20090705Zo Excursie Slikpolder – Geertruidenberg

Kiekjes maken, moerasvogels spotten en kennis maken met een vergeten poldertje, waar al 10 jaar door de MNV met basisscholen aan wilgenknotten wordt gedaan voor het kleinschalig landschapsbeheer.

We lopen het nieuwe wandelpad van de gemeente Geertruidenberg, dat in het kader van het Milieuprogramma 2008 wordt ingericht.

De Werkgroep Multimedia wordt gevraagd de digitale camera’s mee te nemen voor foto’s voor ongeveer 10 informatiebordjes op A3-formaat voor de inrichting van het wandelpad, die we op verzoek van en in samenwerking met de gemeente Geertruidenberg gaan maken.

Vertrek: eigen vervoer en verzamelen bij de fam. Stoop thuis, Adriaen Aertszoonstraat 6, 4931 RZ Geertruidenberg; vandaar gaan we wandelend naar de vlakbij gelegen Slikpolder.