20170930za Beleef de Vogeltrek in Natuurgebied de Zonzeel met Euro Birdwatch

Op zaterdag 30 september nemen de Madese NatuurVrienden samen met Vogelbescherming Nederland deel aan de internationale vogelteldag, de Euro Birdwatch.

In meer dan 35 landen in Europa worden er op hetzelfde moment wilde vogels geteld. In Nederland zijn op dat moment meer dan 150 telposten actief. De Madese NatuurVrienden gaan de telpost Zonzeel bemannen.
Alle gegevens worden door Vogelbescherming Nederland verzameld en zaterdagavond word de top 10 bekend gemaakt.

Het najaar is de tijd van het jaar om een recordaantal vogels te zien. De gehele Europese vogelwereld is in beweging. In ons land broedende vogels trekken naar het warmere zuiden en vanuit het noorden komen vogels naar ons land om te overwinteren of ze nemen een adempauze om later door te trekken naar zuidelijke warme oorden.
Voor vogelaars, natuurliefhebbers e.a. geïnteresseerden is dit het moment om naar buiten te gaan.Vogels kijken en tellen.

Vorig jaar telden we gezamenlijk met de telposten tijdens de Birdwatch ruim 550.000 vogels verdeeld over net geen 200 soorten in totaal.
Zien we een verandering in de soorten, blijven soorten ‘hangen’ vanwege de zachte winters, zien we een afname in soorten? Al de verzamelde gegevens zijn zeer nuttig om te gebruiken in de stand van de natuur en biodiversiteit.
De Madese NatuurVrienden gaan tellen in weidevogelgebied de Zonzeel bij Hooge-Zwaluwe.
Om 8.30h  een bak koffie in parkgebouw de Liniehof aan de Kievitstraat in Made. Daarna naar de telpost waar we tot ongeveer 13.00h tellen.