20100225Do Lezing Vlinderstichting

Bijzonder leuke lezingavond door vlinderdeskundige Kars Veling van de Vlinderstichting over vlinders, parkbeheer, bermbeheer en maaibeheer.

Deze lezingavond over vlinders wordt door de MNV georganiseerd om aandacht te vragen voor het behoud van biodiversiteit in het kader van het programma Countdown 2010, waarvoor het jaar 2010 het actiejaar is om de achteruitgang aan biodiversiteit te stoppen.

Er is dan ook op deze lezing speciale aandacht voor het beheer van parken (denk aan de MNV-heemtuin Natuurpark De Liniehof en aan de gemeentelijke parken) en wegbermen. Natuurlijk niet alleen met betrekking tot het aanplanten en beheren van een diversiteit aan waardplanten voor vlinders, maar ook met speciale aandacht voor het maaibeheer.

Vlinders, rupsen en poppen moeten de gelegenheid krijgen te overleven, ook over de winterperiode heen, anders is goede beplanting door een foutief beheer voor de vlinders alsnog een ecologische val, waaruit ze niet kunnen ontsnappen. Er zijn vlindersoorten met maar een (1) generatie per jaar, maar er zijn ook vlindersoorten met meerdere generaties per jaar. Door op het verkeerde moment te maaien, door maaisel snel af te voeren of te vroeg onder te ploegen of te frezen, kan de voortplantingscyclus van de vlinders ernstig schade worden gedaan en de biodiversiteit (lees: het aantal soorten) in korte tijd snel afnemen.

Hoe dit alles met elkaar samen hangt en wat de kookboekrecepten zijn voor een goed vlinderbeheer wordt uit de doeken gedaan door een echte vlinderdeskundige van de Vlinderstichting!

Meer informatie over deze stichting vindt u op www.vlinderstichting.nl

Klik hier voor de jaarverslagen van de landelijke meetnetten voor vlinders en libellen. Op het moment van schrijven van dit agenda item was het verslag van 2009 nog niet gepubliceerd.

Klik hier voor informatie over de ‘Landelijke dag 2010 – Vlinders en libellen in beeld’ van de Vlinderstichting op zaterdag 6 maart 2010 in Wageningen.

Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw de Liniehof.

LET OP: deze lezing is bij uitzondering op donderdagavond!

20100220Za Wilgen Knotten Op d’n Bol

Werkdag op de ‘huisplaats’, de terp met knotwilgen van biologische boer Mark Smits van Ooijen op de hoek Ruilverkavelingweg / Koekoekweg, waar vroeger een woning op stond.

In dit winterseizoen richten we de aandacht voor het wilgen knotten op het behoud van een karakteristiek groepje knotwilgen in ‘d’n Drimmelse polder op de Koekoek’ net achter de Wurp’.

Als je over de Koekoekweg fietst van Made naar de Worp en je gaat dan over de Buitendijk, dan zie je rechtvooruit het ook flink hoger gelegen bosje van d’n Bol liggen met zijn hoge populieren, maar de ‘huisplaats’ links ervan gaat nog schuil achter de hakhoutwal die links langs Koekoekweg staat tot aan het kruispunt met de Ruilverkavelweg.

Op het kruispunt met die Ruilverkavelweg zie je dan links van de Koekoekweg voor de rij hoge populieren langs de lage dijk, de lage terp van de ‘huisplaats’ met de knotwilgen en rechts van de Koekoekweg zie je de hoge terp van ‘ ’t Boske van d’n Bol’. Fiets je er tussendoor dan valt op dat je van de lage dijk afrijdt ‘de Koekoek’ in naar het Gat van den Ham. Het is net een smalle ‘polderpoort’ waar je doorheen fietst, waar het wijdse uitzicht over de polder zich in een keer voor je ontvouwt.

De ‘huisplaats’ en d’n Bol zijn twee ‘mooie plekskes’ waar je de steenuil wel kunt horen roepen vanuit de knotwilgen en waar de wielewaal soms zingt in de hoge populieren. Voor veel vogels is deze beboste hoek een baken in het landschap met een enorme aantrekkingskracht. In de winter zie je er vaak buizerden bovening de populieren zitten.

Klik hier voor de satellietfoto op Google maps.

Wel warm aankleden en natuurlijk eten en drinken meenemen!

Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 16.00 uur.

20100207Zo Ganzenexcursie

Op verkenning door de polders naar de ganzen die binnenkort weer aan hun lange reis beginnen naar de broedgebieden boven de poolgrens.

Het hoogtepunt van de ganzenaantallen ligt in Nederland altijd in januari, wanneer er zo’n 1 miljoen ganzen zijn. Tot aan eind februari zie je de aantallen dan afnemen als ze massaal weer naar het verre noorden trekken.

Klik hier om op de website van Vogelbescherming te kijken welke ganzen er in Nederland voorkomen en voor meer informatie over ganzen in Nederland.

Neem de telescopen en statieven mee voor het aflezen van de ringen van geringde ganzen!

Vertrek: om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 14.00 uur.

LET OP: warme kleren en eten en drinken meenemen.