20100307Zo Weidevogelexcursie Turnhout

Deze buitenlandexcursie (paspoort meenemen!) gaat naar het Zwartven (Zwart Water) en het heringerichte heideven de Grote Klotteraard met een prachtig nieuwe uitkijktoren (let op de steile trappen!) bij het Bels Lijntje.

De weilanden rondom de Turnhoutse vennen zijn bijzonder rijk aan weidevogels, zowel in aantallen als in soorten! Grutto’s…, heel veel grutto’s en op de heide broedt bijvoorbeeld de Wulp, die ook weer fourageert op de weilanden. Het gebied is een Natura 2000 gebied, waarvan de natuurwaarde door Natuurpunt in het kader van het Europese Life programma in drie stappen sterk wordt verbeterd. Fase 1 is klaar, fase 2 loopt en fase 3 is in studie.

Het Zwart Water is ongetwijfeld het bekendste heideven, maar er wordt ook hard gewerkt aan de omgeving van de heidevennen van de Kleine Klotteraard, de Grote Klotteraard, het Peerdsven en het Haverven. Het gaat nu om 480 ha herinrichting rondom de vennen en het daarna in een vervolgproject weer openmaken van dichtgeslibde vennen, zodat het aaneengesloten snoer van heidevennen in het landschap weer zichtbaar zal zijn.

Tussen het populaire fietspad van het Bels Lijntje (het in 1990 aangelegde fietspad over het oude 33 km lange rechte spoorlijntje van Tilburg via Baarle-Nassau/Hertog naar Turnhout) en het heideven de Kleine Klotteraard is er in april 2009 een flinke uitkijktoren van dik 12 meter hoog neergezet voor een mooi uitzicht over de vennen.

De rivier de Mark ontspringt hier slechts een paar honderd meter ten westen van het Zwart Water en wel in de weilandjes tussen de Bremstraat, Marckstraat en Geheulse Dijk op de Zandvenheide (het zuidelijk deel van het heidegebied zelf) en noord-oostelijk van het gehucht Koekhoven (gemeente Merksplas).

  • Voor een impressie met bibberkoude foto’s van de winterse voorbereidingsexpeditie van deze excursie, klik hier.
  • Voor een impressie met prachtige zomerfoto’s van het Turnhoutse vennengebied, klik hier.
  • Voor de locatie op Google Maps, klik hier.
  • Klik hier voor het You-Tube filmpje van een torenbeklimming (1min,15sec).

Kleine tussenstop

Op de heenweg kijken we bij het nieuwe kijkscherm van de Bleeke Heide, het in 2009 heringerichte weidevogelreservaat bij Strijbeek.

Staatsbosbeheer heeft in dit stiltegebied de natte natuur nieuwe kansen gegeven. Het is nu een vochtig weidelandschap met veel kleinschalige landschapselementen, zoals poeltjes en braamstruwelen.

Op de Bleeke Heide ontspringt de Strijbeekse beek, die uitmondt in de Mark in het Belgische Meersel-Dreef, waar precies op die mondingsplek het ‘Lourdes van de Noorderkempen’ is gebouwd ofwel het prachtige Kapucijnenklooster met de daarbij behorende gigantische tuin, het Mariapark of ‘Genadedal’, met daarin vele beelden van Jezus en andere heiligen.

  • Klik hier voor meer informatie over de Bleeke Heide op de webpagina van de West-Brabantse Vogelwerkgroep.
  • Klik hier voor de webpagina over het vogelkijkscherm en vogelwaarnemingen van de Bleeke Heide aan de Oude Bredasebaan op www.vogelkijkhut.nl
  • Klik hier voor meer informatie over het Kapucijner bedevaartsoort in het Volkskrantartikel ‘De cementrustiek van Meersel-Dreef’.

Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 15.00 uur.

LET OP: Buitenlandexcursie, dus paspoorten mee!