20170324vr MNV Jaarvergadering 2017

Het bestuur van de Madese NatuurVrienden nodigt haar leden uit tot
het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering die dit jaar
gehouden zal worden op vrijdagavond 24 maart 20.00 uur parkgebouw de Liniehof

Afredend en herkiesbaar is : Secretaresse Ankie Stoop-Siemons
Milieuadviseur Ilse Nelisse-Roovers is niet herkiesbaar.

Leden die zich kandidaat stellen voor van de beschikbaar komende
func es kunnen zich tot 3 dagen voor aanvang van de vergadering bij
het dagelijks bestuur melden. (zie Ar kel 23 Voordracht bestuursleden )

NB De func1e milieu adviseur hoeft niet noodzakelijk een bestuursfunctie te zijn. We vragen wel iemand met uitdrukkelijke expertise op dit gebied. Wat inhoud dat er 1 bestuurszetel vacant is die wij graag ingevuld zouden zien.

We hopen de vergadering af te sluiten met de mooie film van
Mark Kapteijns; ‘Het Pompveld Een oase van rust en stilte’.