20100225Do Lezing Vlinderstichting

Bijzonder leuke lezingavond door vlinderdeskundige Kars Veling van de Vlinderstichting over vlinders, parkbeheer, bermbeheer en maaibeheer.

Deze lezingavond over vlinders wordt door de MNV georganiseerd om aandacht te vragen voor het behoud van biodiversiteit in het kader van het programma Countdown 2010, waarvoor het jaar 2010 het actiejaar is om de achteruitgang aan biodiversiteit te stoppen.

Er is dan ook op deze lezing speciale aandacht voor het beheer van parken (denk aan de MNV-heemtuin Natuurpark De Liniehof en aan de gemeentelijke parken) en wegbermen. Natuurlijk niet alleen met betrekking tot het aanplanten en beheren van een diversiteit aan waardplanten voor vlinders, maar ook met speciale aandacht voor het maaibeheer.

Vlinders, rupsen en poppen moeten de gelegenheid krijgen te overleven, ook over de winterperiode heen, anders is goede beplanting door een foutief beheer voor de vlinders alsnog een ecologische val, waaruit ze niet kunnen ontsnappen. Er zijn vlindersoorten met maar een (1) generatie per jaar, maar er zijn ook vlindersoorten met meerdere generaties per jaar. Door op het verkeerde moment te maaien, door maaisel snel af te voeren of te vroeg onder te ploegen of te frezen, kan de voortplantingscyclus van de vlinders ernstig schade worden gedaan en de biodiversiteit (lees: het aantal soorten) in korte tijd snel afnemen.

Hoe dit alles met elkaar samen hangt en wat de kookboekrecepten zijn voor een goed vlinderbeheer wordt uit de doeken gedaan door een echte vlinderdeskundige van de Vlinderstichting!

Meer informatie over deze stichting vindt u op www.vlinderstichting.nl

Klik hier voor de jaarverslagen van de landelijke meetnetten voor vlinders en libellen. Op het moment van schrijven van dit agenda item was het verslag van 2009 nog niet gepubliceerd.

Klik hier voor informatie over de ‘Landelijke dag 2010 – Vlinders en libellen in beeld’ van de Vlinderstichting op zaterdag 6 maart 2010 in Wageningen.

Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw de Liniehof.

LET OP: deze lezing is bij uitzondering op donderdagavond!