, Cor Huigen en Huub en Guus Stoop
  • Deze ervaren MNV-leden werkten samen met de docenten en leerlingen aan de constructie en zij plaatsten de huiszwaluwentil.
  • Huub en Guus Stoop vervulden een dubbelrol, omdat zij ook als leerlingen van het Hanze College aan de bouw meewerkten.
 • het bestuur:
  • Arjen Stoop (voorzitter) en Ankie Stoop – Siemons (secretaresse) voor de begeleiding van het project en het werven van sponsors
  • Ger Luijten voor de informatie op de website en de samenstelling van de informatieposter die bij de huiszwaluwentil is geplaatst

Bedrijfsleven:

 • Dakbedekking: Hilkhuysen Dak Techniek v.o.f. uit Zevenbergen leverde het materiaal voor de dakbedekking en gaf praktijkles aan de leerlingen op het Hanze College om de dakbedekking zelf professioneel aan te brengen!
  • Met dank voor de inzet van de zeer ervaren medewerkers voor de praktijklessen in dakdekken.
  • Website: www.daktechniek.nl
 • Fundament, Opslag, Transport en Plaatsing: Loon- en grondverzetbedrijf Fa. Th. Smits & Zn uit Made leveren al jaren als MNV leden hun bijdrage in natura aan speciale MNV bouwprojecten.
  • Met veel dank aan Thiemo Smits en collega’s voor de wederom prettige samenwerking met deze keer weer voor een vlekkeloos bijzonder transport en de veilige plaatsing!
  • Website: geen / Contactgegevens Fa. Th. Smits & Zn: Kalverstraat 90, 4921 AT  Made, tel. 0162 – 68 25 71, email: info (-apenstaartje-) loonbedrijfsmits.nl

Initiatiefnemers:

 • Niet onvermeld mag blijven dat de bewoners van ’t Fort zelf het initiatief hebben genomen om de mogelijkheden van een huiszwaluwentil te laten bekijken door de MNV.
 • Bewoner Kees Schuller had namelijk in overleg met onze natuurclub een aantal kunstnesten voor de huiszwaluw onder zijn dakrand gehangen en gelijk het eerste jaar was er bewoning en broedsucces. Het idee om te kijken of er meer broedgelegeheid kon komen bracht het plan voor een huiszwaluwentil en de rest is geschiedenis, zoals dat dan zo mooi heet. Nu hopen dat het broedseizoen van 2010 de eerste bewoners naar deze nieuwe vogelflat brengt.

Onze sponsors vanuit het bedrijfsleven

Segeren Metaalwerken uit Made

 • Goed constructiemateriaal en advies! Al het metaalwerk voor zowel het raamwerk van de huiszwaluwentil als de grote ronde standpaal is door Segeren geleverd.
 • Website: www.segeren.nl

Zwaluwe Bouw- en Aannemingsbedrijf b.v. uit Zevenbergschenhoek

 • Sponsoring en bouwexpertise! Al het houtwerk voor de huiszwaluwentil is door Zwaluwebouw geleverd.
 • Website: www.zwaluwebouw.com

Gebroeders van Dijk uit Made

 • Niet alleen zijn de Gebroeders van Dijk vaste adverteerders voor het MNV-clubblad, maar bij bijzondere MNV-projecten leveren zij ook altijd graag een bijzondere bijdrage. Wederom zeer bedankt!
 • In dit geval leverden zij de dekking van de kosten voor de dakbedekking en de uitleen van Hanze leerling en MNV-vrijwilliger Guus Stoop, die stage liep bij van Dijk.
 • Website: www.gebrvandijkmade.nl

Van den Born Carrosserie uit Waalwijk

 • Met veel dank voor de sponsoring en voor de uitleen van meester lasser Rowdy de Bever om alle belangrijke lasnaden te controleren op kwaliteit voor de veiligheid.
 • Website: www.vandenborn.nl

Nationale Postcode Loterij

 • Voor bijzondere projecten mocht de MNV al eerder een bijdrage ontvangen en ook weer voor dit bijzondere project voor de bewoners van Drimmelen. Weer een prachtige bijdrage voor natuur en maatschappij!
 • Voor dit project droeg de Postcodeloterij de kosten van alle kunstnesten voor zowel de huiszwaluwentil als voor het Huiszwaluwenproject Drimmelen.
 • Website: www.postcodeloterij.nl

Onze sponsors vanuit de natuurorganisaties

Vogelbescherming Nederland

 • Met dank aan Gert Ottens, medewerker vrijwilligers en vogelwerkgroepen / team Wetlands
 • Vogelbescherming heeft een belangrijke sponsorbijdrage geleverd.
 • Website: www.vogelbescherming.nl

Coördinatiepunt Brabants Landschap

 • Het coördinatiepunt heeft bijgedragen met adviezen en het helpen bij sponsoringaanvragen, zoals voor de Postcodeloterij.
 • Website: www.brabantslandschap.nl

Zwaluwen adviesbureau

 • Met dank aan Ingrid Nagtzaam voor adviezen en het beschikbaar stellen van de tekening als onderdeel voor de informatieposter.
 • Website: www.zwaluwen.info

Will van Berkel, Lieshout

 • Kenner van huiszwaluwentillen die een lijst bijhoudt van de Nederlandse huiszwaluwentillen, waardoor hij bijdraagt aan kennisdeling.
 • Met dank aan Jip Louwe Kooimans van Vogelbescherming Nederland voor het tot stand brengen van het contact.

Onze sponsors vanuit de overheid

Gemeente Drimmelen

 • Met dank aan wethouder Jan de Jong, coördinatie wijkgericht werken, voor het openen van de huiszwaluwentil
 • De gemeente heeft ook bijgedragen in de samenwerking voor het verlenen van de vergunning voor de plaatsing
 • Website: www.drimmelen.nl

Gebiedscommissie Wijde Biesbosch

 • Met dank aan de gebiedscommissie Wijde Biesbosch. De gebiedscommissie heeft het project financieel ondersteund en ons geadviseerd bij de communicatie over het project.
 • Website: geen; de commissie is in 2012 opgehouden te bestaan.
 • Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland
  Het plaatsen van de huiszwaluwentil maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel revitalisering genoemd. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de Gebiedscommissie Wijde Biesbosch.