20120316Vr MNV Jaarvergadering 2012

Algemene ledenvergadering 2012 voor de MNV leden.

Met een presentatie van het jaaroverzicht, een enkele wijziging van het huishoudelijk reglement, de bevinding van de kascontrolecommissie, een toekomstblik en een warm bakkie komen we de avond wel door!

Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw De Liniehof.