20121019Vr Lezing Monitoren van de Zandmotor

Broeeem, brooeem… brkrkrabrefrubrrrrrr; verrek er zit zand in de motor! De kust moet beschermd, maar welke effecten hebben grootschalige zandsuppleties (zand opspuiten met baggermachines) langs de kust?

Meten is weten! Maar wat komt daar dan bij kijken en hoe monitor je de effecten, bv. voor natuurgebieden zoals het Solleveld, een Natura 2000 duingebied?

Een unieke lezing met bijbehorende excursie door onze MNV-milieu adviseur Ilse Nelisse – Rovers die werkt bij Advies en ingenieursbureau Witteveen + Bos aan deze monitoring.

Van 19.30 – 22.00 uur (Koffie vanaf: 19.00 uur!) in Parkgebouw Liniehof

De excursie naar de Zandmotor in Ter Heijde in Zuid-Holland is op zondag 21 oktober.