20101106Za Nationale Natuurwerkdag 2010

Kleinschalig landschapsbeheer aan de oude zeedijk bij de boerderij ‘De Doorbraak’ aan de Hamseweg in Drimmelen, waar het griend van 3 jaar geleden weer moet worden geknot.

In samenwerking met Waterschap Brabantse Delta zorgen we voor de instandhouding van een mooi stukje grienden waar bijvoorbeeld de reeën in de polder een mooie schuilplek vinden.
Meer informatie en jezelf opgeven is te vinden via deze weblink: http://www.natuurwerkdag.nl

Deze dag wilgen knotten wordt zeker weer supergezellig!

Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 16.00 uur.
Goede werkkleding en ook eten en drinken meenemen.