20131102Za: Nationale Natuurwerkdag 2013

Zaterdag 2 november 13e Nationale Natuurwerkdag

Houd deze dag vrij in je agenda en doe mee! Altijd gezellig en alle hens aan dek.

Zie ook: http://www.natuurwerkdag.nl en natuurlijk voor aanmelden als deelnemer voor de MNV-werklocatie op de oude zeedijk in de Worp:
http://www.natuurwerkdag.nl/meedoen/locatie/als-die-veenputten-konden-spreken/602 (deze weblink werkt niet meer na de natuurwerkdag)

Aan de zuidelijke voet van de Oude Zeedijk, waar vroeger een strijd werd geleverd tegen de invloeden van de zee, ligt het unieke natuurgebiedje de Worp. Hier werd tot net na de oorlog nog turf gestoken door bewoners uit het dorp. De veenputten zijn volgegroeid en bestaan grotendeels uit elzenhakhout en wilgenstruweel. Langs de weg staan knotwilgen. Door de Worp loopt een restant van een eeuwenoude handelsweg van Dordrecht naar Geertruidenberg. In die open zeekleipolders een mystiek gebiedje; een pareltje met vele potenties.

Voor de werkzaamheden…

Werkzaamheden

Goed onderhoud is mede een kwestie van goed bijhouden. Vorig jaar begonnen met de inhaalslag achterstallig onderhoud onder erbarmelijke omstandigheden. Modder en regen. Aan de hand van het beheerplan van Staatsbosbeheer worden de struweelranden aangepakt. Landjepik want de graslanden worden daardoor 6 meter breder. We pakken niet alles gelijk aan maar pleksgewijs zodat de bezonning van de graslanden in orde komt en er warme plekken ontstaan voor een rijkere vlinderpopulatie. We werken met beugel- en pistoolzagen. Naast het scherpe gereedschap wordt gezorgd voor o.a. een stevige maaltijdsoep tijdens de lunch. Het traditionele borreltje achteraf onder de tent bij de brandkorf zal er ook weer zijn. Met de Vereniging Madese NatuurVrienden gaan we die klus klaren en zorgen we ervoor dat het wederom een hele gezellige dag wordt.

Tijd
Van 9:00 – 15:00 uur