20160408Vr Lezing Stadsplanten van Breda

Erik van der Hoeven, lid van de Werkgroep Stadsplanten Breda ging samen met zijn werkgroep leden van IVN Mark en Dongen en de
KNNV op ontdekkingsreis door de stedelijke omgeving van Breda.
Met een gezonde dosis enthousiasme en het broodnodige doorzettings-
vermogen gingen zij op jacht naar plantjes. Bermen, stoeptegels, oude muren, brandgangen en putdeksels waren het onderzoeksterrein.
Op de meest onverwachte plekken in Breda vonden zij planten. Het resultaat 790 soorten. Van 150 algemene en 50 bijzondere stadsplanten in Breda bracht de werkgroep een mooi boekje uit.
Erik van der Hoeve verteld over deze ontdekkingstocht van zijn werkgroep op Vrijdag 8 april. Aanvang 20.00 uur in parkgebouw de Liniehof.

Stad en dorp als natuurgebied? Als wij de adviezen van de grind- en tegelhoveniers naast ons neerleggen is het een feit dat stad en dorp een steeds belangrijker refugium wordt voor wilde planten. Het platteland wordt steeds armer aan soorten planten . Voor veel en daarnaast verschillende planten ben je aangewezen op de natuurgebieden.

De meeste nieuwe ‘wilde’ planten vestigen zich echter in de stad. Naast de ‘gewone’ nederlandse planten die zich vestigen in de stad vestigen zich soorten die als het ware aangepast zijn aan het stadse leven. Neem bijvoorbeeld de steenbreekvaren die zich vestigt in kademuren van grachten en oude muren van gebouwen.
In de berm van een weg bijna verzadigd door strooizout van de winterperiode zogenaamde ‘zoutminners’, planten die heel goed tegen zoute omstandigheden kunnen  in hun oorspronkelijk standplaats langs de kust.

De lezing wordt vervolgd met een Stadsplantenexcursie in Breda geleid door Aad van Diemen op Zondag 1 mei.
Verzamelen om 9.00 uur Schoolakkerplein in Breda vertrek 8.30 uur vanaf parkgebouw de Liniehof.
De excursie duurt tot ongeveer 11.30 uur. Als frituur d’n Christ z’n vet ‘werm het’ dan een frietje op kosten van de vereniging voor de deelnemers na afloop.