MNV-projecten

Op deze webpagina staat informatie over MNV-projecten voor behoud en vergroting van biodiversiteit.
Bij sommige projecten zijn ook informatieborden met QR-codes geplaatst. Zie daarvoor de webpagina Weblinks QR-codes MNV.

Biodiversiteit

Spreeuwenproject MNV – Nestkasten voor natuurlijke bestrijding grasmatten bij voetbal- en golfclubs.

Huiszwaluwentil – achteraan straat ’t Fort in Drimmelen

Gierzwaluwenneststenen – ingemetselde neststenen in gebouwencomplex de Beukenhof op de hoek Adelstraat/Meidoornlaan in Made

Project Putspreeuw – Kleine nestvlotjes voor de Zwarte Stern in de Vloedspui

Visdiefnestvlotten – Grote nestvlotten in het Gat van den Ham

Vleermuizenkraamkast – onder de kopgevel van Parkgebouw de Liniehof in Natuurpark Liniehof aan de Kievitstraat 3 in Made.

IJsvogelproject – Waarnemingen melden en broedplekken maken.

Projectplan Nederland Zoemt – Renovatie insectenmuur natuurpark ‘de Liniehof’

Kleinschalig landschapsbeheer

Wilgenknotten – Permanent onderhoud diverse vaste MNV-stekken en onderhoudsprogramma Gemeentelijk knotwilgen in het buitengebied

Vlechtheg – Meidoornvlechtheg van 70 meter in Raamsdonksveer

Bosbeheer Linie van den Hout – Staatsbosbeheer ondersteunen in het bijhouden van de ongewenste opslag

Poelen schonen De Worp – Staatsbosbeheer ondersteunen in het onderhoud met schoolklassen als educatief project.

Inventarisaties

Birdwatch Trekvogelteldag – Internationale trekvogelteldag op vogeltrektelpost in de Terheijdense Binnenpolder of in de Zonzeelsche Polder

Nachtvlindernacht – Monitoring van nachtvlinders in Natuurpark de Liniehof

Amphibieën en vissen inventariseren – in de Zonzeelsche Polder en in de Binnenpolder van Terheijden

Libellen inventariseren – in de Linie van den Hout en in de Binnenpolder van Terheijden

Renovatie insectenmuur in natuurpark ‘de Liniehof’ – in 2019/2020 is de bestaande insectenmuur en het omliggende biotoop verbeterd