20150830Zo Dagexcursie Vliegbasis Soesterberg

Op zondag 30 augustus een bijzondere excursie naar de voormalige Vliegbasis Soesterberg; van landbescherming naar natuurbescherming!

Met de val van de muur in 1989 en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was het een halleluja stemming hier in het westen.
Defensie kon afgebouwd worden en zo kwam het dat men in de jaren
’90 grootschalig militaire terreinen en gebouwen is gaan afstoten.
Dit lot onderging ook Vliegbasis Soesterberg. Eind 2008 zijn de laatste helikopters vertrokken. Ondanks het enorme lawaai van straaljagers en helikopters ontwikkelde de basis door het ontbreken van wandelaars, mountainbikers en loslopende honden zich tot een oase van rust voor de natuur.
Een gigantisch terrein, waar defensie en natuur hand in hand gingen,
jarenlang afgesloten voor ‘pottekijkers’, kwam vrij.

De vliegbasis is door de provincie Utrecht overgedragen aan het
Utrechts Landschap en maakt tegenwoordig deel uit van het Natuur
Netwerk Nederland (EHS: Ecologische HoofdStructuur). Is het gewone natuur of moet men het ‘defensie’ natuur noemen; het is namelijk uniek.
O.a. een grote populatie veldleeuweriken langs de landingsbanen,
bijzondere vegetaties en een bewogen geschiedenis van deze terreinen is zeker een bezoek waard.

Vertrek: 9.00 uur bij Parkgebouw De Liniehof.
Rondleiding: 10.30 uur Vliegbasis Soesterberg met een gids; deze wandeling gaat ongeveer 1,5 tot 2 uur duren. Kosten voor rekening
MNV.
Bezoek Nationaal Militair Museum: volgens ingewijden echt de
moeite waard. Kosten € 9,75 p.p. voor eigen rekening.
Tijd over? : Bezoek piramide van Austerlitz: Kosten voor rekening MNV. Sluiting aldaar met een verfrissing.

LET OP: vooropgave gewenst dus mail z.s.m. naar het MNV-secretariaat voor uw opgave via dit MNV-contactformulier.