220190422 ma 2e paasdag Wandeling Kornse Boezem en bezichtiging expositie Natuur en Landschapsbeheer in het land van Heusden en Altena op Fort Giessen

De Kornse Boezem, gelegen tussen Dussen en Almkerk, is een moerassig natuurterrein met grienden, natte hooilanden op veenachtige bodem en rietlanden. Het is een oud boezemgebied dat vroeger als buffer diende als het overtollige water uit de polders niet op de Biesbosch geloosd kon worden. Bijzonder zijn de venige hooilanden waar veel zeldzame planten groeien. Op dit moment zullen we kunnen genieten van bv bloeiende pinksterbloemen  met ronddwarrelend oranjetipjes, maar daarnaast is het gebied rijk aan struweel vogels.

Na een korte wandeling gaat de reis naar Fort Giessen.

Na een grondige restauratie in 2017 heeft het Fort, op initiatief van erfgoed Altena, officieel de bestemming Educatie gekregen.
Naast de expositie over WO I is 2e paasdag voor het eerst de expositie over de natuur en het landschapsbeheer in het Land van Heusden en Altena te bezichtigen.

Aangezien het Fort slechts een zeer beperkt aantal dagen per jaar opengesteld is leek ons dit een uitgelezen moment om de excursie mee te kombineren.

2e Paasdag staat om 10.00h de koffie in t parkgebouw klaar na de koffie vertrekken we  naar de Kornse boezem.

Aanrader stevig schoeisel en verrekijker!