20100131Zo Verkenning Turnhoutse Vennen

Foto’s van de voorbereiding voor de weidevogelexcursie van 20100307Zo naar de Turnhoutse Vennen in een bar koud winters landschap.
Een aantal grote vennen zijn net heringericht en er staat een prachtige uitkijktoren langs het fietspad van het voormalige Bels spoorlijntje.

20100131_TV_01_Kijktoren_Bels_Lijntje

De nieuwe kijktoren als centraal punt midden in de Turnhoutse Vennen langs het fietspad van het voormalige ‘Bels Lijntje’, het spoorlijntje van Turnhout via Baarle-Nassau/-Hertog naar Tilburg.

20100131_TV_02_Bord_Kijktoren_Bels_Lijntje

Informatiebordje in de kijktoren.

20100131_TV_03_Uitzicht_Begane_Grond

Aan de voet van de kijktoren is er naast het fietsenrek ook al een zeer fraai uitzicht!

20100131_TV_04_Uitzicht_Onderste_Platform

Uitzicht vanaf het onderste van de twee grote uitkijkplatformen in de kijktoren met een goed zicht op de vergravingen voor het terreinherstel. Op de achtergrond de weilanden waar de weidevogels zeer talrijk zijn. Deze natte weilanden zijn vooral interessant voor grutto’s en kieviten. Voor grutto’s is dit zelfs de 2e plek in Belgie met de meeste broedparen.

20100131_TV_05_Uitzicht_Bovenste_Platform

Vanaf het bovenste platform is het uitzicht adembenemend mooi! Na het herinrichtingsproject zal het venherstel hier weer een mooi aaneengesloten snoer van vennen in het landschap laten zien.

20100131_TV_06_Toekomstbeeld_Vennengebied

Op het hoogste platform staat een panoramatekening van hoe het vennenlandschap er uiteindelijk uit moet komen te zien.

20100131_TV_07_Infobord_Reconstructie_Vennengebied

Op het informatiebord staat een mooi kaartje van het herinrichtingsgebied met centraal de vennen van de Grote en Kleine Klotteraard. Ook is er informatie te lezen over de beoogde flora en fauna die dit natuurontwikkelingsproject moet opleveren.

20100131_TV_08_Infoborden_Projectorganisatie

Op de infoborden is te zien wie de deelnemers zijn in dit natuurontwikkelingsproject. De herinrichting van het Turnhoutse vennengebied wordt door de Europese Unie gesteund vanuit het Life programma.