20110311Vr MNV Jaarvergadering 2011

Op vrijdagavond 11 maart houden we de Algemene Ledenvergadering van de MNV.

Gezellige avond voor de jaarvergadering om samen even terug en vooruit te kijken. Leuke presentatie met foto’s.

Lees het artikel ‘Van de bestuurstafel’ op pag. 3 van de Roerdomp voor de wijzigingsvoorstellen in het Huishoudelijk Reglement, waarvoor het bestuur uw instemming vraagt.

Oproep aan de leden: als het bestuur uw mailadres nog niet heeft of het is het afgelopen jaar gewijzigd, dan graag een mail naar mnv@madesenatuurvrienden.nl

Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw De Liniehof. Koffie vanaf 19.30 uur! Graag ruim op tijd komen!