20160501Zo Stadsplantenexcursie Breda

Als vervolg op de leuke lezing over de Stadsplanten van Breda van Erik van der Hoeven op 8 april j.l. over de Stadsplanten van Breda neemt Aad van Diemen ons mee op zondag 1 mei op een stadsplantenexcursie door Breda.

Verzamelen om 9.00 uur op het Schoolakkerplein in Breda. Vertrek om 8.30 uur vanaf parkgebouw de Liniehof.

De excursie duurt tot ongeveer 11.30 uur. Als frituur d’n Christ z’n vet ‘werm het’ dan een frietje op kosten van de vereniging voor de deelnemers na afloop.