20101022Vr Lezing Bermbeheer en Biodiversiteit

Kilometers wegberm van ’s-rijks wegen zijn bij Rijkswaterstaat in onderhoud met staaltjes natuurschoon waar natuurbeherende instanties hun vingers bij aflikken.

Peter-Jan Keizer van Rijkswaterstaat komt ons wijzer maken over bermbeheer in het groot. Natuur in de berm met mitsen en maren, maar ook met succesverhalen!

Ecologisch bermbeheer RWS maakt van natuurliefhebbers bermtoeristen.

Naast kilometers kanalen, rivieren e.a waterwegen is Rijkswaterstaat beheerder van ongeveer 3000 kilometer rijkswegen.

Wegen die in grijze asfalt linten ons land versnipperen, maar waar tegenwoordig op alle punten rekening wordt gehouden met de belangen van de natuur.

Langs de asfaltstroken liggen veelal brede bermen, met gele praatpalen voor zeldzame pechvogels, die door Rijkswaterstaat waar mogelijk ecologisch beheerd worden.

Het resultaat van dit ecologisch natuurbeheer is vaak verbluffend mooi. Een klaverblad vol Rietorchissen, op- en afritten met fraai bloeiende Magrieten of een pallet van bloeiende planten in de meeste brede bermen. Alles met hun visuele maar vooral ook ecologische waarde. Een niet te onderschatten waarde omdat het ‘aan de overkant’ van de bermsloot vaak bedroevend ‘leeg’ is; geen plaats voor natuur in welke vorm dan ook.

Peter-Jan Keizer is als adviseur werkzaam bij Rijkswaterstaat in een landelijke kennisdienst die werkwijzen ontwikkelt en concrete vragen helpt op te lossen. Daarnaast volgt hij de ontwikkelingen van de bermen voor zijn baas op de voet. Maaimethodes en afvalverwerking versus ecologie maar evenzo belangrijk ecologie versus de beschikbare budgetten.

Rijkswaterstaat heeft een werkwijze ontwikkeld die een maximale natuurkwaliteit mogelijk maakt tegen redelijke kosten. Kunnen onze gemeentes hier iets van leren. Moeten ze ook hun verantwoordelijkheid nemen zeker als ze zich blauw-groene gemeente noemen.

Een interessante lezing/toelichting voor natuurliefhebbers en kilometervreters maar ook voor beleidsmedewerkers en gekozen volksvertegenwoordigers die nog keuzes moeten maken.

Vrijdagavond 22 oktober kunt u de lezing bijwonen in het parkgebouw de Liniehof aan de Kievitstraat in Made.
Vanaf 19.45 uur is het parkgebouw open voor publiek en om 20.00 uur begint Peter-Jan Keizer met zijn inleiding.