20150117Za Wilgen Knotten Put van Wagenberg

Beste mensen, we gaan weer aan de slag!!

Op Zaterdag 17 januari 2015 gaan we wilgen knotten bij de Put van Wagenberg.

Vrijwillig landschapsbeheer is noodzakelijk voor het behoud van landschapselementen!

Wilgen knotten met de MNV; gezond en maatschappelijk verantwoord!

Wie denkt dat natuur en landschap vooral gebaat is bij niets doen,  de boel de boel laten, zogenaamd ‘puur natuur’ heeft het goed mis. Willen we de enorme diversiteit in ons land houden, van de grote stille heide tot bloemrijke natte beemden, van hakhoutwallen op het zand, de elzensingels in het Slagenland en de knotwilgen aan de slootkant, alles heeft onderhoud nodig. ‘Het Rijk’ heeft enorm bezuinigd op natuur en landschap, met alle gevolgen van dien. Het is geen trend, maar noodzakelijk geworden dat vele vrijwilligers een belangrijke kracht zijn geworden in het natuur en landschapsbeheer. Ook de Madese NatuurVrienden zijn al vele jaren actief in het landschapsonderhoud en blijven zich inzetten voor het behoud van de landschapsstoffering samen met vrijwilligers. Dat kan de vast vrijwilligersgroep zijn maar ook ‘flex’-vrijwilligers zijn van harte welkom. Aanstaande zaterdag gaan we aan de slag aan de Put van Wagenberg.

Geen training- of joggingpak maar stevige werkkleding in meerdere lagen, het zweet en de beweging komt vanzelf want wilgenknotten is geen licht werk. Werkschoenen aan, werkhandschoenen mee, naar buiten, de boom in.

De Madese NatuurVrienden zorgen voor koffie, de soep voor bij de lunch en natuurlijk scherp gereedschap en de laddertjes.

Zaterdag 17 januari,  verzamelen om  9.00 – 9.15h bij het parkgebouw van de Liniehof aan de Kievitstraat in Made. Even een sterke bak koffie om de slaap nog meer uit de bol te krijgen en vandaar uit naar de werklocatie. Zo veel mogelijk carpoolen naar de werkplek, de Put van Wagenberg, parkeren Kerkstraat.

Een veilige locatie met weinig verkeer, dus pa en/of opa mag zijn kinderen of kleinkinderen meenemen die een handje kunnen helpen. Uren afschrijven voor de maatschappelijke stage is ook mogelijk maar de jongelui moeten er wel wat voor doen.

Na het knotten terugkeer naar het parkgebouw voor een verfrissende of opkikkerende versnapering.

Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind en krijgen we dit keer een zonnetje.

Voor meer informatie, tel. 0162-517965 / 076-5024517 of stoop@ankieenarjen.demon.nl.