20161209vr Lezingavond De Donge, rivier of laaglandbeek?

Vrijdag 9 december, 20.00 –  22.00 uur, Parkgebouw Liniehof: De Donge, rivier of laaglandbeek? Een documentaire van Janny Lock

Een van de belangrijkste riviertjes in onze omgeving is de Donge. 46 Kilometers lang en al ruim 4000 jaar in gebruik en/of misbruikt.
Water afvoeren, water voor leerlooierijen en zijn huidige functie als ecologische verbindingszone.

Janny Lock heeft samen met filmer Rob van Hal een film/documentaire gemaakt over de Donge 10 tot 70.000 jaar natuur en geschiedenis.

Voor de pauze de documentaire, na de pauze een uitleg over de making-of.