20111002Zo Vogeltrekexcursie Vierde bergboezem

Onder de deskundige leiding van vogelkenner Kees van der Krift bezoeken we de Vierde bergboezem en de omgeving van de Asterdplas in Breda. om meer van de vogeltrek te zien.

Vogelrijke gebieden die we bezoeken in het kader van de Europese Vogeltrekteldagen en Kees kent ze als zijn broekzak, want hij woont er.

De Europese vogeltrekteldag Eurobirdwatch word altijd gehouden in het eerste weekend van oktober dus vandaar deze vogeltrekexcursie.

De Vierde bergboezem is een gebied met nieuwe natuur dicht bij huis aan de andere kant van de Mark dat is vergraven voor extra waterberging om Breda droge voeten te laten houden.

Door de vergraving is het een uniek natuurgebied geworden voor vogels die wel van natte voeten houden.
Meer info over de Vierde bergboezem is te vinden op deze Wikipedia webpagina.

Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 15.00 uur.

De Vierde Bergboezem voor Breda

De Vierde Bergboezem maakt deel uit van het reconstructieplan De Baronie. Het project is een samenwerkingsproject van waterschap Brabantse Delta, gemeente Breda, provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied.

De Vierde bergboezem beslaat een gebied van 281 hectare en ligt ten noorden van Breda. In 2009 en 2010 is het gebied ingericht als waterberging. Het plan kent een uitvoering in 3 fasen. Eind 2013 zal het volledige project zijn uitgevoerd.

In de nabije toekomst moet het gebied het centrum van Breda extra beschermen tegen overstromingen door hoog water vanuit de singels van Breda. De drie bestaande waterbergingsgebieden (Weimeren, Rooskensdonk en Terheijden) bieden een beschermingsniveau tot eens in de 50 jaar tegen wateroverlast door overstromingen.

Door de inrichting van de Vierde Bergboezem wordt het beschermingsniveau verhoogd naar ‘eens in de 100 jaar’. Als het water in de Mark extreem hoog staat, en de andere drie bergboezems zijn volgelopen, wordt het water opgevangen in de Vierde Bergboezem.

Stap voor stap verandert landbouwgrond de komende jaren in natuur.
Om de gewenste natuur te ontwikkelen, wordt de bovenste laag van de bodem afgegraven. De voedselrijke bodem wordt verschraald. Op deze manier keren oorspronkelijke planten in het gebied terug.
Zodra de Vierde Bergboezem natuurlijk is ingericht, ontstaat er een aaneengeschakelde natuurzone vanaf het Haagse Beemdenbos, langs de Mark onder de A16 door richting Etten-Leur.
Deze natuur zal niet van de één op de andere dag ontstaan. Daar is veel tijd voor nodig. De grondsoort en de kwantiteit en kwaliteit van het water bepalen in eerste instantie waar welke natuur voorkomt.