Poelen Schonen

Vanuit de Werkgroep Educatie van de MNV wordt er met schoolklassen van de basisschool gewerkt aan poelen schonen.

De natuurclub heeft een speciaal project voor natuureducatie in het kleinschalig landschapsbeheer, waarin theorie en praktijk op speelse wijze met elkaar worden gecombineerd.

Het bijzondere aan het project is dat het een meerjarenproject is waaraan enkele basisscholen uit Geertruidenberg en Breda al jaren meedoen.

Kleinschalig landschapsbeheer – MNV Project Kleine Landschaps Elementen (KLE)

Alles in het project is gericht op natuurbeleving buiten door lekker samen een halve of hele dag in de natuur te werken.

  • Hiervoor gaan de vrijwilligers van de Werkgroep Parkbeheer van de MNV vaak mee als begeleiders om de kinderen te helpen en veilig te laten werken.
  • Dit project wordt deels in het natuurpark uitgevoerd en deels in natuurgebieden.

Het gaat om een drietal activiteiten die afhankelijk zijn van het meerjaren beheerschema en de tijd van het jaar:

  1. In het hele vroege voorjaar: wilgen knotten in de Slikpolder in Geertruidenberg, waar een griendencomplex is geadopteerd.
  2. In de nazomer: hooilandbeheer in het natuurpark voor het bloemrijk grasland door maaien en afvoeren.
  3. In het najaar: poelen schonen in natuurgebied De Worp van Staatsbosbeheer bij Drimmelen door het verwijderen van overtollige waterplanten en oevervegetatie.

Voor meer informatie, zie ook de webpagina Kleinschalig Landschapsbeheer  en de webpagina Wilgen Knotten met een mooie fotoserie van het wilgen knotten in de Slikpolder in Geertruidenberg met een schoolklas.

Poelen schonen

Educatie_Poelen_Schonen_Schoolklas
De hele schoolklas is na voorlichting in het parkgebouw aan het werk gegaan in het natuurgebied De Worp bij Drimmelen om daar poelen te gaan schonen voor het behoud van de kikkers.
Educatie_Poelen_Schonen_Waterplanten_Trekken
Met flink wat enthousiasme wordt het teveel aan waterplanten op de kant getrokken, want een poel moet ook flink wat open water houden, zeker 1/3 tot 2/3 van het oppervlak moet open blijven.
Educatie_Poelen_Schonen_Wortelstokken_Trekken
De MNV-vrijwilligers die de schoolklas begeleiden gaan met het waadpak de poel in om ook het teveel aan grote wortelstokken van de grote lisdodde en gele plomp uit de modder te trekken, want ook de oevers van de poel moeten niet helemaal ondoordringbaar zijn voor de kikkers door hele velden ‘sigaren’.